ИПВ подкаст 1-ви епизод - Инициатива "Правосъдие за всеки"

ИПВ подкаст 1-ви епизод

ИПВ подкаст
ИПВ подкаст
ИПВ подкаст 1-ви епизод
/

Инициатива „Правосъдие за всеки“ стартирахме своя подкаст – в първия му епизод Велислав Величков, Пепи Кънчев и Емил Георгиев обсъждат дългоочаквания доклад на Еврокомисията за „напредъка“ на България в полето на правосъдието, антикорупцията и свободата на медиите.