Skip to main content

Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира дебат за съдебната система в Зала Изток на Народното събрание

By 24.11.2015март 23rd, 2021Новини, Събития

Logo_IPV#КОИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЩЕ ПРИСЪСТВАТ ДНЕС НА СРЕЩАТА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ”.

Венецианска комисия ще наблюдава излъчването на срещата в интернет.

Народните представители и българските институции днес ще заяват с присъствие или отсъствие волята си за дълбока съдебна реформа в страната. Представителите на европейската дипломация са заявили интерес към седемте ключови идеи за дълбока съдебна раформа в България, които Инициатива „ Правосъдие за всеки” ще представи на среща – дебат днес и ще го потвърдят с присъствие. Срещата ще се проведе от 13,30 часа, в зала Изток на Народно събрание. За първи път в историята на страната независима гражданска инициатива е внесла предложения за изменение на Конституцията в частта съдебна реформа.

Цел на срещата е да бъдат представени и дискутирани седемте предложения на инициативата пред широка аудитория представители на съсловието и институциите, които реформата засяга. По закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Народно събрание е длъжно да разгледа предложенията и да се произнесе.

Срещата предхожда внасянето на подписката, в следствие на кампанията която Инициативата провежда след учредяването си на 6-ти септември 2015 г. в страната, на която предложенията на екипа бяха подкрепени от граждани от цялата страна. Кампанията премина и в поредица срещи в София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Русе, Плевен, Бургас

Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” е учредена на 6-ти септември в Пловдив, по закона за прякото участие на гражданите в държавната и местна власт. Инициативата е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет. Тя не е партийно ангажирана и представлява вижданията на широк кръг общественици.

Инициативата представи официално своите предложения за съдебна реформа на организирана в София дискусия със специален гост г-жа Моника Маковей. То бе проведено при силен общественополитически и медиен интерес и отзвук по темата „съдебна реформа” – анализ на постигнатото в двете постсоциалистически страни и бъдещи пътища за развитие.

Сред учредителите на Инициативата са: Велислав Величков, Михаил Екимджиев, Любомир Авджийски, Петромир Кънчев, Биляна Гяурова-Вегертседер, Атанас Славов, Гергана Върбанова, Искрен Кръстев, Деян Василев, Димо Господинов, Георги Илиев. В Обществения съвет на инициативата са личности като Мануела Малеева, Ивайло Захариев, Александър Кашъмов, Кристиан Таков, Камен Алипиев, Нели Огнянова, Александър Джеров, Антоанета Цонева и десетки други граждани.