Skip to main content

Искрен Кръстев: Неизбежното ще се случи – от вас зависи колко скоро

IskrenЕдин текст на Искрен Кръстев, член на Инициативата. За мисията да си част от голямото съмишлие, отговорността и нуждата от честна институционална среда. На вниманието на предприемаческата общност в страната и честта да бъдеш Буден!

Спахте ли добре? Аз – не. Когато човек носи отговорност, я носи първо пред себе си, семейството си, близките си, приятелите си и всички, които се асоциират с каузата, в която вярва. Да разбираш отговорността, която си поел и предизвикателствата, срещу които се изправяш, е вълнуващо преживяване.

Аз не съм юрист, но съм гражданин на България. И искам също толкова гордо тук да създават стойност и децата ми. Вярвам в личния пример и действията. Ще ви цитирам Майкъл Портър в това, че първият стълб на конкурентоспособността са институциите в държавата. Институционалната среда се определя от правна и административна рамка, в която отделни лица, фирми и правителствата си взаимодействат, за да генерират богатство.

Нуждата от добра и честна институционална среда стана още по-очевидна по време на неотдавнашната икономическа и финансова криза. Тя има критична роля за успеха или неуспеха на възстановяването, особено като се има предвид ролята на държавата на международно ниво и за икономиките на много страни.

Ролята на институциите излиза извън правната рамка. Отношението на правителствата към пазарите, свободите и ефективността на дейността им са много важни: говорим за неефективна бюрокрация, свръхрегулация, корупция, мошеничество в обществените поръчки, липсата на прозрачност и последствия за извършващите на нарушения, неспособност за предоставяне на подходящи услуги за бизнес сектора, корпоративна и политическа зависимост на съдебната система – всичко това води до значителни икономически разходи за бизнеса, дори фалити, пропуснати ползи и ощетява икономическо развитие на всеки, който спазва буквата на Закона.

Добросъвестното управление на публичните финанси е от решаващо значение за доверието в националната бизнес среда. Качеството на институциите има силно отражение върху конкурентоспособността и растежа. То оказва влияние на инвестиционните решения и организацията на производството, играе ключова роля за начините, по които обществата разпределят ползите и поемат разходите на стратегии и политики за развитие. Например, собствениците на земя, корпоративни акции и интелектуалната собственост не са склонни да инвестират в подобряването и поддържането на тяхната собственост, ако правата им като собственици не са защитени. Вярвам, че всеки от нас може активно да създава по-добра среда за развитие и растеж.

Една икономиката е добре обслужвана от фирми, тогава когато те се управляват честно, когато мениджърите спазват силни етични практики в отношенията си – с правителството, с други фирми, и обществеността – по принцип. В България, обаче, успяват онези бизнеси, които се възползват от порочността на системата. Това води до отчаяние на устойчивия бизнес и оттеглянето му от икономиката. И така днес – България е отново изправена пред криза.

Когато най-важите принципи на държавността са изправена пред трудности, е време да намерим общ език и доблестно, с личен пример, да търсим и намираме прогресивни и щом се налага, болезнени решения, водещи до стабилност, връщане на взаимна коректност, върховенство на справедливостта за постигането на по-добри и устойчиви модели.

Несправедливост някъде е риск за справедливостта навсякъде. Сигурността на всеки гражданин зависи от ефективността основно на правосъдната ни система. Гражданите на България създават икономическия, културния, образователния, политическия и духовен растеж на цялото общество. Тяхно право е да изискват адекватна и независима от вредни влияния, добре функционираща правосъдна система. Колкото по-високо вдигаме летвата, толкова по-ясно ще е, че България се крепи на можещи и създаващи хора и толкова по-рядко ще бъдат избирани недостойни властолюбци.

Изморих се да слушам колко сме заспали, неангажирани и безсилни като народ. Всичко, което виждате срещу вас са факти за обратното – българските граждани са будни, силни, смели, дейни, способни и ще продължат да изискват фундаменталните права да бъдат еднакви за всички! Това е борба за връщането на изтръгнатият морал на обществото и взаимното доверие. Неизбежно ще се случи. От вас зависи колко скоро.

От нас остава непоколебимия натиск, постоянство и коректен подход. За много от вас важи нещо, в което вярвам. Вие ще останете в историята с ярка следа, ако вземете правилните решения, които са в правомощията ви. А за много от вас, които смятат, че нищо не зависи от действията ви – и вие сте прави. Вие спахте ли добре?