Skip to main content

До Висшия съдебен съвет

By 20.01.2016март 22nd, 2021Новини, Становища

ВСС_писмо1901На 19 януари Инициатива „Правосъдие за всеки” призова с писмо Висшия съдебен съвет да излезе с категорично решение по скандала с есемеса, с който започна годината. Това е текстът на писмото, внесено преди днешното заседание на Съвета:

На 14.01.2016г., по време на редовно заседание на Висшия съдебен съвет, председателят на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов прочита току-що получено от него текстово съобщение, което гласи: “Lozan Panov otnovo predloji da Vi vikame vav VSS po zapisite za dvete kaki. Ne go priehme.” Според председателя на Върховния касационен съд съобщението е изпратено от номера на министър-председателя Бойко Борисов. Съобщението е изпратено, препратено и съответно получено от г-н Панов по време на разискванията относно проверката на звукозаписите по случая „Янева—гейт”, в които е намесено и името на самия министър-председател.

Скоро след медийното отразяване на изявлението на г-н Панов, г-н Бойко Борисов пристига лично на заседанието на Висшия съдебен съвет, без да е поканен, като признава пред Съвета, че този СМС е изпратен от него до председателя на ВКС.

Текстът на съобщението ясно и недвусмислено показва, че то изхожда от пряк участник в заседанието, член на ВСС, който е участвал във формирането на волята му като орган („…Ne go priehme.”). Това косвено се потвърждава и от думите на министър-председателя г-н Борисов, който адресира недоволството си пряко към ВСС: „Днеска получавам съобщение, че отново мен ме привиквате тук, това е все едно аз да ви привикам на Министерски съвет. Това е същото, при цялото ми уважение към вас. Вие сте избрани за друга работа, не да ме привиквате, да ме разпитвате. … За това си позволих да попитам: Защо пак ме викате, защо пак искате да ме разпитвате?”

Нашата категорична позиция като граждани е, че съобщението, изпратено до председателя на Министерския съвет, представлява израз на срамна раболепност на член на висшия орган на съдебната власт към представителя на висшия орган на изпълнителната власт, която е недопустима за член на управляващия орган на съдебната власт Тя е несъвместима с разпоредбата на чл. 8 от Конституцията, регламентираща разделението на държавната власт, съответно с чл. 117, ал. 2 КРБ, прогласяващ независимостта на съдебната власт. Демонстрираното чинопоклоничество на изпратилия съобщението дискредитира Висшия съдебен съвет като орган, който по закон е длъжен да осигурява независимостта на съдебната власт, съгласно чл. 16 от ЗСВ.

Смятаме, че са налице достатъчно данни да се приеме, че с изпращането на текстовото съобщение до министър-председателя г-н Бойко Борисов, член на ВСС е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ. Налице е действие, което сериозно накърнява престижа на съдебната власт, а това е основание за реализиране на дисциплинарна отговорност по чл. 307, ал. 2, предл. 3 от ЗСВ за съответния негов член, съответно за налагане на дисциплинарно наказание – освобождаване от длъжност, съгласно чл. 308, ал. 3 от ЗСВ.

Смятаме за недопустима намесата на председателя на Министерския съвет в работата на независимата съдебна власт чрез изпращане/препращане на текстови съобщения, изходящи от член на този съвет. Нещо повече, г-н Борисов следва да оповести ясно името на човека, от когото е получил това съобщение, за да не става съучастник в пълното опозоряване на целия състав на ВСС, още повече след като той е активен участник в събитията от изминалата седмица.

Намираме, че Висшият съдебен съвет е длъжен да предприеме спешни институционални действия и на заседанието си на 20.01.2015 г. да изясни категорично и недвусмислено: кой от членовете му е изпратил съобщението до министър-председателя и незабавно да образува срещу него дициплинарно производство за накърняване престижа на съдебната власт. Висшият съдебен съвет следва да излезе и с категорична позиция за визираните действия на министър-председателя. Всякакво забавяне или отказ да бъде направено това, ще компрометира ВСС като несъстоятелен орган, който е неспособен да изпълнява задължението си да осигури независимостта на съдебната система и ще засили разрушаващото основите на държавността усещане за липса на разделение на властите и върховенство на закона.

Поради гореизложеното, настояваме Висшият съдебен съвет да излезе с ясна и категорична позиция още на утрешното си заседание и да информира обществеността за това.

19.01.2015г.

С уважение,

За Инициатива „Правосъдие за всеки“