Skip to main content

Адвокати в подкрепа на Лозан Панов: Стига вече толкова!

By 17.02.2016март 23rd, 2021Новини, Становища

Speech_BNTОбщо 227 български адвокати застанаха зад Лозан Панов с писмо до Висшия съдебен съвет. Адвокатите подкрепят речта, в която председателят на Върховния касационен съд  призова „Нека кажем не на страха“, и отхвърлят обвиненията, че тя е политическа. Сред подписалите писмото са адвокатите от Инициатива „Правосъдие за всеки“ Велислав Величков, Емил Симеонов, Катерина Кондакчиева, Мирослав Мичев, Петромир Кънчев, Стефания Гичева, Явор Харизанов. Писмото е внесено във ВСС днес, на 17 февруари 2016 г., а текстът е публикуван във водещите български медии:
„Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Ние, долуподписаните 227 адвокати, като представители на свободната и независима българска адвокатура, призвана да защитава законните права и интереси на българските граждани, и във връзка с:
Неоснователните обвинения към Председателя на ВКС, г-н Лозан Панов, за неговата реч, произнесена на Тържествения пленум на ВКС по случай 135 години от създаването на Съда,
Неприемливия „резултат“ от проверката на Етичната комисия към ВСС относно тази реч, която не пожела да каже ясно, че няма нарушение на Закона и етичните правила от съдия Панов;
Публично демонстрираната липса на разделение на властите при заседанията на ВСС, както и на фона на замрялата съдебна реформа, отрицателния доклад на Европейската комисия и липсата на открит дебат за ролята и мястото на прокуратурата,
ЗАЯВЯВАМЕ, че подкрепяме всяка дума от този текст
и считаме, че ако не бъдат взети от държавните институции спешни мерки за решаване на изключително сериозните и системни проблеми, изложени в това послание, то не може да има независимост на съдебната система, върховенство на закона и ефективно правосъдие, а липсата му ощетява всеки български гражданин!
Като страна в процеса, който трябва да осигури правосъдието, не можем повече да мълчим и казваме също като г-н Панов силно и ясно: „Стига вече толкова!“, поради което и се подписваме лично под това слово.“
Писмото съдържа пълния текст на историческата реч, произнесена от Лозан Панов на 11 декември 2015 г.
В началото на януари подкрепа за нея обявиха и 145 съдии от София и страната.
Повод за сегашното недоволство на адвокатите е и фактът, че преди месец Етичната комисия на ВСС разгледа сигнал срещу речта на сдружение „План Б“. Комисията не поиска да се образува дисциплинарно производство срещу Лозан Панов, но и не посочи категорично, че той не е нарушил Етичния кодекс. В същото време председателят на комисията Ясен Тодоров повтаряше в медиите, че речта имала „много политически привкус“.