Skip to main content

Съдебна реформа сега:
Гражданското ускорение
Нели Куцкова

By 07.05.2016март 23rd, 2021Новини, Събития

Debate_1904_N_KutskovaФорумът „Съдебна реформа сега: Гражданското ускорение” се проведе на 19 април 2016 г. в зала „Ерато” в София, с идея за равносметка и поглед към бъдещето по пътя към истинска съдебна реформа в България. Представена беше и единствената по рода си гражданска кампания за съдебна реформа – НГИ “Правосъдие за всеки”.

Нели Куцкова, съдия от Софийски апелативен съд, участва във втората част:

Решителен момент за съдебната система: Компромисът в историческия компромис. Какво не беше направено – конституционните промени, измененията в ЗСВ и недовършената съдебна реформа.

Първо благодаря за поканата и за това, че ми дадохте думата. Аз се съгласих да взема участие, защото високо ценя това, което прави „Правосъдие за всеки”. Понеже говорим за ускорение, опитах се да си спомня формулата от физиката, ама не можах. Но така или иначе това означава засилване на скоростта, която зависи от други компоненти.

Както обикновно старите хора обичат да разказват спомени, аз се върнах назад в годините, когато започнаха демократичните промени. Няма да ви разказвам през какво мина и колко пъти се променяше Законът за съдебната власт, но си дадох сметка, че въпреки всичко нещо е постигнато. Давам конкретен пример. Преди ЗСВ имаше един закон за Висшия съдебен съвет, в който се предвиждаше, че делегати за избор на членове на ВСС могат да бъдат съдии, прокурори и следователи, които имат най-малко десет години стаж. Това си беше една такава разпоредба, която утвърждаваше геронтокрацията и всички знаем какъв беше манталитетът на по-възрастното поколение. Първият успех, който успяхме да постигнем тогава, по времето на министър Лучников, светла му памет, беше да премахнем тази граница за десет години стаж. След това много от колегите знаят колко пъти се променя законът. Стигна се дотам на десет души да се избира един делегат, после – на пет души да се избира един делегат. Все стъпки в правилната посока. Доколко са ускорение – не съм физик да кажа. И докато стигнем до общите събрания.

Във всичките тези години съдиите сякаш бяхме най-активни, което не е типично, защото съдията по длъжностна характеристика трябва да е неутрален и по-пасивен. Но така или иначе Съюзът на съдиите, който догодина ще направи двайсет години, през всичките тези години се опитваше да отстоява независимостта на съда. В началото бяхме изключително самотни и никой не ни разбираше. Впоследствие се появи една група от НПО, които оказваха много сериозна подкрепа. И сега, от една година, съществува „Правосъдие за всеки”. За нас това е изключително окуражаващо, защото все повече хора започваме да изповядваме едни и същи идеи.

За мен особената ценност на „Правосъдие за всеки” е това, че вие можете да контактувате с много по-широк кръг граждани – нещо, в което ние, съдиите, по силата на работата, която изпълняваме, сме силно ограничени. Когато ние направихме срещи с граждани през декември, за да се опитваме да им обясняваме какви са идеите за съдебна реформа, хората идваха и ни разказваха личните си казуси, което никак не е продуктивно. Докато една такава ваша организация, в която не са включени само юристи, а и много други хора, които са прогресивно мислещи – както от неправителствени организации, така и от бизнеса, аз съм много щастлива, че и бизнесът започва да се включва. Защото ние винаги виждаме опъковата страна на взаимоотношенията в бизнеса – как не се изпълняват договори, как се подправят, как се шиканира процесът, как се използват всякакви трикове, за да не приключи едно дело. А всъщност почтеният бизнес наистина има нужда от едно бързо и предвидимо правосъдие и много добре би било тези хора да се включат с тяхното познание и опит, и с повече разяснителна работа в самите бизнес среди.

Но аз, колеги, с оглед на това, че се говореше и за оптимизъм тук – по-хубаво от Кристиан Таков не мога да го кажа, но като гледам вашите седем ключови идеи, които сте формулирали преди една година, две вече са се реализирали. Едното е двете колегии във Висшия съдебен съвет, другото е явното гласуване. Все пак, за една година резултат 5:2 никак не е малък и да се надяваме, че ще стигнем 7:0 с общи усилия!

Благодаря на всички и ви желая успех.

Вижте изказването на съдия Нели Куцкова.

Neli_Kutskova_video