Skip to main content

Изпит за кандидат-президенти

By 23.10.2016март 23rd, 2021Новини, Събития

sin_transperant_presidentstvoВ разгара на кампанията за президентските избори Инициатива „Правосъдие за всеки” се обърна към част от кандидатите с въпроси, засягащи седемте идеи за радикална съдена реформа и някои от горещите теми на деня. Кандидатите могат да отговорят писмено, но също така са поканени на дискусии в удобно за тях време, за да изложат аргументите си. Това е възможност да заявят доколко са съпричастни с проблемите на съдебната ни система и дали биха се ангажирали с действия в бъдещата си дейност като политици.

Въпроси към кандидатите за президент на България

Избори 2016 г.

1. Като отговорен български политик и кандидат за президент на Република България, определяте ли съдебната реформа за успешно приключена? Да/Не

2. Ако бъдете избран за президент, бихте ли се ангажирали да използвате президентските си правомощия, като инициирате процедура за изменение на Конституцията на Република България по следните въпроси:

  • Въвеждане в чл. 126 от Конституцията на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който е независим от главния прокурор. Той оглавява Национална антикорупционна прокуратура с капацитета да разследва, привлича  към отговорност и поддържа обвинения за корупционни престъпления и престъпления по служба, извършени по високите и средни етажи на държавната и местната власт.    Да/Не
  • Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори.    Да/Не
  • Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от броя на всички народни представители.    Да/Не
  • Намаляване на мандата на членовете на ВСС от 5 на 3 години, без право на повторно избиране.    Да/Не
  • Намаляване на мандатите на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС от 7 на 5 години.    Да/Не
  • Изменение на чл. 120 от Конституцията, с цел да се премахне възможността  чрез закон да се изключват от съдебен контрол дадени административни актове.    Да/Не

3. Като кандидат за президент, считате ли, че е нужно да се извършат щателни предварителни проверки за наличие на данни за извършени престъпни деяния около фалита и последващото разграбване на активите на КТБ, както и около възникването и изпълнението на задълженията на „НЕК“ АД към руската компания „Атомекспортстрой“ по случая АЕЦ Белене и при наличие на данни за такива, да се образуват в максимално бърз срок досъдебни производства и да се внесат обвинителни актове срещу виновните лица? Считате ли, че щетите за държавата, в общ размер над 6 милиарда лева, накърняват тежко финансовата и енергийната стабилност на страната и засягат интересите на огромен брой български граждани, с което застрашават пряко националната ни сигурност?

4. Като кандидат за президент, считате ли, че е нужно да се извърши щателна предварителна проверка на фактите и обстоятелствата, станали известни от записите по случая „Яневагейт”, като се изследват посочените връзки и неправомерни действия на замесените в тези разговори лица, независимо от общественото им положение и властови позиции? Дали този скандален случай, според Вас, представлява ярък пример за грубо нарушаване на принципа за разделение на властите, независимостта на съдебната система, като и на принципите на правовата държава, която да се управлява според Конституцията и законите на страната? Считате ли, че е нужно да се извърши независимо разследване дали са налице данни за извършени корупционни престъпления и търговия с влияние от висши държавни служители и ръководители в съдебната система? Считате ли, че бездействието на съдебната система, в лицето на прокуратурата и ВСС, по тези изключително важни въпроси представлява заплаха за националната ни сигурност?

5. Ако бъдете избран за президент,бихте ли се възползвали от преките си правомощия и да:

  • Свикате Консултативния съвет за национална сигурност, съгласно правомощието си по  чл. 3, т.2. и т. 3  Закона за Консултативния съвет за национална сигурност, с цел набелязване на конкретни мерки и постигане на съгласие между политическите сили и държавните институции за преодоляване на тежките последствия от неработещата ефективно съдебна система и избирателното бездействие на държавното обвинение?
  • Направите обръщение към народа, съгласно правомощието си по чл. 98, т. 2 от Конституцията, в което да поставите пред българските граждани проблема, че българската държава, в лицето на правоохранителните и правораздавателните си органи, е в дълг към тях, тъй като е допуснала да се реализират тежки нарушения на Конституцията и законите, които държавата е длъжна да поправи, като:

възстанови нарушения принцип за разделение на властите и осигури неговото безусловно спазване;

наложи върховенството на закона с пълната му строгост спрямо виновните лица, като започне незабавно разследване по горепоставените и по всички други случаи, в които е установена корупционна дейност и търговия с влияние;

потърси дисциплинарна отговорност на замесените в бездействие или избирателно правосъдие магистрати и ръководители на съдебната система, включително, при особено тежки случаи, с освобождаването им от системата поради действия, накърняващи престижа на съдебната власт.