Skip to main content

Идеите на „Правосъдие за всеки“ –
отново в парламента

dsc_0148_nevskiТрима народни представители – Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев, искат Народното събрание да се произнесе изрично по предложенията на НГИ „Правосъдие за всеки“.

На 15.11.2016 г. депутатите са внесли в деловодството на парламента предложение за решение по чл. 86 от Конституцията по идеите на Инициативата в следния смисъл:

  • Народното събрание подкрепя по принцип предложенията на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ за радикална съдебна реформа, гарантираща независимостта на съда и ефективността и отчетността в работата на прокуратурата.
  • Народното събрание препоръчва на народните представители да съобразят предложенията на гражданската инициатива в законодателната си дейност, а когато същите изискват промени в Конституцията от обикновено или Велико Народно събрание – те да бъдат съобразени при изготвянето на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, съответно при внасяне на такъв заедно с проекторешение за свикване на Велико Народно събрание.

snimka-slavov-martin-dimmitrov-metodiВ мотивите си Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев изтъкват, че две от седемте предложения на НГИ „Правосъдие за всеки“ бяха приети в законодателството ни, а именно за разделянето на ВСС на две колегии и за явното гласуване във ВСС.

Според депутатите останалите предложения на Инициативата, отнасящи се до най-съществените проблеми  на съдебната реформа, останаха неадресирани от парламентарното мнозинство, основно с мотива, че изискват свикване на Велико Народно събрание (например предложението за намаляване на парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 души; намаляването на мандатите на ВСС и на главния прокурор.) Друго важно предложение на НГИ е въвеждането на института на зам.-главен прокурор за борба с корупцията, който да е пряко подчинен на ВСС. То е заимствано от успешния румънски модел на борба с корупцията по високите етажи на властта.

02_dsc_0111_______fkoritzaТримата народни представители посочват, че искането им е съобразено с направените заявки в хода на предизбораната кампания от кандидатите за президент, подкрепени от двете най-големи политически партии (и с оглед конституционната инициатива на Президента по чл. 154 и 159 от Конституцията), а също и предвид обстоятелството, че в изборната нощ представители на ръководствата на различни парламентарно представени партии са отчели необходимостта от продължаване на съдебната реформа. Според депутатите това налага да бъдат обсъдени и да бъдат съобразени предложенията на НГИ „Правосъдие за всеки“, подкрепени от над 5000 български граждани по реда на ЗПУГДВМС.

Какво следва?

1) Предложението на Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев да бъде включено в дневния ред на парламента.

2) Ако бъде включено – да бъде разгледано в пленарна зала и по него да бъде постановено решение по същество – дали Народното събрание го приема или отхвърля, така както изисква чл. 52 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправеление.