Skip to main content

Да се намали
парламентарната квота във ВСС

На 26 юни 2017 г. Инициатива „Правосъдие за всеки“ поиска с отворено писмо от президента и от депутатите в Народното събрание да направят нужното за достойно завършване на изборите за нов състав на ВСС.

March_1406До
Г-н Румен Радев,
Президент на Република България,
и депутатите от 44-то НС

Уважаеми господин Радев,
Уважаеми народни представители,

Република България е пред решителен избор, който трябва да осигури върховенството на правото и да върне чувството за справедливост в българското общество. Това е обновяването на състава на ръководния орган на съдебната власт. Провежданата в момента процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет е от изключително значение и за изпълнение на препоръките в мониторинговия доклад по глава „Правосъдие и вътрешен ред“ на Европейската комисия, както и на тези на Европейската комисия за демокрация чрез право (т.нар. Венецианска комисия).
Първите преки избори за членовете от професионалната квота на Съдийската колегия към ВСС на 17 и 18 юни показаха, че принципът на вътрешно самоуправление, при който съдиите сами и с нарочен вот избират своите представители, е работещ и излъчва авторитетни магистрати за ръководството на съдебната власт. Така се постига и необходимата независимост на съдебната система – както от външни политически и олигархични влияния, така и от останалите власти, а това е и основният принцип на демократичната правова държава.
За съжаление, по този начин бяха излъчени само шестима от общо двадесет и двама избираеми членове на ВСС или около една четвърт от общия му състав! За да може обновеният Съвет да бъде натоварен с гилдийно и обществено доверие и да промени стила, прозрачността и ефективността на дейността си, е необходимо да има много по-засилено присъствие на съдиите, избрани от съдии, за сметка на парламентарната квота, която съставлява сега половината от неговия избираем състав. Това е и една от основните препоръки на нашите европейски партньори по Механизма за сътрудничество и проверка, а изборът на нов състав на ВСС и осигуряването на неговата независимост ще бъдат основен критерий и за следващия годишен доклад на ЕК.
Водещи български политици в свои публични изявления, а и при срещите си с представители на Инициатива „Правосъдие за всеки“, са заявявали неведнъж, че е дошло времето парламентарната квота във ВСС, която по своето същество е чисто политическа, да бъде намалена, за сметка на професионалните квоти на съдии и прокурори. В този смисъл бе и мнението на бившия министър на правосъдието, а сега ресорен вицепремиер за съдебната реформа, г-жа Екатерина Захариева, изразено на среща с НГИ ИПВ и по медиите през миналата година. Това произтича като логична последица и от конституционната промяна от декември 2015 г., която раздели ВСС на две колегии и остави на самия Съвет да преразпредели в тях представителите на парламента до следващия избор на парламентарна квота. Този момент настъпи сега.
Ако сега не бъде съществено редуцирана квотата на Народното събрание, така че да се възстанови независимостта на съдебната власт спрямо законодателната и да се премахне ръководното политическо влияние върху съдебната система, то следващата възможност е чак след пет години! Ние не можем да приемем спокойно факта, че за пореден път политиците ни не възнамеряват да се съобразят нито с обществения интерес, нито с европейските препоръки към страната ни и да гарантират спокойната и независима дейност на съда и върховенството на правото. В подкрепа на този факт е, че вече излъчените номинации за парламентарната квота са в голямата си част на магистрати със спорна репутация и никому неизвестни адвокати, като тези личности бяха де факто излъчени от партиите, представени в Народното събрание, а не от народните представители и така се явяват откровено политически кандидатури.
НЯМАТЕ НИКАКВО ОПРАВДАНИЕ ЗА ОТКАЗА СИ ОТ ПОДОБНА РЕФОРМА СЕГА, господа управници! Има достатъчно време за внасяне на конституционен законопроект в този смисъл, за гласуването му и за попълване на състава на ВСС преди изтичането на мандата на сегашния му състав, стига да е налице държавническа мъдрост и политическа воля за промени в Конституцията сега!
Ето защо адресираме институциите и хората, от които зависи това, и които по призвание трябва да защитават държавния и обществен интерес:

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми народни представители,

ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС, ДА ВНЕСЕТЕ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в бърз порядък, с който да инициирате намаляване на парламентарната квота във ВСС от 11 (единадесет) на 5 (пет) души, които да се разпределят съответно: трима в Прокурорската колегия и двама в Съдийската колегия. Останалите вакантни места да бъдат попълнени на частични преки избори сред съдиите и прокурорите за съответната бройка в техните колегии.
Изборът на тези пет парламентарни представители да бъде предшестван от обществена дискусия по техните професионални и нравствени качества, с участието на представители на граждански и съсловни организации, университетски преподаватели и независими общественици.

Отвореното писмо беше придружено от подписите на стотици участници в Марша за европейско правосъдие, проведен на 14 юни.

March_1406_1