Skip to main content

Декларация на Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“

By 07.07.2017март 23rd, 2021Новини, Становища

pravosadie_za_vs_logoТече поредният скандален и скорострелен опит за пълно подчинение на всички магистрати и техните съсловни организации на диктата на мнозинството във ВСС!
Сериозната рестрикция  спрямо финансирането на организациите на съдии и прокурори, без да се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма, освен членски внос, имуществени вноски и дарения от техни членове, прегражда всякаква възможност професионалните магистратски организации да се издържат и чрез участия в проекти  –  основен техен източник в момента.
С просто око се вижда, че тук на прицел е най–вече  Съюзът на съдиите в България (ССБ), поради активната си позиция за съдебната реформа и в защита върховенството на правото. Ето го и другото доказателство за това: Създава се  Съвет за партньорство към ВСС, който ще „осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите. В него ще влизат трима членове на ВСС, избрани от Пленума на Съвета и по един представител на съсловна организация, ако членовете ѝ са поне 5 % от общия брой съответно на съдиите, прокурорите или следователите в страната. В Съвета ще има и представители на магистрати, нечленуващи в съсловни организации. ВСС трябва да уреди организацията на дейността му с наредба.“ Изискването за легитимно представителство за участие на поне 5%  от общия брой на съдиите в бъдещия съвет за партньорство отново удря ССБ – единствената независима и с активна позиция магистратска организация! Забранява се и участието на магистрати в управителните органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, което цели да не се достигне до съвместни инициативи и становища между гилдиите в защита на общи интереси.
Законопроект, с който съществено се ограничават международно признати права, внесен експресно и предложен „на спринт“ за гласуване на заседание на Правната комисия за по–малко от 24 часа! И то, за да се случи всичко преди лятната депутатска ваканция – „на юруш“ и без никакъв обществен и професионален дебат. За да се затворят неудобните усти, които изричат истината, за да се ликвидира влиянието на достойните съдии сред техните почтени колеги, за да се продължи с пълната подмяна на ценности, правни принципи, за да бъде затворен порочният кръг на статуквото в съдебната власт до пълна победа на олигархията!
В същото време обаче, явно като награда за послушното и удобно мнозинство в отиващия си ВСС, законопроектът предвижда раздаването на скандални бонуси и кариерни награди за членовете на орган, който за пет години не реши нито един съществен проблем на съдебната система, но я потопи в серия от скандали и състояние на пълен дефицит на обществено доверие.
Ето защо настояваме пред  народните представители – вносители на проекта и пред ръководството на Правната комисия да се оттегли скандалният законопроект  и да се инициира широк обществен и професионален дебат за идеите, принципите и последствията от приемането на такива промени. Ако това, не бъде сторено, то се обръщаме към всички депутати, членове на Правната комисия, с искане да отхвърлят спорния законопроект и да не препоръчват приемането му в Пленарна зала на Народното събрание, още повече, че същият не е придружен от оценка на въздействието му, задължителна по смисъла на ЗНА.
Ако това не стане, ще инициираме общо протестно действие с всички заинтересовани от спазването на европейските принципи граждани и организации.

07.07.2017г.                                                               УС на „Правосъдие за всеки“