Skip to main content
Monthly Archives

октомври 2017

Велислав Величков: Трябва да преучредим държавата 1

Велислав Величков:
Трябва да преучредим държавата

By Новини, Становища

От март 2015 г. ние се борим за правосъдие. Сега сме октомври 2017 г. и искам само да ви кажа, че положението е по-зле, не е по- добре. В чужбина може да е по-добре. Тук е по-зле.

Днес сутринта, когато видях поканата, реших, че трябва да дойда и да се обърна към хора, с които сме работили. Ние сме им изключително благодарни, задето ни помагаха през годините.
Властта в България има три цели: да няма независимо правосъдие, да няма свободни медии, да няма средна класа. И за да бъда достатъчно скандален, както каза Велислав Минеков, ще кажа, че и трите цели са постигнати. Затвърдени.

Нямаме независимо правосъдие! Нямаме свободни медии!
Вече нямаме средна класа!
Както и да се заблуждаваме, имаме нещо някъде, което мъждука.

Вече не става да реформираме системата. Вече трябва да преучредим държавата. Моделът, който всички заедно, за съжаление, допуснахме да се случи през последните петнадесет години, ни доведе дотам, че сега вече живеем изцяло  в завладяната държава а не в завладяващата се. Вече трябва да преучредяваме държавата.

Стигнаха дотам, че директно ни навират наглите си и цинични мнозинства в Народното събрание и във Висшия съдебен съвет, за да произвеждат от милиционерите шефове на съдилища.
Когато това се случва в една държава, тя вече не е нито демократична, нито правова. Когато няма правосъдие, няма икономика, няма свобода на медиите, няма нищо останало.
Така че в ситуацията, в която сме, ние виждаме колко трудно се работи по самата наша дейност.

През май, тази година направихме Марш за правосъдие в памет на смелия италиански магистрат Джовани Фалконе. Имаше три хиляди души. Направихме и през юни, в деня, в който се поиска оставката на Делян Пеевски. Имаше хиляда и двеста души. Направихме и през октомври. Имаше петстотин души.

Пораженията се увеличават. Скандалите стават в кресчендо.
Държавността буквално се срутва, а хората, които са готови да протестират, намаляват. Намаляват, защото не виждат изход, не виждат решение, не виждат алтернатива.

Искам да ви кажа и много добре да бъда чут:
Няма алтернатива в България в момента. Пожелавам на хората, събрани тук, наистина да се опитат да я създадат, защото опитът в началото на тази година беше неуспешен. Опитът, господа, беше катастрофа!

Ние преди имахме Петър Славов и Мартин Димитров, имахме Трайчо Трайков в президентска кампания, имахме Христо Иванов като министър. Нашият глас, на „Правосъдие за всеки“, се чуваше. Имахме предложения в Народното събрание и имаше кой да ги защитава. В момента ние висим пред затворените врати на Народното събрание и никой не иска даже да се види с нас. Вкарваме предложения, те ни иронизират. Сезираме президента, омбудсмана, Висшия съдебен съвет – от това нищо не следва.

И ви моля да излезете от епистоларния стил на декларациите.
Декларациите са няколко часа внимание в медиите и шестстотин или хиляда и петстотин лайка във Фейсбук. Излезте от виртуалната реалност и влезте в истинската. Нужни са действия. Сезирайте, колкото и да е безсмислено, главния прокурор, ВСС, омбудсмана, президента, Народното събрание – за всичките дивотии. Искайте отговори, защото по закон те дължат тези отговори.

Усилвайте нашия глас, а ние ще усилваме вашия.
Ако гражданското общество не тръгне заедно с проекта, който се готвите да правите, нищо отново няма да стане. Гражданското общество трябва да тръгне с вас и с тези ,които искат да има независимо правосъдие, свободни медии и средна класа.
И затова, в заключение искам да ви кажа, че смелите проекти раждат своите последователи. България се нуждае от нова Конституция! Всичко трябва да бъде преговорено – от президент и Народно събрание, през съдебна власт, местно самоуправление и Конституционен съд.

Двайсет и седем години, пет кръпки в Конституцията и положението става по-зле, не става по-добре. Прокуратурата трябва да спре да избира съда, а политиците трябва да спрат да диктуват на прокуратурата или взаимно да си диктуват какво да правят.

И има начин да се обясни кражбата. Един мой приятел, казва: „Ще кажете не „крадат“, а „откраднаха 95 лева и 87 стотинки. И ги взеха точно оттам.“ Без примери това не работи. Тези четири милиарда от КТБ и двата милиарда от енергетиката трябва да бъдат остойностени през затворената болница във Враца, през липсващите линейки в Созопол, през недобрата спешна медицинска помощ, социалните помощи, образованието, здравеопазването.
Когато превърнем шест милиарда в шестстотин лева неизползвани услуги или недоставени в джоба на всеки човек, тогава можем да обясним грабежа. Иначе казват: „Карат се кой да краде“. Не толкова, че има грабеж. Нужно е да се прави това, което в момента правят Мартин Димитров и Петър Славов. Тича се по институциите, вдига се шум, сезира се Европа и се казва: „Крадат по този начин и го скриват по този начин.“

Дайте голямата цел! Нямаме време да чакаме трийсет години.
След трийсет години ще бъдем част от руската територия
, ако чакаме трийсет години. В следващите пет трябва да решим проблема или трябва да забравим тази тема завинаги!

Велислав Величков, председател на „Правосъдие за всеки“, говори на дискусията „Моделът на завладяната държава и опозицията срещу него“. Тя се състоя на 22 октомври 2017 г., организирана от извънпарламентарни партии, с участието на представители на граждански организации.

Открито писмо до ВСС за избора на председател на ВАС

Открито писмо до ВСС
за избора на председател на ВАС

By Новини, Становища

                                                                                                До г-н Боян Магдалинчев,

                                                                                                   представляващ ВСС

                                                                                                   и членовете на Пленума на ВСС

 

ОТКРИТО ПИСМО
ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ”

ЕИК: 177275554

седалище: гр. София, бул. “Витоша” 4, ет.1

 

Уважаеми дами и господа,

Приемете нашите поздравления за избирането ви в този толкова важен и отговорен за съдебната система и достъпа до ефективно и прозрачно правосъдие орган, какъвто е Висшият съдебен съвет. Желаем Ви открита, ползотворна, отговорна и лека работа, която да бъде на висотата на обществените очаквания и да защитава принципите на правовата държава и съдебната независимост!

Пред всички вас стои един отговорен и нелек избор, който до голяма степен ще определи и началното доверие на обществото към вас като орган и вътрешното доверие и уважение между вас като колеги в ръководния орган на съдебната власт. Това е гласуването по върнатата за ново обсъждане кандидатура за председател на Върховния административен съд. Намирате се в нелека ситуация да приложите духа и смисъла, а не само не съвсем ясната буква на закона. Налага се да се произнесете в ситуацията на “повторно направено предложение” в хипотезата на чл. 173 от ЗСВ, по предложение, което досега не сте гласували в този нов състав, поради което няма и как да се произнесете повторно по избора, осъществен от друг състав! Вие не сте провеждали обсъждане на двете кандидатури за председател на ВАС, нито сте задавали своите въпроси към кандидатите. В този смисъл нямате преки и непосредствени впечатления за тяхната работа, професионални и нравствени качества.

Логиката и смисълът на закона изискват да проведете информиран избор, а ако президентът върне избраната от вас кандидатура, възползвайки се от правото си по чл.129, ал.2 от Конституцията, да може на това основание и убедени в качествата на кандидата, който сте избрали, да прегласувате този вече направен избор! Към настоящия момент вие ще гласувате за тези кандидати за първи път и в този смисъл това не може да бъде повторен вот, точно както и нов състав на Народното събрание не може да прегласува върнат от президента с отлагателно вето законопроект, приет от предишното Народно събрание!

Ние ви призоваваме да започнете своя петгодишен мандат с убедителен и достоен акт, като направите мотивиран и силен избор, а това значи да се убедите лично в качествата на кандидата, който избирате! При обсъждане на процедурата, която ще следвате при обсъждане на указа на президента, с който е върната избраната от вас кандидатура за ново гласуване, да проведете изслушване и на двамата допуснати до този избор кандидати и да зададете съответните въпроси, включително и за отхвърляне на всякакви съмнения относно техните качества – а такива, по отношение на един от тях, се появиха в публичното пространство на няколко пъти – или да стартирате нова процедура по избора от начален етап.
До края на мандата на настоящия председател на съда г-н Георги Колев има повече от месец. В това време може да проведете избор, с който да убедите и съдебната система, и адвокатурата, и обществото, че за вас водещо е правото, независимостта на съда и качествата на кандидатите, а не потвърждаването на един доста съмнителен откъм легитимност избор от предишния състав на ВСС. Така ще имате силен старт и достатъчна легитимност – вътрешна и външна, за да продължите с успех вашата отговорна дейност!

11.10.2017г., гр. София

С уважение:
Велислав Величков, председател
на УС на сдружение “Правосъдие
за всеки”

"Правосъдие за всеки" за Антикорупционния закон

„Правосъдие за всеки“ за Антикорупционния закон

By Новини, Становища

До министъра на правосъдието

г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

СТАНОВИЩЕ

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

относно

Проект на Закон за Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

обявен за обществено обсъждане на 31.07.2017 г.

 

Линк към законопроекта http://www.justice.government.bg/Files/ЗАКОНОПРОЕКТ_636371206416108720.pdf

 

Комисията има чисто административни функции, но не и разследващи (чл. 13). Това предполага, че същата няма да има по–различни функции и оперативна самостоятелност на действие от досегашните органи, създадени за борба с корупцията, трайно доказали своята неефективност.

Комисията взаимодейства с прокуратурата, МВР, ДАНС, НАП и Агенция “Митници” (чл. 24). Взаимодейства означава, че тя нито ще има правомощията да води разследвания на самостоятелно основание и да разследва евентуална престъпна дейност, нито ще носи отговорност за крайния резултат от своите проверки. Така всъщност се създава поредният проверяващ мега орган с огромен щат и претенции, но без реални правомощия в битката с висшата корупция и организираната престъпност.

 

Как се извършва “превенция на корупцията”? (чл. 30-34)

⁃   Със събиране, четене и анализиране на информация

⁃   Предлагане на мерки срещу корупцията, съгласуване на законопроекти, разработване на методологии

⁃   Разпространение на информация за превенция, провеждане на обучения и семинари

Коментар: Всъщност така напълно се дублира досегашната дейност на мегаагенцията за превенция на престъпността БОРКОР, създадена със същите аплаузи по време на предишния мандат на ГЕРБ. На практика се предвиждат напълно лишени от конкретика мерки по най-важния въпрос, заради който този орган въобще се създава и не се носи никаква конкретна отговорност и отчетност за дейността, защото нейният краен резултат зависи от други органи и най–вече от прокуратурата.

Предложените мерки се предоставят на компетентните органи (като при БОРКОР).  Но дали те ще се изпълнят, зависи от други хора и при съвсем друга система на контрол и отчетност, каквато на практика липсва в прокуратурата.

 

Декларации

Комисията събира и обработва декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт (като КПУКИ и Сметната палата). Това отново покрива критериите на статистическа и анализираща дейност, но не и на реална разследваща и контролираща дейност.

 

Сигнали

Всеки сигнал трябва да съдържа задължително факс, докато имейлът е по избор. Без да обсъждаме по същество колко има смисъл от подобно изискване – при липса на факсове в 21 век в огромна част от офисите, така се поставя под съмнение обратната връзка по принцип.

Анонимни сигнали не се разглеждат, но публикации в  медии подлежат на проверка и разглеждане, а същите може да са от анонимен автор или да липсва такъв, което напълно покрива критериите точно на анонимен сигнал. Така се създава реалната възможност да се осъществяват проверки и да се подават сигнали към ДАНС и прокуратурата по политическа поръчка срещу неудобни лица, както и по икономически причини от страна на олигархични групировки срещу политици и държавници, които засягат нечии интереси. На практика така се формира нещо като „политическа полиция“, доколкото председателят на този мега орган ще се избира с обикновено мнозинство от управляващите а ръководството ще се формира по негово предложение. Получава се комбинацията „зависима медия – политическа поръчка – послушен орган за проверка – безотчетна и избирателно действаща прокуратура, която може да повдига обвинения за неопределен период от време и да ги внася в Специализиран съд“.  Това затваря цикъла на класическа олигархична схема от Вишински тип, която да действа избирателно спрямо определени лица с цялата сила на държавната машина и наказателна репресия, и да дава индулгенции на други!

 

Конфликт на интереси

Като при КПУКИ, тоест реално това не се изследва.

 

Оперативно-издирвателната дейност

Веществените доказателствени средства, изготвени и събрани в процеса на оперативно-издирвателната дейност, се предоставят на съответните органи на съдебната власт при условия и по ред, определени със закон (чл. 89). Така се очаква ново законодателство и процесуален ред, което да приложи така създадената правна конктрукция на практика.

 

Незаконно придобито имущество

Като при КОНПИ. Както правилно сочи в своето становище ВАдвС: „Трудно обяснимо е механичното смесване на няколко самостоятелни административни производства – за превенция на корупцията, конфликт на интереси, заварената неудачна административно-гражданска процедура по отнемане на незаконно имущество, имотните декларации на висшия ешелон и процедурата по несъвместимост. Още по-трудно обяснимо е въвеждането на специални предпоставки, за да се образува производство за отнемане на „незаконно имущество“ – извършването на определени престъпления, административни нарушения, или нарушаване на правилата за конфликт на интереси. Излиза, че извършителите на други престъпления или нарушения могат свободно да разполагат с имущества без установен законен източник.“

 

Извод:

Създава се пореден външно напълно неефективен, но способен да удави проверяваните лица в администрация орган, който няма да бори корупцията, но ще бъде добра бухалка срещу неудобни противници.

 

Съдебна реформа ли е това?

НЕ. Категорично няма как да се квалифицира като продължаване на съдебната реформа дейността по окрупняване на съществуващи вече органи за противодействие и превенция на корупцията и събирането им механично в нова структура без реални правомощия по разследването, образуването на досъдебни производства при  данни за извършени престъпления и внасянето на обвинителни актове в съда! Правомощията на така предвидената агенция са на контролен, аналитичен и статистически орган, но не и на орган за борба с корупцията, който да има отношение към наказателното ѝ преследване.

В предложения от Министерството на правосъдието модел не се предвижда изследване на крайния резултат от дейността на този орган, нито периодична оценка за неговата ефективност. Не се създава никакъв ангажимент на прокуратурата за специализирано разследване на постъпилите сигнали и отделен отчет за работата по тях и внесените в съда обвинителни актове. За да бъде ефективна дейността на подобен орган, то би следвало създаващата се агенция да включва в състава си разследващи полицаи и прокурори, които да работят съвместно и в екип за разкриването на престъпната дейност и нейното разследване, и да са със съответните права за внасяне на обвинителни актове в съда, както и да се отчитат пред парламента за тази си дейност, което е напълно нормално в една парламентарна република.

Част от тези идеи всъщност бяха изказани и от президента при формулирането на неговата визия за създаване на този нов орган за борба с корупцията. Те явно са споделени и с премиера на срещата им през месец юли, но не са взети под внимание от работната група по изготвянето на законопроекта, нито от министъра на правосъдието.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще предложи конкретни текстове в този смисъл при разглеждането на законопроекта на второ четене, ако не се намери народен представител, който да внесе отделен законопроект, съдържащ изложените идеи и предложения.

Краен извод:

Така предвидената за създаване комисия определено не е нищо повече от един политически Франкенщайн – административен монструм, съшит от труповете на други, доказали пълната си неефективност в миналото органи, но с възможоностите да създава удобна среда за наказателно преследване на неудобни лица и да не носи отговорност за това. ВЛАСТТА и ИНИЦИАТИВАТА ЗА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ ОСТАВА ОТНОВО САМО И ЕДИНСТВЕНО В ПРОКУРАТУРАТА, която не подлежи на контрол и отчетност! Законът реално не отговаря на нито една от препоръките в мониторинговия доклад по правосъдие и вътрешен ред, нито на независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата, изготвен от европейските прокурори преди девет месеца.

Внесено в Министерството на правосъдието на 28.09. 2017 г.