Skip to main content

Дискусионен клуб
„Правосъдие за всеки“

By 30.11.2017март 23rd, 2021Новини, Събития

Здравейте, съмишленици!

Инициатива „Правосъдие за всеки“ създава нов публичен формат за дебат и активности на гражданската общност за независимо и ефективно правосъдие. Доста от свободните и активни хора тук желаят да се включат със свои идеи и мнения по дискутираните теми, а не само с коментари под постовете ни, без да е необходимо да стават членове или участват като доброволци към Сдружението ни. „ИПВ“ е отворена общност и за нас ще е ценно да чуем тези хора, да споделим и развием някои от техните идеи, да ги приобщим повече към дейността ни и да ги направим по-съпричастни към каузата ни!

Ето защо създаваме Дискусионен клуб „Правосъдие за всеки“, който ще има както своята виртуална среда тук, така и реални срещи на живо, на които ще бъдете канени няколко пъти годишно и ще се провеждат в различни градове, от които ще имаме участници в Клуба. За целта трябва да попълните само кратка анкета, с която да дадете информирано съгласие за приемане на правилата на Клуба, за да осигурим на всички ви приятна и пълноценна дискусионна среда. Единственото условие за участие е кандидатът да е харесал и последвал страницата ни във Фейсбук поне от 30 дни, както и да е пълнолетен гражданин, неосъждан за умишлено престъпление.

Необходимо е създаване на по-широка и активна общност на свободни хора, които да съдействат за промяна на силно деформираната среда и за налагане на върховенството на правото чрез истинска съдебна реформа и прозрачност при работата на съдебната власт и прокуратурата в частност. Необходимо е това да стане сега, за да не стане после късно!

В Румъния ни показват нагледно какво означава работещо правосъдие и как гражданското общество отстоява Правото и правата. Ние няма какво да отстояваме и затова трябва да си завоюваме сами правото на Правосъдие за всеки! А затова са нужни много по-широки усилия на доста повече активни граждани, както и работещи идеи! Това започваме сега с този Клуб, като процес на разширяване на влиянието ни сред обществеността, както и за формулиране на нови цели и съставяне на работещ план за действие за постигането им.

Време е, ще разчитаме на вас!

Дискусионен клуб „Инициатива правосъдие за всеки“ се отваря оттук: