Skip to main content

Писалката на Историята е в ръцете на Президента

Писалката на Историята е в ръцете на Президента