Писалката на Историята е в ръцете на Президента

Писалката на Историята е в ръцете на Президента

Писалката на Историята е в ръцете на Президента

Both comments and trackbacks are currently closed.