Skip to main content

Христо Христев: Отиваме ли
към пълзящата автокрация
на Полша и Унгария?

By 08.06.2020март 23rd, 2021Новини, Събития

Д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, посвети участието си във виртуалния форум „Гражданите, правосъдието и извънредните мерки“ на една тревожна тенденция в страни от Европейския съюз, наричана от анализатори „криза на правовата държава“ или „криза на демокрацията“. Той направи паралел между България и Унгария и Полша – две страни със сериозни проблеми в тази сфера, които са във фокуса на вниманието на Европейската комисия.

Христев подчерта, че проблемите с функционирането на правовата държава в страната ни не може да се ограничат до ситуацията с извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка.

Докторът по право на ЕС посочи, че в Унгария и Полша, в течение на повече от пет години, се наблюдава „ясна тенденция на ерозиране, дори разграждане на основни елементи на демократичната държава“.

На първо място се ограничава независимостта на съдебните власти, за да обслужват дадени политически цели. Главно в Полша, но и в Унгария се налага контрол над обществените медии и така се ограничават свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. В ход е ограничаване на редица граждански права, прилага се и политика за подкопаване на гражданското общество.

Въпреки наличието на същите тенденции в България, страната ни е извън вниманието на Брюксел, каза Христев. Той припомни озадачаващите заключения на предишната Еврокомисия, че сме изпълнили целите на Механизма за сътрудничество и проверка и наблюдението може да бъде прекратено.(Скоро след форума се разбра, че наблюдението все пак остава.)

Противно на тази оценка, в България се наблюдават всички елементи от кризата на правовата държава. „Съществува ли независима съдебна система?“ – запита реторично Христо Христев. Той очерта ситуацията във Висшия съдебен съвет, който в работата си очевидно е подчинен на „неизвестни фактори и зависимости“. Спомена проблемите с изискванията за справедлив процес и ефективни правни средства на защита, функционирането на прокуратурата, свободата на словото, законотворчеството в българския парламент.

„Мисля, че сме изправени пред една много тревожна тенденция“, заключи Христев. „Началният етап беше ерозиране, а сега бих казал, че и ние, подобно на Полша и Унгария, сме в някаква фаза на разграждане на основни елементи от демократичния модел и основни гаранции на правовата държава в България“.

Напоследък единствено органи на Съвета на Европа, като Венецианската комисия, отбелязват тези проблеми в България. Нужно е да питаме защо оставаме встрани от вниманието на европейските институции, смята Христо Христев.

Форумът „Гражданите, правосъдието и извънредните мерки. Заплахи за демокрацията и правовия ред“ се състоя на 23 май 2020 г. в платформата Zoom. Публиката имаше възможност да задава въпроси във виртуалната стая, както и на страницата на „Правосъдие за всеки“ във Фейсбук.