Skip to main content

Когато над теб е само Господ, имаш право и на гвардия

Когато над теб е само Господ, имаш право и на гвардия