Tag: енергийна пътна карта

СЕГА ИЛИ НИКОГА

СЕГА ИЛИ НИКОГА

Времето за реформи е сега, не се ли случат сега, може би няма да се случат никога.