Инициатива "Правосъдие за всеки" – Независима гражданска общност за справедливост в българското общество, независим съд и ефективно правораздаване

Инициатива „Правосъдие за всеки“

6 идеи за ефективен резултат в съдебната реформа

Инициатива "Правосъдие за всеки" 14

 

 

Първоначалните 7 идеи за съдебна реформа от 2015 г.

Споделяне