Skip to main content
Category

Новини

До НС: Задействайте съдебната реформа и антикорупционните мерки

By Новини

 

 

 

 

ОТВОРЕНО  ПИСМО

до

парламентарните партии и коалиции

 

          Обръщаме се към народните представители, които по Конституция трябва да представляват всички български граждани, за да кажем с тревога, че е крайно спешно да задействат реалната съдебна реформа и антикорупционното законодателство, които всички обещаваха на своите избиратели в последните две години.

          Държавата очевидно в доста дълъг период от време, над десет години със сигурност, е била в плен на организирани групи за влияние и контрол над съдебната власт и изпълнение на олигархични и политически поръчки в правосъдието. Всички скандали в съдебната система и ръководството на съдебната власт, започнали през месец май 2024 г. след взрива до колата на бившия главен прокурор Иван Гешев и последващото му сваляне от поста, скоростният избор на изпълняващ функциите, изчезването на митичния търговец с влияние бивш следовател Пепи-Еврото, поръчковите убийства, а преди това „тържището за бъдеще“ „Осемте джуджета“, „Списък за бърз контрол“ на убития Мартин Божанов-Нотариуса и частният му „клуб SS“ за магистрати и специални поръчки, скандалното бездействие на МВР и прокуратурата по отношение пазара за прокурорски и съдебни поръчки, както и вчерашното изслушване чрез строго мълчание на действащия главен прокурор Сарафов, доказват, че правосъдието няма да се завърне в залите, справедливостта няма да възтържествува и правосъдие за всеки няма да има при тази структура на прокуратурата и еднолична власт на главния прокурор, при тези политически зависимости във ВСС и при тази корупция и търговия с влияние в съдебната система като цяло.

НУЖНИ СА СПЕШНИ И РАДИКАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ИЗЧИСТВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И СИСТЕМА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И КРИМИНАЛНИ ВЛИЯНИЯ  И ЗАВИСИМОСТИ!

За целта предлагаме властимащите да предприемат следните действия:

 1. Призоваваме народните представители и най-вече тези от управляващото „конституционно мнозинство“ да приемат ветото на президента върху промените в Закона за съдебната власт /ЗСВ/ с преходните и заключителни разпоредби на НПК, с който закон бяха на практика суспендирани и отложени за неопределено време приетите в края на миналата година конституционни промени в глава „Съдебна власт“, и да допуснат те да проявят своето пряко действие веднага, за да започне реформата във ВСС и прокуратурата и да се ограничат реално изключително широките правомощия на главния прокурор. Всеки опит да потвърдят закона, с който на практика се допълва по недопустим начин Конституцията, ще бъде приет от нас, но и от цялата правна общност, като откровена гавра с Конституцията и опит да се осуети началото на обещаната реформа, което ще доведе до огромни проблеми! Що се отнася до твърдените затруднения от бюджетно естество за съдебната власт, които атакуваните от президента изменения уж целят да решат, то обръщаме внимание, че същите следва да намерят разрешаването си чрез изменения в съответното относимо към бюджета законодателство, а не чрез възстановяване на „прясно“ отменени чрез Закон за изменение и допълнение на Конституцията органи и правомощия.
 2. Призоваваме народните представители незабавно да започнат процедурата по формиране на Комисията за противодействие на корупцията, за което изтече още преди месец срокът, установен в Антикорупционния закон. Това трябва да се случи в условията на прозрачност и публично обсъждане на кандидатурите за членове на Комисията и кандидатурите за Главен инспектор, като строго се съблюдават изискванията за обоснованост, високи професионални и нравствени качества, безупречна репутация, висок интегритет.
 3. Да се направи обстоен преглед на проекта за нов Закон за съдебната власт, който се разработва от ръководството на Министерство на правосъдието и експерти в работна група, относно начина и процедурата на номинации и избор на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и Инспектората към ВСС.
 4. Призоваваме Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет и Инспектората към ВСС да започнат реална и спешна проверка на изнесените факти за корупция, търговия с влияние и поръчкови дела в съдебната система, които да завършат с дисциплинарни производства и възможно най-тежките дисциплинарни наказания за провинилите се магистрати, не само за дисциплинарни нарушения, но и за уронване престижа на съдебната власт, както и до отстраняване от длъжност на преките им ръководители, ако са прикривали тази им дейност или не са упражнили нужния инстанционен контрол, или са потвърдили незаконосъобразни актове, като се стигне до нива главен прокурор и неговите заместници през последните десет години.
 5. Призоваваме и.ф. главен прокурор да се закрият всички създадени с вътрешни инструкции и заповеди на главните прокурори и административни ръководители от последните десет години специализирани отдели и звена в отделните структури на прокуратурата, чрез които се формират „специални състави“, като така се избягва случайното разпределение на преписки и дела, освен когато са създадени за работа по определени категории нови и усложнени състави на престъпления, но да се оповестят публично, заедно с начина на подбор и назначаване на прокурорите в тези звена. Да се закрият отделите „Административен“ и „Инспекторат“ към ВКП, чрез които под формата на упражняване функциите за „надзор за законност“ се осъществява директен контрол върху дейността на всички прокурори и същите служат като инструменти за натиск от страна на главните прокурори и заместниците им върху административните ръководители по всички нива в структурата на прокуратурата. Народното събрание да проведе специално изслушване на и.ф. главен прокурор по тези въпроси и да установи дали същите вътрешно-организационни актове съответстват на закона.
 6. Да се направят публично достояние всички действащи към момента методически указания, издавани от последните трима главни прокурори, чрез които се дават задължителни предписания за начина на работата и тълкуване на приложимото законодателство по определени категории престъпления.
 7. Да се даде възможност за оповестяване на факти и обстоятелства по предварителни проверки и досъдебни производства, по които няма привлечен(и) обвиняем(и), когато това се налага за парламентарни разследвания и по случаи от висок обществен интерес. Да се даде законова възможност на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства на закрити заседания на специализираните комисии в НС да дават информация по хода на разследването по досъдебни производства и преписки с висок обществен интерес.
 8. Министърът на правосъдието да инициира дисциплинарни производства за всички магистрати с установени дисциплинарни нарушения, както и за уронване престижа на Съдебната власт, като запознава народните представители с резултатите от тези производства регулярно.

София, 14.02.2024 г.

Няма да допуснем подмяна вместо промяна в прокуратурата

By Новини, Становища

 

 

 

 

Д Е К Л А РА Ц И Я

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

 ОТНОСНО

Назначаването на зам. главния прокурор Борислав Сарафов

за изпълняващ длъжността главен прокурор

Само ден след указа на президента за освобождаване на главния прокурор Иван Стоименов Гешев Прокурорската колегия на ВСС набързо и тайно проведе избор за временно изпълняващ длъжността главен прокурор и избра почти единодушно дългогодишния директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор на двамата последни главни прокурори Борислав Боби Сарафов. Не е обсъдено въобще дали същият притежава необходимите професионални и нравствени качества да заема, макар и временно, този важен пост, като бланкетно се сочи от членове на ВСС, че щом е бил заместник-главен прокурор, значи ги притежава, за да заема поста. Припомняме как същите членове на ВСС до преди месец само твърдяха, че и Гешев ги притежава, а после обясниха, ЧЕ СА СБЪРКАЛИ В ПРЕЦЕНКАТА СИ!

Очевидно е, че Борислав Сарафов изигра основна роля в процеса по сваляне на Иван Гешев от поста му, както е и очевидно, че дълги години той бе безмълвен регистратор на събитията в прокуратурата, на нейното избирателно действие и бездействие, на изпълнението на поръчки  и „навлизането на политиката в нея“ , както той сам се изрази в острите атаки срещу вече бившия си началник. Остана и сериозна сянка на съмнение е, че именно Сарафов изпълни политическа поръчка по подготовката за свалянето на главния прокурор от поста му и се е свързвал с ръководители на апелативни прокуратури в страната, за да търси тяхното съдействие за вътрешен преврат в прокуратурата.

Самият Сарафов заявява в прав текст в предаването „120 минути“ на 28.05.2023 г. следното: „Себе си виждам да остана на мястото, на което съм в момента. И да продължа да бъда полезен на колегите си, защото имам нужда от тяхната подкрепа, на колегите от Националната следствена служба, да бъда в помощ и подкрепа на тази структура. По никакъв начин, ако това е въпросът ви, не желая да ставам главен прокурор, няма да бъда кандидат за главен прокурор, няма да желая и да изпълнявам тази длъжност, ПО НИКАКЪВ НАЧИН!“

Е, от днес, понеже ПК на ВСС допусна предварително изпълнение на решението си – преди обжалването във ВАС, и то е в сила, г-н Сарафов Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР на България, ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН. С този факт самият г-н Сарафов се самоизобличи като лъжец, а лъжците нямат необходимия морален интегритет да заемат такъв пост. Явно е , че се прави нова схема за овладяване на тази длъжност за един явно дълъг „временен период“, а после и постоянно, в зависимост от конституционните промени, които предстоят.

Всичко случващо се от първи май насам, включително и този срамен акт от днешния ден, напълно доказва тезата ни, че длъжността главен прокурор, която служи за все по-явна политическа употреба, следва да се закрие като ненужна и вредна, а ВСС да се реформира из основи. Нужно е решително намаляване на парламентарната /политическата/ квота в състава му и нови критерии за избора на неговите членове, както  и евентуалното му разделяне на два съвета – Прокурорски и Съдебен.

ТОЗИ ВСС НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ДОПУСНЕ ДА ИЗБЕРЕ НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, като за тази цел правомощията му, ако това се налага, трябва да бъдат преустановени с решение на Народното събрание или промяна в Закона за съдебната власт.

Днешният избор на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор да бъде обжалван пред ВАС и да се поиска незабавно спиране на допуснатото предварително изпълнение на решението на ПК на ВСС.

Да се удължи с промяна в ЗСВ едноседмичният срок, в който ВСС следва да открие процедурата за избор на главен прокурор.

Конституционните промени в глава „Съдебна власт“ да бъдат внесени като проекти и процедурата за разглеждането им да започне веднага след изтичането на установения едномесечен срок, като първо гласуване мине до края на м.юли, преди парламентарната ваканция.

Ние от Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще бъдем обществен контрол на този процес и при нужда ще свикаме масов протест срещу опитите за подмяна на играчи със сходни „качества“ и функции“ в прокуратурата вместо радикална промяна!

16.06.2023 г.

Червената линия, която няма да пресечем

By Новини, Становища

 

 

 

 

Д Е К Л А РА Ц И Я

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

ОТНОСНО ПРАВИТЕЛСТВОТО И КОНСТИТУЦИОННАТА РЕФОРМА

 

До парламентарната група на

„Продължаваме Промяната“ „Демократична България

 

                               Уважаеми дами и господа съмишленици,

Вчера с огромни компромиси и мъчителни преговори  бе избрано първото редовно правителство на Република България след десетмесечно управление на служебни правителства на един самозабравил се президент, напуснал сградата на Народното събрание демонстративно, без да уважи клетвата на новите министри. Поздравяваме избрания за министър-председател академик Николай Денков, както и неговия заместник и външен министър Мария Габриел за търпението и разума, с който подходиха към този безпрецедентен досега начин за съставяне на кабинет. Така на практика те спасиха парламентарната република от разгром в полза на едноличната президентска власт! Поздравяваме и новите министри, които ще имат много тежки  задачи за решаване в следващите месеци, за да възвърнат доверието в държавността!

Най-важната задача пред народните представители в този момент е приемането на редовен бюджет за 2023 г. и конституционната реформа в съдебната власт, която вече не търпи никакво отлагане, особено след  „взривовете“ на записи, компромати и искания за оставки в прокуратурата и ВСС.

„Правосъдие за всеки“ има споразумение с вас за конкретни идеи за конституционни изменения в глава „Съдебна власт“ на КРБ и срокове за внасяне на конституционен проект. Вие заявявате публично, че вече имате готов такъв проект. В същото време от групата на ДПС също декларират, че имат конституционен проект още от миналия парламент и искат той да бъде основа за обсъждане в настоящото 49-о НС.

В последните дни скандално известният депутат Делян Славчев Пеевски, по-известен като сваленият от народа шеф на ДАНС за един ден и титуляр в списъка „Магнитски“, заявява публично в кулоарите на НС, че той ще е надзорникът на съдебната реформа и конституционният проект на ДПС ще е основен при дебатите в конституционна комисия. От днес вече твърди, че ще изготвяте общ конституционен законопроект с ДПС, който ще е единствен!? Не знаем дали това е истина или така се представя от самия Пеевски, чиято цел явно е да изчисти образа си в международен план и да покаже сила.

Нужно е да изразим категоричното си становище, че НЕ ПРИЕМАМЕ менторство, ръководна или надзорна роля на Делян Пеевски в писането, внасянето или процеса по приемане на конституционен проект за изменения в глава „Съдебна власт“ за реформи в прокуратурата, състава и структурата на ВСС! Пеевски е онази „червена линия“, която не можем да пресечем и искрено се надяваме и вие, които декларирахте многократно, че ще проведете истинска битка с корупцията и не бихте дори говорили с лица от списъка „Магнитски“, няма да го направите. Днес Делян Пеевски бе избран за член на Конституционната комисия, а упорито се говори, че ще влезе дори в нейното ръководство, което за нас е напълно недопустимо. Комисията следва да бъде председателствана от народен представител от ДБ или ПП, след като за правосъден министър бе избран доц. Атанас Славов и при ясната заявка на Христо Иванов за водещата роля на ПП-ДБ в процеса на съдебната реформа!

Искаме да осъществим и среща с лидерите на коалицията и ПГ на ПП–ДБ най-късно в началото на следващата седмица, за да поговорим честно и открито по всички тези въпроси, в удобно за вас време!

 

Председател на сдружение „Правосъдие за всеки“:

/Велислав Величков/

София, 7 юни 2023 г.

Натиснете ENTER за реформа сега!

By Идеи за съдебна реформа, Новини, Становища

                                     До парламентарните групи в 49-ото НС

                                     До президента на Република България

 

ПОЗИЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

  

Държавността е в състояние на почти пълен разпад, който може да прерасне в конституционна криза много бързо и с непредвидими последици. В отсъствието на редовно правителство от повече от девет месеца и трайно неработещ парламент, в период на постоянни избори, непопълнени квоти в основни органи, включително във Висшия съдебен съвет, и рязката промяна и пробив на статуквото по върховете на съдебната власт, се отприщиха внезапни „катарзиси“ и откровени признания за политическата роля на прокуратурата през годините и пряката намеса на политиката в тази институция. Ако заместник-главен прокурор каже, че се страхува за живота си, искайки освобождаването на главния прокурор, това вече прилича на мафиотска организация от сицилиански тип. А ако висши политици заплашват главния прокурор и семейството му, за да го принудят да подаде оставка, а той плаши бивш премиер с повдигане на обвинения по „дела на трупчета“, явно държани, за да създават зависимости, то вече държавата е превзета от мафията.

Позицията на Инициатива „Правосъдие за всеки“ винаги и трайно е била, че проблемът в прокуратурата е системен, а не толкова личностен и се съдържа в пълното единоначалие и сляпото подчинение на административните ръководители  и почти всички прокурори на волята на главния. Да, ние бяхме против назначаването на Иван Гешев за главен прокурор, а после, още през февруари 2020 г., поискахме от ВСС да обсъди неговото освобождаване точно заради уронване престижа на съдебната власт, което искане подновихме през лятото на същата година. Все още го искаме, така както искаме от есента на 2021 г. и оставката на целия състав на ВСС. Но не може да приемем за нормален начина, по който това се случва в момента – чрез пряко политическо заявление на кандидат за премиер, необсъдено дори с кандидата за правосъден министър, в чиято компетентност е такова искане, очевидно като опит за споразумение за съставяне на правителство.

По-сериозно е искането на шестима членове на Прокурорската колегия с мотиви за тежко нарушение на служебните задължения. Но тук стои сериозният въпрос как настъпи катарзисът при тези, които избраха Гешев на два пъти и също на два пъти отказаха да го освободят от поста му – само за една нощ, след като неговата оставка бе поискана от кандидата за премиер на ГЕРБ. Учудваща е и подкрепата на ДПС за тези искания, като се има предвид, че именно те осигуриха избора и крепяха Иван Гешев на поста му три години и половина!?

Президентът, вицепрезидентът и правосъдният министър казаха, че проблемът е системен и като такъв трябва да се реши преди да се обсъжда самият Гешев. Същото се споделя и от реформаторската група „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 49-ото НС. Ние също споделяме това и се обръщаме към отговорните фактори и институции в държавата със следните предложения:

 • Внесете в максимално бърз порядък в Народното събрание конституционните си проекти за промени в глава Съдебна власт и ги поставете на експертно и обществено обсъждане в срок от един месец. Нека с особено внимание и политическа воля се обсъди въпросът за премахване длъжността на главен прокурор или поне приравняването му до главен прокурор при Върховна касационна прокуратура.
 • Осигурете бързото приемане на промените в НПК и ЗСВ, с които се въвеждат по-засилен контрол и отчетност на главния прокурор, намалява се изискуемото мнозинство за неговия избор или освобождаване от 17 на 13 гласа и се въвежда съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства.
 • Изберете парламентарната квота във ВСС и я разпределете преимуществено в Прокурорската колегия/Съвет на ВСС, като въведете с изменения в ЗСВ и промени в критериите и правилата на избора, така че действащи магистрати да не могат да бъдат избирани от тази квота, а да се заложи на юристи с доказан професионализъм и морален интегритет.
 • Променете правилата и критериите за избор на главен прокурор след ограничаване на неговите правомощия, като задължително този избор – ако самата длъжност не бъде премахната на конституционно ниво, да бъде проведен от следващия състав на ВСС.
 • Нашата дългогодишна препоръка е и мандатът на главния прокурор да бъде намален от седем на пет години с конституционна промяна, а този на ВСС от пет на три години.

Сега е моментът да бъдат надмогнати егото, дребните страсти, срамните нападки и, ако всички вие имате отговорност пред народа, да покажете, че може да спасите, а не допълнително да взривите държавността. ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЙСТВИЕ!

 

16.05.2023 г.                                                   За УС на Сдружението

Велислав Величков, председател

 

 

До 48-ото Народно събрание:
Нов призив за съдебна реформа

By Новини

До ръководствата на парламентарните групи

в 48-ото Народно събрание

           Уважаеми народни представители,

          Преди месец и половина се обърнахме към Вас с отворено писмо, в което Ви призовахме да осмислите съществуването на създадената в 48-ото НС постоянна Комисия по конституционни въпроси и да започнете спешно политическия и експертен дебат за нужните конституционни реформи в глава „Съдебна власт“. Предложихме в едномесечен срок всички, които са заявили намерение за такава реформа, да внесат своите проекти в парламента и по-конкретно:

 • Да обсъдите и подпишете споразумение за конституционни и законови промени в устройството на съдебната власт и прокуратурата, с което да се гарантира конкретен и възможно най-кратък и разумен срок за осъществяването им. Така бихте гарантирали и съставяне на правителство, което да работи поне до осъществяването на тези промени.
 • В срок до един месец да внесете всички проекти за конституционни промени. След първото четене те може да се обединят в общ проект, по който да се внасят предложения, ако е невъзможно внасянето на такъв проект след преговорите между политическите сили.

          Не получихме нито един отговор, но пък се появи надежда със свикването на две поредни заседания на конституционната комисия. Бе обявен график за нейната работа. Очакваше се на 24 ноември да се проведе първото изслушване на предложенията и идеите на отделните парламентарни групи. Това заседание обаче бе отложено, а на следващото,  проведено на 15 декември,  обсъждането не влезе в дневния ред.

          Явно парламентарно представените партии все още не са готови да започнат обсъждане на собствените си предизборни идеи.

          Оставаме с впечатлението, че никой не иска да започне реален дебат по тези теми, или че възможните конституционни промени се явяват заложник на явни или тайни политически преговори и сделки. Припомняме също, че дори не са започнали процедурите по избора на парламентарната квота във ВСС, чийто мандат изтече преди два месеца и половина, както и на главния инспектор и Инспектората към ВСС, чийто мандат пък изтече преди две години и осем месеца. Не може преговорите за съставяне на правителство да блокират цялата останала дейност на народните представители! Това за нас, като представители на гражданското общество, които също очакват техните идеи и становища да бъдат чути в комисията, е недопустимо!

          Ето защо настояваме още в първата работна седмица на Народното събрание за 2023 г. конституционната комисия да започне дебата по промените, свързани със статута, правомощията, мандата, отчетността и контрола върху дейността на главния прокурор; структурата и състава на ВСС; начина и критериите за избор на парламентарната квота в него; избора на Инспектората към ВСС. До средата на януари да изслушате предложенията и мненията по обявените идейни или писмени проекти на представителите на професионалните, съсловни и граждански организации. Нека така да започне същинският дебат преди внасянето на конкретните проекти за конституционни промени.

          Ако се състави редовно правителство, апелираме да се внесат незабавно всички заявени конституционни проекти, а именно от ПГ на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“  и ПГ на ДПС. В този случай ще призовем директно и публично и президентът да внесе своя конституционен проект, обявен за готов още през лятото на 2021 г.

          Наложително е също така през януари да се открие процедура и да се направи поне опит за избор на парламентарната квота на ВСС и Инспектората към ВСС, както и да бъде попълнен съставът на Конституционния съд от парламента.

          Ако това не се случи, ще сме изправени пред реална конституционна криза, поради явната невъзможност на Народното събрание да изпълнява делегираните му по Конституция функции и задачи в парламентарната република.

          Надяваме се да проявите нужната отговорност и мъдрост и да направите опит да изведете държавата от парламентарната криза, в която тя все повече затъва!

София, 23 декември 2022 г.

Гражданска декларация
за честни и свободни избори

By Новини

 

ДО

Председателя на 48-ото Народно събрание

                                                       ДО

всички парламентарни групи

в 48-ото Народно събрание

ГРАЖДАНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЧЕСТНИ И СВОБОДНИ ИЗБОРИ

          С учудваща бързина и в среднощно заседание, докато гражданите спят,  Комисията по правни въпроси на 48-ото Народното събрание прие скандални промени в Изборния кодекс /ИК/, с които върна държавата и крехката ни демокрация две десетилетия назад. С лека ръка, без никакво обществено обсъждане и почти без аргументи, депутати от три парламентарни групи извършиха опит за вредно посегателство върху прозрачността на изборите и правото на свободен вот, като ограничиха силно и правото на сънародниците ни в чужбина да гласуват. Без никакви задръжки приеха и закриване на Обществения съвет към Централната избирателна комисия /ЦИК/, като така отвориха широко вратата за бъдещи изборни манипулации и спуснаха плътна завеса над работата на партийно структурираната по квоти ЦИК. Това е откровено предателство към демокрацията и застрашава нейните устои.

          Възстановени са очевидно най-лошите практики от предишни парламенти, в които законите се приемат „на тъмно“, без да се чуе гражданският глас, без да се провеждат обществени обсъждания, а всички ние, гражданите, отново сме поставени пред свършен факт от тематичните мнозинства на партийните котерии.

          Навсякъде в демократичните държави законодателният процес е на светло и е в най-близък досег с гражданите, именно като еманация на представителната демокрация в парламентарните републики. А у нас председателят на Комисията по правни въпроси, който очевидно не е наясно с формите на пряка и представителна демокрация, си позволи да сравнява правото на гражданското общество да изразява мнения и да предлага усъвършенстване на законодателството с ОФ мероприятията и масовките от тоталитарно време, което е потресаващо!

          В Народното събрание се приемат важните за цялото общество и закони решения и законодателни актове и по тях думата следва да имат представителите на гражданите. В случая се приемат на тъмно и без мотиви радикални промени в изборното законодателство, което прехвърля пряката демокрация в ръцете на избраните от народа негови представители, и точно по тези законопроекти мнението на гражданското общество следва да бъде задължително чуто и обсъдено сериозно!

       Считаме липсата на мотиви по ключови промени в най-важните закони, отмяната на общественото обсъждане по тези законопроекти и демонстративното погазване на срокове и парламентарни процедури, уредени трайно в правилниците за дейността на Народното събрание, за недопустимо поведение на народните представители и пряко посегателство срещу устоите на парламентарната република.

      Законността е най-висше проявление на държавността, понеже гарантира опазването на правовата държава и конституционно гарантираните права и свободи на гражданите. С нощния маратон по гласуване на спорни и дори потресаващи текстове, по-голямата част от които излизат далеч извън обхвата на гласувания на първо четене законопроект за промени в Изборния кодекс, стандартите на парламентаризма и правовата държава бяха сериозно потъпкани и ние, като гражданско общество, сме длъжни да ги защитим. Както казваше покойният Кристиан Таков: „Пазете правото, дори и от закона“!

          Ето защо ние, представителите на десетки граждански организации, които застават зад тази декларация, призоваваме вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на ИК да го оттеглят преди началото на второто му гласуване в пленарна зала с решение на Народното събрание, а след това да се даде начало на широко мащабна гражданска и експертна дискусия по тези и други предложения за усъвършенстване на изборното законодателство, като се засилят прозрачността, гражданският контрол и отчетността на изборния процес – от самото му начало до окончателното обявяване на резултатите!

          Ако това не стане и приемете тези промени, то ще се обърнем към президента на Републиката с искане да наложи мотивирано вето върху този закон и към всички институции и органи на ЕС в защита на конституционно гарантираното ни право на честни и свободни избори, както и към ОССЕ за съществено засилване на мисията от наблюдатели за предстоящите местни и следващи парламентарни и европейски избори.

До ВСС: Оттеглете номинацията на Иван Гешев за главен прокурор

До 48-ото Народно събрание:
Съдебната реформа вече е неизбежна

By Новини

До политическите сили в 46-ото НС 1

 

 

 

До ръководствата на парламентарните групи

в 48-ото Народно събрание

 

Уважаеми народни представители,

     Обръщаме се към Вас във връзка с ясно заявеното от Вашите парламентарни групи и партийни лидери намерение за провеждане на съдебна реформа в 48-ото Народно събрание, включително с конституционни промени. Времето за тази съдебна реформа, която услужливо към главния прокурор някои наричат „правна реформа“, е настъпило отдавна, поне преди десет години. Точно този дълъг период от време доказва, че тя вече е неизбежна!

     Вие също разбирате това, пределно наясно сте, че няма как да отговорите нито на обществените очаквания, нито на препоръките на европейските ни партньори и изискванията за получаване на средствата по ПВУ, ако не осъществите съответните промени на законите и Конституцията, с които да гарантирате върховенството на правото и независимостта на съда! Наясно сте също така, че това е една от възможностите за постигане на съгласие за съставяне на редовно правителство с къс мандат, което да работи и да се отчита пред Народното събрание, докато обсъдите и приемете необходимите законодателни и конституционни изменения в следващите шест месеца. Създадохте нарочна конституционна комисия и е време да я изпълните със съдържание и натоварите с ефективна работа в обществен интерес. Време е да направите, а не да имитирате реформата в съдебната власт и системата на прокуратурата!

     Ето защо се обръщаме към Вас с нашите съвсем конкретни предложения, а именно:

 • Обсъдете и подпишете споразумение за конституционни и законови промени в устройството на съдебната власт и прокуратурата, с което да се гарантира конкретен и възможно най-кратък и разумен срок за осъществяването им. Така бихте гарантирали и съставяне на правителство, което да работи поне до осъществяването на тези промени.
 • В срок до един месец внесете всички проекти за конституционни промени, които след първото четене да се обединят в общ проект, по който да се внасят предложения, ако е невъзможно внасянето на такъв общ проект след преговорите между политическите сили.
 • Проектът за промени задължително следва да предвижда промени в чл.126 от КРБ, като се предвиди отпадане на длъжността главен прокурор (за това ще направим нарочна дискусия и ще ви дадем допълнително писмени мотиви) или отпадане на методическото ръководство и надзора за законност на главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Следва да се въведе на конституционно ниво и фигурата на разследващия главния прокурор, който не трябва да е прокурор от системата, ако длъжността се запазва.
 • Проектът за промени задължително трябва да предвижда и намаляване на парламентарната квота във ВСС от единайсет на седем или пет членове, които да са разпределени преимуществено в прокурорската колегия, или разделянето на ВСС на Съдийски и Прокурорски съвети. Следва да се предвиди и конституционно изискване за критериите и начина на избора им, като изрично се посочи, че от парламентарната квота не може да влизат във ВСС действащи прокурори и съдии.
 • Да се обсъди връщането на следствието в изпълнителната власт и гарантирането на неговата независимост и оперативна самостоятелност при водените разследвания.
 • Да се обсъдят критерии, принципи и нова процедура за избор на главен инспектор и членове на Инспектората към ВСС, като кандидатите да се излъчват от професионалните гилдии, адвокатските съвети, правните факултети и неправителствени организации с юридически профил.

     Призоваваме паралелно с парламентарното обсъждане да се проведе и обществен дебат по готвените промени, като се поканят магистрати, юристи и особено конституционалисти, които не са в конфликт на интереси с оглед на заеманите от тях длъжности в момента, за да изразят своите становища.

     Ние от „Правосъдие за всеки“, като много тясно ангажирани по темата от седем години, предлагаме първи възможността да организираме и проведем такъв дебат, веднага след като бъде постигнато евентуално споразумение за съставяне на правителство, с участието на водещите юристи от всички парламентарни групи, които да представят своите идеи и проекти!

     Няма да приемем никакви опити за подмяна на темите в този дебат, за симулиране на реформи под диктовката на главния прокурор, ВСС или някои партии, поддържащи досега неизменно статуквото в съдебната власт и система, нито нови „исторически компромиси“ или опити за безкрайно отлагане на дебата и решенията след него! Ако видим, че това се случва, ще го изобличим и ще потърсим заедно с активната част на гражданското общество други начини за решаване на тежкия проблем в съдебната власт, който застрашава държавността!

София, 7 ноември 2022 г.

Дари за ИПВ Подкаст!

By Новини

Техниката и условията в студиото ни се амортизират, в последно време може да ви е направило впечатление, че понякога страничните ни камери губят фокус, докато заснемаме.

Read More

Кой спира интерконектора с Гърция?

By Новини

Обсъждаме отмененото от министъра на енергетиката протоколно решение за избор на членове на Надзорен съвет в Ай Си Би Джи АД – дружеството, което оперира интерконектора с Гърция и отказа на длъжностно лице по регистрацията да впише заявените изменения по партидата на дружеството в Търговския регистър.

До ВСС: Оттеглете номинацията на Иван Гешев за главен прокурор

Покана за работна среща

By Новини

 

До политическите сили в 46-ото НС 1ДО председателите на ПГ от управляващата коалиция

в 47-ото Народно събрание,

както следва:

 

Г-н Андрей Гюров – председател на ПГ на „Продължаваме промяната“

Г-н Христо Иванов – председател на ПГ на „Демократична България“

г-н Георги Свиленски – председател на ПГ на „БСП за България“

г-н Тошко Йорданов – председател на ПГ на „Има такъв народ“

 

ОБРЪЩЕНИЕ

с искане за работна среща

 От сдружение /СНЦОП/  „Правосъдие за всеки“, ЕИК: 1771

  

            Уважаеми народни представители,

Обръщаме се към вас по повод официално декларираните ви предизборни обещания и публично поети ангажименти при учредяването на 47–ото Народно събрание за радикална и бърза съдебна реформа, закрепени и в коалиционното ви споразумение за управление.

Преди повече от половин година огромна част от българския народ ви гласува доверие да ги представлявате в парламента и да бъдете част от управлението на страната, най-вече заради обещанията ви за нулева толерантност и решителна борба с корупцията, за осигуряване върховенство на правото и ефективни законодателни промени в тази насока и – ако се наложи – конституционни изменения за истинска съдебна реформа и силно ограничаване на безконтролните правомощия на главния прокурор. Искането на над 67% от българските граждани, изразено в няколко социологически проучвания, бе за освобождаване от длъжност на настоящия главен прокурор Иван Гешев, реформи в прокуратурата в посока децентрализация и отговорност, оставка и преформатиране състава и статута на Висшия съдебен съвет, закриване на специализираните съдилища и прокуратури. От всичко това засега е изпълнено само последното, което не е същинска реформа, а по-скоро връщане към нормалността на конвенционалното правосъдие.

В коалиционното споразумение, което всички договорихте след няколкодневни открити срещи по теми и подписахте, сами си определихте краткосрочни (тримесечни) и средносрочни (шестмесечни) срокове за изпълнение на законодателните инициативи по съдебната реформа и начало на обществения дебат за конституционни изменения. Шестте месеца изтичат след около три седмици, но в Народното събрание дори няма внесени законопроекти за изменение и допълнение на съответните материални и процесуални закони. Същевременно има сформирани няколко работни групи, които работят по промени в НПК, ЗСВ,  нов закон за отнемане на незаконно придобито имущество, с  идеята за въвеждане на разследващи функции на КПКОНПИ. За обществото, а дори и за професионалните общности на магистрати, адвокати, експерти юристи обаче, е пълна тайна на какъв етап са тези законопроекти, кой отговаря за тях, кога се очаква да бъдат внесени и ще преминат ли преди това през етапа на обществено обсъждане в платформата strategy.bg на МС.

В медиите изтече законопроект на специален закон, тип „Магнитски“, който е с неясен автор, а се твърди, че по неговото изготвяне също е ангажирана работна група в Министерството на правосъдието. Точно този законопроект стана повод за мощна медийна и агитационна кампания срещу правителството и за скандал дори в редиците на управляващата коалиция. Дори се стигна дотам Министерството на правосъдието да се разграничи от този законопроект.

Напълно неясно ни е и защо не се събира на първо заседание избраната преди три месеца Конституционна комисия с председател един от лидерите на коалицията, г-н Христо Иванов, която поне да открие обществения дебат за нужните конституционни промени в глава „Съдебна власт“?!

Стоят остро и въпросите за избор на нов състав на Инспектората към ВСС (с изтекъл мандат от над две години), попълване на местата в Конституционния съд от парламентарната квота и избора в началото на септември на нова парламентарна квота във ВСС. Тези гласувания няма как да бъдат отложени за след септември!

А в същото време министърът на правосъдието вече заявява открито, че антикорупционното законодателство и промените в ЗСВ, свързани с разследването и отчетността на главния прокурор, също ще се гледат през септември, което едва ли е възможно. По-лошото е, че така обявените и гарантирани пред гражданското общество от самите вас срокове за съдебна реформа се отлагат най-малко с три месеца, а по-вероятно се отместват за края на годината, което за нас е силно притеснително!    Блокирана е на практика и процедурата във ВСС за освобождаването на главния прокурор от поста му.

Ето защо, в изпълнение на нашите граждански ангажименти като сдружение в обществена полза, което от години е поставило за свой приоритет работата за ефективна съдебна реформа, и като автори на редица предложения и становища до народните представители в няколко парламента, включително и с гражданска подписка по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, бихме желали да проведем среща с ръководствата на ПГ от управляващата коалиция в периода от 9-ти юни до 17-ти юни по повдигнатите по-горе теми и въпроси, в удобно за Вас време, в Народното събрание, като оповестим след това и резултатите от тези срещи. Мислим, че така можем и да помогнем с предложения и идеи или да ви подкрепим във Вашите конкретни законодателни инициативи и евентуално в кампания за нужните конституционни промени, така че промяната да продължи успешно!

В очакване на Вашия отговор,

оставаме с уважение,

Гражданска инициатива –

сдружение   „Правосъдие за всеки“