Skip to main content
Category

Становища

Официални становища на ИПВ по теми свързани с организацията

За назначенията
в Конституционния съд

By Становища

До политическите сили в 46-ото НС 1

ДО

народните представители от 49-ото НС

ДО

гражданските правни организации

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ

на „ИНИЦИАТИВА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

по повод издигнатите кандидатури за конституционни съдии

СПРЕТЕ ТОЗИ ИЗБОР И ОТКРИЙТЕ

НОВА ПРОЦЕДУРАОТКРИТА И ПРОЗРАЧНА,

ПО УСТАНОВЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА ПРАВИЛА!

 

С голяма надежда за промяна очаквахме конституционните промени в глава „Съдебна власт“, които следваше да поставят рамката и началото на реалната съдебна реформа.

С голяма изненада и разочарование се запознахме с издигнатите от управляващото мнозинство в Народното събрание кандидатури за попълване състава на Конституционния съд и не можем да останем безучастни и безкритични към това, което се предлага на обществото, както и към унижението на институцията Конституционен съд с една от двете предложени личности, издигнати с подписите на лидерите на ГЕРБ-СДС, ДПС и ПП–ДБ! Става въпрос за откровено партийната и непрофесионална кандидатура на народния представител Десислава Атанасова от ПП ГЕРБ.

Всяка парламентарна република се управлява според Конституцията и законите на тази република. Една парламентарна и демократична държава се крепи на върховенството на Правото и не може да съществува като такава без Правото, което е неин фундамент! Правото, правата и свободите се гарантират от Конституцията, която има дори пряко приложение, и от законите, които не могат да ѝ противоречат и да я допълват. Пазителят на Конституцията, дори и от законите, е Конституционният съд, който единствен има право да я тълкува и обявява противоконституционност на закони или части от тях. Затова тази институция, която не е съд в класическия смисъл на думата, е най-важният орган в държавата, призван да пази самата държава и всички нейни граждани. Конституционните съдии следва да са хора с възможно най-високите професионална компетентност, интегритет и безупречен авторитет, за да имат увереността и независимостта да отменят закони и да дават точни и неразширителни тълкувания на Конституцията, както и да имат доверието на хората, когато постановяват своите актове. Тук компромис с професионализма и морала са недопустими и не подлежи на политически сделки и договорки техният избор!

С приетите изменения в Конституцията на Република България се въведе нов текст чл. 91б:  „Народното събрание следва да спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, с цел да бъде гарантирана независимостта на лицата/или на органите.“

За огромно съжаление първата работа на народните представители от управляващото мнозинство беше сами да нарушат собственото си конституционно творение, правейки политическа сделка по партийни квоти, без никакъв обществен и експертен дебат, без откритост, прозрачност и обоснованост, и зад гърба на обществото. Правят го точно в органа, който в най-висша степен символизира Правото, приравнявайки го с редови регулатор, и чрез партийни квоти. Лидерите на конституционното мнозинство се подписаха под озадачаващи и фактически неиздържани мотиви за кандидат, който е на Ти с политиката, но на Вие с Правото, на Ти със схемите и сделките, но на Вие с ценностите; човек на онова статукво, което отдавна се гаври с Правото и подписал срамната „Борисовска конституция“ през протестно лято на 2020 г. Така те поставиха под въпрос собствената си визия за приетите конституционни промени.

Въпреки това, времето за вземане на правилното решение все още не е изтекло. Най-полезното нещо, което вносителите на това предложение могат да направят, е да оттеглят  предложените кандидатури, да отменят процедурата и да я започнат отначало, като спазят и пряко приложат новия конституционен текст на чл. 91а, като осигурят откритост, публичност и прозрачност на процеса по номинации и дебат по издигнатите кандидатури,  както и на обоснованост откъм професионалната компетентност и интегритет на предложените личности.

Недопустимо е да се говори за „политическа сензитивност“ и за вземане на „стратегически политически решения“, понеже Конституционният съд  не е политически орган и в решенията му политиката не трябва да влияе по целесъобразност, а да пази Конституцията от политиците, които решат да обслужват себе си чрез противоконституционни текстове в законите! За съдии в КС се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, като положението на съдия в КС е несъвместимо дори с членство в политическа партия, като така самият конституционен законодател е подчертал, че политиката няма място в този съд!

Втората възможност е в изслушването на самите кандидати, което е насрочено за 18.01.2024 г., четвъртък, като там е мястото и времето да се зададат острите въпроси, които касаят мотивацията и компетентността на самите кандидати да приемат тези номинации; да посочат ясно какъв ще бъде положителният им принос в работата на този орган и как ще изпълняват задълженията си безпристрастно и политически неутрално, в съответствие само с Конституцията и вътрешното си убеждение! Но това изслушване е сериозно изпитание и за самите народни представители, направили тези номинации. Те дължат отговор на цялото общество и на професионалната общност защо подкрепят кандидат, който по думите на министъра на правосъдието „отговаря на минималните стандарти“ и как тези минимални стандарти се съотнасят към изискуемите по Конституция от тази длъжност високи нравствени и професионални качество. На лидерите, на чиито решения очевидно безропотно се подчинява вътрешното убеждение на народните представители, пък ще бъде задължението да обяснят колко ниско вече минава долната граница на „минималните стандарти“ в името на „висшите политически цели“!

Изслушването в Комисията по конституционни въпроси ще бъде и тест за гражданското общество и неговите правни организации, като нашият ангажимент би следвало да бъде да не допуснем срамната номинация на лидерите на мнозинството в НС да прерасне в безкритично завършен избор и така да се прокара не просто пътечка, а направо магистрала за предстоящия избор не само на всички членове на регулаторните органи, но и на новата Антикорупционна комисия и ключовите за съдебната власт органи – Висш съдебен съвет, Висш прокурорски съвет и Инспектората към ВСС. Ако допуснем това безобразие, то съдебната реформа се обезсмисля и всичко ще си остане същото!

В този смисъл се обръщаме директно към нашите колеги от гражданските организации и ги призоваваме спешно да сформираме своеобразен Граждански борд за осъществяване на граждански и експертен мониторинг при избора на членове от Народното събрание на всички гореизброени органи. Да покажем нагледно и силно мотивирано, че когато на дневен ред са смените в КС, съдебната власт и най-съществените за Правото и държавността регулатори, наложеният тихомълком принцип „политиката е изкуство на възможното“ има своите граници и непристъпни червени линии!

 

16.01.2024 г.                                                          С уважение:

 

Велислав Величков,

Председател на УС на „Правосъдие за всеки“

Становище по предложенията за второ четене на конституционния законопроект

By Становища

СТАНОВИЩЕ

на УС на сдружение в обществена полза

Инициатива „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

по предложенията за второ четене

на проекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

 

УС на сдружение в обществена полза към Инициатива „Правосъдие за всеки“ се запозна с внесените предложения за второ четене към приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в частта по глава „Съдебна власт“ и изразява следното становище:

Основните ни критики към приетия на първо гласуване законопроект, които станаха повод и да оттеглим подкрепата си за проекта на първи август т.г., в частта за главния прокурор, са чути, обмислени и уважени от народните представители вносители, което е удовлетворяващо. В този смисъл:

– отпада предложението за право на повторни мандати на главния прокурор и председателите на върховни съдилища, като мандатът на главния прокурор се намалява от седем на пет години, което е идея на НГИ „Правосъдие за всеки“ още от 2015 г. По този начин се намалява възможността всеки главен прокурор да установи дълго еднолична власт и прекомерно влияние в съдебната власт.

– главният прокурор да не ръководи заседанията на Висшия прокурорски съвет, като по този начин се минимизира рискът от тази си позиция да определя удобен за самия него дневен ред и да манипулира дискусиите в този съвет. Тук обаче се препраща към Закона за съдебната власт по този въпрос, като не се изключва възможността самият устройствен закон да предостави ръководството именно на главния прокурор. Становището ни е, че следва да се допише изрично, че председателстващият заседанията не може да е главният прокурор, който е член на съвета по право!

Категорично подкрепяме намаляването на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет и осигуряването на стабилно мнозинство на съдии, избрани от съдии, което ще гарантира независимостта на съда и принципа на съдийското самоуправление, както и изричния запис в чл. 117, ал.2, че съдът е основният носител на съдебната власт.

Същевременно мнението ни е, че не следва да се позволява да бъдат избирани действащи съдии през парламентарната квота в този съвет, понеже това ще доведе до прекомерно увеличаване на професионалната квота през парламентарната и ще се компрометира изначално понятието обществена квота за този съвет. Няма как съдии да бъдат представители на обществеността и няма как точно те да упражняват контролираща и балансираща роля спрямо останалите си колеги, избрани през професионалната квота. Съотношението между двете квоти във ВСС е достатъчно голямо в полза на професионалната квота – осем на пет членове /членовете по право също са действащи съдии, нещо повече, те са висшите административни ръководители на съда/, за да се увеличава изкуствено и през парламентарната квота. Това не е и проявление на принципа за разделение на властите при взаимен контрол, а точно обратното!

Изразяваме притеснение от прекомерно големия състав на парламентарната квота във Висшия прокурорски съвет, а именно шестима членове, избрани от Народното събрание, спрямо едва двама прокурори и един следовател, което е двойно повече и осигурява абсолютно мнозинство при взимането на кадрови решения и назначаването на всички административни ръководители, включително за избора на главен прокурор, който ще бъде отново политически натоварен. За нас приемлив вариант е намаляване на парламентарната квота с един член за сметка на увеличаването на професионалната, като така ще има паритет в бройките на двете квоти – пет на пет, което пък ще гарантира по-обмислен и конкурентен избор, в който ще трябва да се търси съгласие между представителите на професионалната и парламентарната квота.

Заедно с главния прокурор така членовете на професионалната квота стават петима, колкото са и тези от парламентарната квота – паритет, който не позволява никоя от двете квоти да има надмощие и решаващ глас при назначенията и освобождаването на прокурори, избора на административни ръководители в прокуратурата, включително и на главния прокурор и съответства напълно на препоръките на Венецианската комисия.

Подкрепяме въвеждането на смесен консултативен и решаващ орган между двата съвета, наименуван в предложенията Общо събрание, с така описаните правомощия. Така ще се постигне общение между отделните съвети по най-важните бюджетни и чисто организационни въпроси, като ще има и възможност ВСС като орган да изпълнява конституционно вменените му задължения по приемането на проекта за бюджет на съдебната власт и годишните доклади.

Не приемаме връщането на методическото ръководство като пряко и изключително правомощие на главния прокурор.

На възражения, че без методическо ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори ще настъпи „феодализиране на прокуратурата по райони на ниво окръжни прокуратури“, отговаряме, че  на това явление, ако е налично, трябва да се противодейства чрез вътрешния инстанционен контрол, оказван от висшестоящите прокурори – над окръжните има петима апелативни, а над апелативните ще има Върховна прокуратура и така ще може да се уеднаквява практиката по линия на този контрол.

Ако правомощието на главния прокурор за методическото ръководство все пак се запази, то трябва да има изрична конституционна регламентация, която да надвишава настоящата, т.е. да е по-подробна от нея. Виждаме, че в момента такъв опит е направен, но е доста широка рамката по приложението и позволява да се тълкува по различен начин – както стеснително, така и разширително, в последващите изменения на ЗСВ.

Нашето мнение съвпада с уредбата, предложена в първоначалния проект, а именно, че методическото ръководство не трябва да се отнася до дейността на всички прокурори, а до прокуратурите по съдебни райони като структурни звена на прокуратурата.

Положително е конституционното ограничаване на методическите указания само до досъдебното производство. Указанията обаче трябва да са публични, да се публикуват в Държавен вестник. И след като се предлага да подлежат на съдебен контрол, в ЗСВ трябва да е ясно посочено по какъв процесуален ред и от кого може да бъдат обжалвани, като нашето мнение е, че е задължително това да е правомощие и на министъра на правосъдието!

Одобряваме отпадането на предложението за създаването на изцяло нов орган – Инспекторат на съдебната власт, с доста спорни правомощия, част от които засягаха независимостта на съдиите в първоначалния проект. Мнението ни е, че не следва да се допуска втори последователен мандат за главния инспектор и членовете на Инспектората към ВСС, понеже това ще превърне иначе качествени магистрати в обикновени бюрократи, които при това ще загубят поне за 12 годишен период от време местата си в съдебната система. Не споделяме идеята Инспекторатът към ВСС да се явява нещо като пенсионен отдел на съдебната система и така да се превърне в конвент на съдебната власт, чиито членове очакват спокойно пенсионирането си.

Категоричното ни мнение е, че тук трябва да се намали квалифицираното мнозинство за избор на членове на Инспектората на абсолютно от 121 гласа в НС, за да не се блокира изборът му за пореден път и да се кара втори мандати без редовен мандат!

По принцип възразяваме срещу въвеждането на нови квалифицирани мнозинства от 160 гласа или делегацията към законово ниво същите да могат да бъдат въвеждани, понеже това би могло да блокира възможностите за избор и отново да имаме дълго просрочени мандати или да са нужни тежки компромиси и политически сделки за да бъдат постигнати!

По индивидуалната конституционна жалба  в параграф 14 и промяната на чл. 150 от КРБ. Тук поддържаме проекта в първоначалния му вид, като се придържаме към възможността на гражданите да подават лично такава жалба, ако съдът по искане на страна по делото откаже да сезира Конституционния съд за противоречие на законова норма с Конституцията. Добро е предложението ал. 2 да се измени така, че съдът, чието решение е окончателно, постановява съдебния акт след влизането на решението на Конституционния съд по делото, за което е сезиран. Така поне има гаранции, че няма да се отчете конституционното решение от съда преди постановяване на съдебния акт  и да предизвика непоправими за гражданина правни последици. От друга страна напомняме, че има административни актове, които не подлежат на съдебен контрол и в този случай гражданинът няма как да потърси защита освен по реда на ИКЖ, както и че по закон има доста едноинстанционни съдебни производства, а при липсата на втора инстанция, то съдът на практика трябва да спре делото, за да изчака решението на КС, касаещо приложим закон по съответното дело, но ако сам не поиска установяване на несъответствие на съответния приложим закон от КС, то гражданинът остава без правен способ за защита, понеже решението ще се постанови и ще влезе в сила!

Нужно е да се каже, че се касае все пак за индивидуална жалба, с която граждани да имат право да защитят свое субективно право, а не за абстрактно и общо сезиране на КС, в противен случай този важен способ би се превърнал в съдебна, а не в индивидуална конституционна жалба!

Поддържаме предложението на народния представител Гроздан Караджов за разширяване правомощията на Висшия адвокатски съвет за сезиране на Конституционния съд в защита на основни права и свободи на гражданите.

16.12.2023г.

Няма да допуснем подмяна вместо промяна в прокуратурата

By Новини, Становища

 

 

 

 

Д Е К Л А РА Ц И Я

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

 ОТНОСНО

Назначаването на зам. главния прокурор Борислав Сарафов

за изпълняващ длъжността главен прокурор

Само ден след указа на президента за освобождаване на главния прокурор Иван Стоименов Гешев Прокурорската колегия на ВСС набързо и тайно проведе избор за временно изпълняващ длъжността главен прокурор и избра почти единодушно дългогодишния директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор на двамата последни главни прокурори Борислав Боби Сарафов. Не е обсъдено въобще дали същият притежава необходимите професионални и нравствени качества да заема, макар и временно, този важен пост, като бланкетно се сочи от членове на ВСС, че щом е бил заместник-главен прокурор, значи ги притежава, за да заема поста. Припомняме как същите членове на ВСС до преди месец само твърдяха, че и Гешев ги притежава, а после обясниха, ЧЕ СА СБЪРКАЛИ В ПРЕЦЕНКАТА СИ!

Очевидно е, че Борислав Сарафов изигра основна роля в процеса по сваляне на Иван Гешев от поста му, както е и очевидно, че дълги години той бе безмълвен регистратор на събитията в прокуратурата, на нейното избирателно действие и бездействие, на изпълнението на поръчки  и „навлизането на политиката в нея“ , както той сам се изрази в острите атаки срещу вече бившия си началник. Остана и сериозна сянка на съмнение е, че именно Сарафов изпълни политическа поръчка по подготовката за свалянето на главния прокурор от поста му и се е свързвал с ръководители на апелативни прокуратури в страната, за да търси тяхното съдействие за вътрешен преврат в прокуратурата.

Самият Сарафов заявява в прав текст в предаването „120 минути“ на 28.05.2023 г. следното: „Себе си виждам да остана на мястото, на което съм в момента. И да продължа да бъда полезен на колегите си, защото имам нужда от тяхната подкрепа, на колегите от Националната следствена служба, да бъда в помощ и подкрепа на тази структура. По никакъв начин, ако това е въпросът ви, не желая да ставам главен прокурор, няма да бъда кандидат за главен прокурор, няма да желая и да изпълнявам тази длъжност, ПО НИКАКЪВ НАЧИН!“

Е, от днес, понеже ПК на ВСС допусна предварително изпълнение на решението си – преди обжалването във ВАС, и то е в сила, г-н Сарафов Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР на България, ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН. С този факт самият г-н Сарафов се самоизобличи като лъжец, а лъжците нямат необходимия морален интегритет да заемат такъв пост. Явно е , че се прави нова схема за овладяване на тази длъжност за един явно дълъг „временен период“, а после и постоянно, в зависимост от конституционните промени, които предстоят.

Всичко случващо се от първи май насам, включително и този срамен акт от днешния ден, напълно доказва тезата ни, че длъжността главен прокурор, която служи за все по-явна политическа употреба, следва да се закрие като ненужна и вредна, а ВСС да се реформира из основи. Нужно е решително намаляване на парламентарната /политическата/ квота в състава му и нови критерии за избора на неговите членове, както  и евентуалното му разделяне на два съвета – Прокурорски и Съдебен.

ТОЗИ ВСС НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ДОПУСНЕ ДА ИЗБЕРЕ НОВ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, като за тази цел правомощията му, ако това се налага, трябва да бъдат преустановени с решение на Народното събрание или промяна в Закона за съдебната власт.

Днешният избор на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор да бъде обжалван пред ВАС и да се поиска незабавно спиране на допуснатото предварително изпълнение на решението на ПК на ВСС.

Да се удължи с промяна в ЗСВ едноседмичният срок, в който ВСС следва да открие процедурата за избор на главен прокурор.

Конституционните промени в глава „Съдебна власт“ да бъдат внесени като проекти и процедурата за разглеждането им да започне веднага след изтичането на установения едномесечен срок, като първо гласуване мине до края на м.юли, преди парламентарната ваканция.

Ние от Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще бъдем обществен контрол на този процес и при нужда ще свикаме масов протест срещу опитите за подмяна на играчи със сходни „качества“ и функции“ в прокуратурата вместо радикална промяна!

16.06.2023 г.

Червената линия, която няма да пресечем

By Новини, Становища

 

 

 

 

Д Е К Л А РА Ц И Я

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

ОТНОСНО ПРАВИТЕЛСТВОТО И КОНСТИТУЦИОННАТА РЕФОРМА

 

До парламентарната група на

„Продължаваме Промяната“ „Демократична България

 

                               Уважаеми дами и господа съмишленици,

Вчера с огромни компромиси и мъчителни преговори  бе избрано първото редовно правителство на Република България след десетмесечно управление на служебни правителства на един самозабравил се президент, напуснал сградата на Народното събрание демонстративно, без да уважи клетвата на новите министри. Поздравяваме избрания за министър-председател академик Николай Денков, както и неговия заместник и външен министър Мария Габриел за търпението и разума, с който подходиха към този безпрецедентен досега начин за съставяне на кабинет. Така на практика те спасиха парламентарната република от разгром в полза на едноличната президентска власт! Поздравяваме и новите министри, които ще имат много тежки  задачи за решаване в следващите месеци, за да възвърнат доверието в държавността!

Най-важната задача пред народните представители в този момент е приемането на редовен бюджет за 2023 г. и конституционната реформа в съдебната власт, която вече не търпи никакво отлагане, особено след  „взривовете“ на записи, компромати и искания за оставки в прокуратурата и ВСС.

„Правосъдие за всеки“ има споразумение с вас за конкретни идеи за конституционни изменения в глава „Съдебна власт“ на КРБ и срокове за внасяне на конституционен проект. Вие заявявате публично, че вече имате готов такъв проект. В същото време от групата на ДПС също декларират, че имат конституционен проект още от миналия парламент и искат той да бъде основа за обсъждане в настоящото 49-о НС.

В последните дни скандално известният депутат Делян Славчев Пеевски, по-известен като сваленият от народа шеф на ДАНС за един ден и титуляр в списъка „Магнитски“, заявява публично в кулоарите на НС, че той ще е надзорникът на съдебната реформа и конституционният проект на ДПС ще е основен при дебатите в конституционна комисия. От днес вече твърди, че ще изготвяте общ конституционен законопроект с ДПС, който ще е единствен!? Не знаем дали това е истина или така се представя от самия Пеевски, чиято цел явно е да изчисти образа си в международен план и да покаже сила.

Нужно е да изразим категоричното си становище, че НЕ ПРИЕМАМЕ менторство, ръководна или надзорна роля на Делян Пеевски в писането, внасянето или процеса по приемане на конституционен проект за изменения в глава „Съдебна власт“ за реформи в прокуратурата, състава и структурата на ВСС! Пеевски е онази „червена линия“, която не можем да пресечем и искрено се надяваме и вие, които декларирахте многократно, че ще проведете истинска битка с корупцията и не бихте дори говорили с лица от списъка „Магнитски“, няма да го направите. Днес Делян Пеевски бе избран за член на Конституционната комисия, а упорито се говори, че ще влезе дори в нейното ръководство, което за нас е напълно недопустимо. Комисията следва да бъде председателствана от народен представител от ДБ или ПП, след като за правосъден министър бе избран доц. Атанас Славов и при ясната заявка на Христо Иванов за водещата роля на ПП-ДБ в процеса на съдебната реформа!

Искаме да осъществим и среща с лидерите на коалицията и ПГ на ПП–ДБ най-късно в началото на следващата седмица, за да поговорим честно и открито по всички тези въпроси, в удобно за вас време!

 

Председател на сдружение „Правосъдие за всеки“:

/Велислав Величков/

София, 7 юни 2023 г.

Натиснете ENTER за реформа сега!

By Идеи за съдебна реформа, Новини, Становища

                                     До парламентарните групи в 49-ото НС

                                     До президента на Република България

 

ПОЗИЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

  

Държавността е в състояние на почти пълен разпад, който може да прерасне в конституционна криза много бързо и с непредвидими последици. В отсъствието на редовно правителство от повече от девет месеца и трайно неработещ парламент, в период на постоянни избори, непопълнени квоти в основни органи, включително във Висшия съдебен съвет, и рязката промяна и пробив на статуквото по върховете на съдебната власт, се отприщиха внезапни „катарзиси“ и откровени признания за политическата роля на прокуратурата през годините и пряката намеса на политиката в тази институция. Ако заместник-главен прокурор каже, че се страхува за живота си, искайки освобождаването на главния прокурор, това вече прилича на мафиотска организация от сицилиански тип. А ако висши политици заплашват главния прокурор и семейството му, за да го принудят да подаде оставка, а той плаши бивш премиер с повдигане на обвинения по „дела на трупчета“, явно държани, за да създават зависимости, то вече държавата е превзета от мафията.

Позицията на Инициатива „Правосъдие за всеки“ винаги и трайно е била, че проблемът в прокуратурата е системен, а не толкова личностен и се съдържа в пълното единоначалие и сляпото подчинение на административните ръководители  и почти всички прокурори на волята на главния. Да, ние бяхме против назначаването на Иван Гешев за главен прокурор, а после, още през февруари 2020 г., поискахме от ВСС да обсъди неговото освобождаване точно заради уронване престижа на съдебната власт, което искане подновихме през лятото на същата година. Все още го искаме, така както искаме от есента на 2021 г. и оставката на целия състав на ВСС. Но не може да приемем за нормален начина, по който това се случва в момента – чрез пряко политическо заявление на кандидат за премиер, необсъдено дори с кандидата за правосъден министър, в чиято компетентност е такова искане, очевидно като опит за споразумение за съставяне на правителство.

По-сериозно е искането на шестима членове на Прокурорската колегия с мотиви за тежко нарушение на служебните задължения. Но тук стои сериозният въпрос как настъпи катарзисът при тези, които избраха Гешев на два пъти и също на два пъти отказаха да го освободят от поста му – само за една нощ, след като неговата оставка бе поискана от кандидата за премиер на ГЕРБ. Учудваща е и подкрепата на ДПС за тези искания, като се има предвид, че именно те осигуриха избора и крепяха Иван Гешев на поста му три години и половина!?

Президентът, вицепрезидентът и правосъдният министър казаха, че проблемът е системен и като такъв трябва да се реши преди да се обсъжда самият Гешев. Същото се споделя и от реформаторската група „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 49-ото НС. Ние също споделяме това и се обръщаме към отговорните фактори и институции в държавата със следните предложения:

  • Внесете в максимално бърз порядък в Народното събрание конституционните си проекти за промени в глава Съдебна власт и ги поставете на експертно и обществено обсъждане в срок от един месец. Нека с особено внимание и политическа воля се обсъди въпросът за премахване длъжността на главен прокурор или поне приравняването му до главен прокурор при Върховна касационна прокуратура.
  • Осигурете бързото приемане на промените в НПК и ЗСВ, с които се въвеждат по-засилен контрол и отчетност на главния прокурор, намалява се изискуемото мнозинство за неговия избор или освобождаване от 17 на 13 гласа и се въвежда съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства.
  • Изберете парламентарната квота във ВСС и я разпределете преимуществено в Прокурорската колегия/Съвет на ВСС, като въведете с изменения в ЗСВ и промени в критериите и правилата на избора, така че действащи магистрати да не могат да бъдат избирани от тази квота, а да се заложи на юристи с доказан професионализъм и морален интегритет.
  • Променете правилата и критериите за избор на главен прокурор след ограничаване на неговите правомощия, като задължително този избор – ако самата длъжност не бъде премахната на конституционно ниво, да бъде проведен от следващия състав на ВСС.
  • Нашата дългогодишна препоръка е и мандатът на главния прокурор да бъде намален от седем на пет години с конституционна промяна, а този на ВСС от пет на три години.

Сега е моментът да бъдат надмогнати егото, дребните страсти, срамните нападки и, ако всички вие имате отговорност пред народа, да покажете, че може да спасите, а не допълнително да взривите държавността. ВРЕМЕ Е ЗА ДЕЙСТВИЕ!

 

16.05.2023 г.                                                   За УС на Сдружението

Велислав Величков, председател

 

 

Екооценки на големи инвестиционни и инфраструктурни проекти - само с двуинстационен съдебен контрол!

Екооценки на големи инвестиционни и инфраструктурни проекти – само с двуинстационен съдебен контрол!

By Становища

Настояваме за възстановяване на съдебния контрол от Върховния административен съд по обжалванията на екооценките на големите инвестиционни и инфраструктурни проекти!

Read More
Призив до членовете на Комисия по конституционни и правни въпроси от “партиите на протеста”

Призив до членовете на Комисия по конституционни и правни въпроси от “партиите на протеста”

By Новини, Становища

Призив до членовете на Комисия по конституционни и правни въпроси от “партиите на протеста” (“партиите на промяната”)

Уважаеми народни представители,

днес говорихме с голяма част от вас, след проваленото за 4-ти път заседание на правна комисия, да упражните правото си по правилника за дейността на Народното събрание (на основание чл. 28, ал. 3 от ПОДНС) да свикате за утре, събота, 11-ти септември, ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Комисията по конституционни и правни въпроси, за да приемете на първо четене Законпрокета за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се предвижда закриването на специализираните съдилища и прокуратури.

Това е последен шанс преди разпускането на 46-ото НС, за да се придвижи законът за приемане в пленарна зала на две гласувания.

За свикването са нужни само 8 подписа на членове на правна комисия, а партиите, които на думи подкрепят този законопроект, имат 14 народни представители в тази комисия.

Ако не го направите, специализираните съдилища и прокуратури остават заедно с главния прокурор, който работи с тях.

Надяваме се, че ще изпълните предизборните си обещания и декларации в парламента и ще подходите отговорно и със съвест спрямо хората, които ви гласуваха доверие!

Ще оповестим публично имената, както на подписалите такова искане, така и на онези, които откажат да го направят.

Защото се борим за нито повече, но и нито по-малко, от правосъдие за всеки!

До председателя на 46-ото НС и председателя на Правна комисия в него

До председателя на 46-ото НС и председателя на Правна комисия в него

By Новини, Становища

До председателя на 46-ото НС Ива Митева

До председателя на Правна комисия Андрей Михайлов /ИТН/ и народните представители-членове на Правната комисия от ИТН, ДБ, БСП и ИБГНИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

Инициатива „Правосъдие за всеки“

Уважаеми народни представители от партиите и коалициите на Протеста и промяната, както сами се наричате,

До края на 46-то Народно събрание остават явно не повече от две седмици, за съжаление време крайно малко за провеждане на реална съдебна реформа!

И все пак, има нещо полезно и задължително, което обещахте всички и трябва да свършите до края на мандата на този парламент, а именно закриването на специализираните съдилища и прокуратури, с цел връщане към нормалното правосъдие! И в миналото, и в сегашното Народно събрание казахте, че премахването на извънредното правосъдие е ваш общ и безусловен приоритет. Обещахте го в предизборните си програми, декларирахте го изрично при откриването на настоящето Народно събрание, а в миналия парламент дори го приехте на първо четене в Правна комисия. Има внесен законопроект за изменение на ЗСВ (и чрез него НПК) и в този парламент, но същият засега не се поставя на обсъждане и гласуване във водещата Правна комисия.

Ако думите и обещанията ви са искрени, а декларациите честни, то в настоящото Народно събрание би следвало да има мнозинство от 147 народни представители за закриване на специализираните съдилища и уреждане на правните последици с висящите дела, така че да не се стига до започването им отначало. Внесеният законопроект урежда този проблем, а и текстовете могат да бъдат изяснени и подобрени между първо и второ четене. Но вече сте на финалната права на оставащото ви време и е крайно наложително да действате незабавно! На 01.09.2021 г. има насрочено редовно заседание на Правната комисия и искрено се надяваме това да е първа точка от дневния ред.

Ето защо:

  • Призоваваме председателя на Правната комисия, Андрей Михайлов от ИТН да постави този законопроект за разглеждане като 1-ва точка в дневния ред за заседанието на 01.09.2021 г.;
  • Призоваваме, ако председателят на комисията не го направи, народните представители от групите на ДБ, ИБНИ и БСП, които са точно 8 на брой и съставляват 1/3 от състава ѝ, да го сторят с писмено искане, като съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното с събрание в този случай включването на законопроекта в дневния ред става задължително!
  • Призоваваме председателя на Народното събрание да включи законопроекта за ИД на ЗСВ (и НПК) в седмичния дневен ред за работата на Народното събрание и същите да бъдат гласувани и, надяваме се, приети до петък.
  • Също така призоваваме да се съкрати срокът за предложения между двете четения от седем на три дни, за да има време за окончателното им гледане и гласуване в комисия и пленарна зала другата седмица, която може и да е последна за този парламент!

Ако това не се случи, ще се докаже напълно, че някои партии и групи в този парламент целят не промяна в посока независимо правосъдие и върховенство на Правото, а тотална подмяна на волята на Суверена! И ние няма да се поколебаем да назовем тези партии и депутати поименно.

Ако това се случи, то все още има надежда за справедливост и #правосъдиезавсеки!

С уважение:

адв. Велислав Величков,

председател на Сдружение „Правосъдие за всеки“

Отвореното писмо можете да свалите -> тук