Skip to main content
Monthly Archives

март 2017

Битката на момичето с ламята –
приказка без край

By Новини

Срещата с Лаура Кьовеши сложи началото на приказка, която обединява хората от двете страни на Дунав.
Lamia_PosolstvoВсичко започва от един баща. Той разказва на дъщя си как в една съседна страна от север граждани излизат на улицата, за да защитят постиженията в борбата срещу корупцията. Моли я да направи плакат за български митинг в подкрепа на съседите. Плакатът на единайсетгодишната Маги събира погледите пред румънското посолство в София. На него една героиня посича с меч триглава ламя, обхванала териториите на България и Румъния.
Laura_dinner_7Не щеш ли, не след дълго самата героиня идва в София и получава като подарък символичния плакат. Отблизо Лаура Кьовеши, която не на шега размахва меча на правосъдието в битката срещу ламята на корупцията, се оказа весела и сърдечна. Приказната сцена я трогна, но тя я разтълкува другояче.

„Нека да ви кажа, че снощи се проведе едно събитие,което ме развълнува. Това не ми се случва толкова често. Получих рисунка от едно момиченце с един огромен змей, който се простира на територията и на България, и на Румъния, а над него има едно момиченце, което се нарича Маги. Много благодаря за тази прекрасна рисунка. Ще си я поставя на стената в кабинета. Обичам да си поставям такива рисунки и когато ме посещават деца и младежи, с огромно удоволствие разговарям с тях. Обсъждаме какво е бъдещето на Румъния и съответно тяхното бъдеще.“
Lamia_OfficeDNA_BadgeРисунката на Маги вече е в кабинета на Лаура. Малката художничка пък получи почетна значка на Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния, за да не забравя, че е произведена в героиня.
На север от години живеят в тази приказка, а у нас тя тепърва започва. Bulgaria tvoj red eОчакваме Маги да събере дружина от юнаци и по примера на съседите да увлекат повече хора. Това не е история с хепиенд, а приказка без край. Никой не е унищожил ламята на корупцията, но самата битка с нея ни доближава до целта на всички усилия – правосъдие за всеки.

Кой пое ангажимент
за съдебна реформа:
„Нова република“

By Новини

В самото навечерие на предсрочните парламентарни избори, които се провеждат на 26 март, идва краят на кампанията ни Поеми ангажимент за съдебна реформа. Повечето от адресираните политически формации не използваха тази възможност да изложат своите идеи за съдебната реформа и борбата с корупцията. Нямаше желания за дискусии и получихме само два попълнени въпросника.

Nova_republicaЕто отговорите на дясното обединение „Нова република”.

 1. 1. Като отговорна политическа сила, определяте ли съдебната реформа за свой приоритет? Да/Не

ДА, категорично. Промяната в последния момент /т.нар. „опраскване“/ на квотното разпределение в колегиите във ВСС постави под съмнение независимостта на съдийската колегия /а оттам и на съда/ от политически вмешателства и кадруване. При прокурорската колегия пък бе засилено влиянието на Гл. прокурор, за сметка на обществения интерес.

Бяха отхвърлени и всички предложения на народни представители, сега част от Нова Република, за въвеждане на „Румънския модел“ – независим зам.-главен прокурор за борба с корупцията, антикорупционна дирекция в Прокуратурата и т.н.

 1. 2. Ако бъдете избран за народен представител, бихте ли се вклюили за иницииране на нова процедура за изменение на Конституцията на Република България по следните въпроси:
 • Въвеждане в чл. 126 от Конституцията на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който е независим от главния прокурор. Той оглавява Национална антикорупционна прокуратура с капацитета да разследва, привлича  към отговорност и поддържа обвинения за корупционни престъпления и престъпления по служба, извършени по високите и средни етажи на държавната и местната власт.    Да/Не
 • Да, вече сме го предлагали в 43-то НС, бяхме единствените народни представители, които го направиха, и ще го предложим и отстояваме пак!
 • Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори.    Да/Не
 • Да, всеки прокурор, както и всеки магистрат, следва да действа на база закона и вътрешното си убеждение, а не според „указания отгоре“!
 • Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от броя на всички народни представители.    Да/Не
 • Да, смисълът на парламентарната квота във ВСС на държавите от ЕС е принципно да гарантира прозрачността на работата на този орган и публичната отчетност. А не – да е източник за политическо вмешателство и налагане на решения в полза на силните на деня партии, когато „политическата квота“ доминира съвета!
 • Втората част на въпроса бе част от наши законодателни предложения в 43-ия парламент, които бяха приети при промените в Конституцията.
 • Намаляване на мандата на членовете на ВСС от 5 на 3 години, без право на повторно избиране.    Да/Не
 • Да, 5г. е доста дълъг срок за откъсване от работата на един магистрат и често води до деквалификация. Оттам и като цяло нежеланието на магистрати в продуктивна възраст да се кандидатират за ВСС!
 • Намаляване на мандатите на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС от 7 на 5 години.    Да/Не
 • Да, 5 години, особено при скъсен мандат на ВСС, е достатъчно дълъг хоризонт за един административен ръководител да реализира приоритетите и целите на програмата си.
 • Изменение на чл. 120 от Конституцията, с цел да се премахне възможността  чрез закон да се изключват от съдебен контрол дадени административни актове.    Да/Не

– Да, категорично, също вече сме го предлагали в 43-то НС.

 1. 3. Какви са мерките, с които представляваната от вас политическа сила възнамерява да съдейства съдебният процес да стане:

– по-бърз

– по-ефективен

– по-справедлив

– по-прозрачен.

Провеждане на реална и радикална съдебна реформа, гарантираща независимостта на съда и отчетността на прокуратурата.

Прерайониране на съдебната карта и равномерно разпределение на делата – абсурдно е един съдия да трябва в София, Пловдив, Варна, Бургас напр. да има по над 1000дела годишно, а други – в по-малки населени места, под 50. Промяна в подсъдността на редица производства, във вр. с предходното изречение – напр. данъчни и административни дела да се разглеждат по адреса на жалбоподателя, а не на административния орган /предлагано в 43-я Парламент и отхвърлено от ‚системните партии‘/.

Промени в ГПК и НПК за да се ограничи отлагането, връщането и шиканирането на дела като цяло.

Въвеждане на обжалваемост пред съд на всички актове на Прокуратурата – в момента отказите за образуване на наказатело преследване при данни за извършено престъпление са изключени от съдебен контрол /предлагана промяна на чл. 213 НПК в 43-я Парламент и отхвърлена от ‚системните партии‘/ .

Завършване /след близо 20г. „въвеждане“/ на ЕИСПП и свързване на системите на съд, прокуратура, следствие и МВР в единна информационна система. Въвеждане на електронна папка на делата и електронно правосъдие в кратки срокове.

 1. 4. Възнамерявате ли да работите за въвеждане на електронното правосъдие, с какви мерки и в какви срокове?

Вж. по-горе, част от т.3

 1. 5. Считате ли, че реформата в Българската адвокатура, в посока на осигуряване на реалното ù самоуправление, прозрачност в дейността и отговорност е неразделна част от цялостната съдебна реформа?

Реформата в българската адвокатура е ключова, тъй като по Конституция именно адвокатът подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законнни интереси. Промените в Конституцията, даващи право на конституционна жалба на Висшия адвокатски съвет при нарушени права на граждани е промяна в тази посока във вр. въвеждане на индивидуална конституционна жалба.

Самата адвокатура също трябва да се реформира и да въведе принципите на прозрачност и отчетност, както и ангажираност към защита на обществено значими каузи.

Скъсването със зависимостите на тоталитарната държава също е важно и в резултат на законодателните промени, инициирани от П. Славов, М. Димитров, М. Андреев ще бъдат проверени за зависимости от комунистическите тайни служби всички членове на Адвокатски съвети и дисциплинарни съдилища на адвокатските колегии, а не само членовете на ВАдв.С, както бе доскоро.

 1. 6. Смятате ли че главният прокурор трябва да се отчита за дейността си пред Народното събрание редовно и по конкретни поводи и при каква процедура? Следва ли и под каква форма да се уреди отделно дисциплинарната отговорност на главния прокурор за увреждащи върховенството на правото или престижа на съдебната власт, действия или бездействия, свързани с цялостното ръководство на прокуратурата? Считате ли направените изменения в ЗСВ в тази връзка за достатъчни?

Народни представители от Нова Република бяха сред инициаторите на тази конституционна промяна и до последно настояваха за разширена отчетност на Гл. прокурор пред Народното събрание, включително и като Парламентът може да изисква такива отчети.

Отново народни представители от Нова Република в 43-ия Парламент внесоха проекторешение за изслушване на Гл. прокурор по напредъка на разследването за кражбата „КТБ“, но това така и не се случи, независимо, че предложеието им отлежава 7 месеца в деловодството на НС.

 1. 7. Каква законодателна промяна е необходима според вас, за да се намали чувствително огромният брой наказателни преследвания, погасени по давност? Трябва ли да носят лична дисциплинарна и административна отговорност магистратите, по чиято вина това се случва системно?

Необходим е пакет мерки за отчетност и публичност в работата на разследващите органи, а също и понасяне на дисциплинарна отговорност при неоправдано забавяне на делата и изтичане на давностните срокове.

Електронното правосъдие, електронната папка на делата, ЕИСПП са само част от този пакет, който ще даде възможност във всеки един момент да се направи справка, едно дело защо се бави и което е по-важно – КОЙ го бави!

А в случаите на наличие на злоумишлени действия и престъпление от общ характер на даден магистрат, и в момента Конституцията предвижда понасяне на наказателна отговорност за това.

 1. 8. Като кандидат народен представител, считате ли, че е нужно да се извършат щателни предварителни проверки за наличие на данни за извършени престъпни деяния около фалита и последващото разграбване на активите на КТБ, както и около възникването и изпълнението на задълженията на „НЕК“ АД към руската компания „Атомекспортстрой“ по случая АЕЦ Белене и при наличие на данни за такива, да се образуват в максимално бърз срок досъдебни производства и да се внесат обвинителни актове срещу виновните лица? Считате ли, че щетите за държавата, в общ размер над 6 милиарда лева, накърняват тежко финансовата и енергийната стабилност на страната и засягат интересите на огромен брой български граждани, с което застрашават пряко националната ни сигурност?

– Да, по наша инициатива в 43-то НС бяха създадени 2 временни анкетни комисии за разследване злоупотребите на пазара на горива и злоупотребите по АЕЦ „Белене“.

Отново по наше настояване бе ангажирана международна разследваща компания по грабежа „КТБ“, но управляващите не ѝ възложиха истинско разследване и връщане на парите, а само изготвянето на „аналитичен доклад“. Поради това и към момента едва ок. 5% от активите на банката се очаква да бъдат възстановени, а огромната щета от ок. 4млрд. лв. ще си остане платена с публични средства чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Отново по заведено от нас съдебно дело срещу МФ, с решение на ВАС от 21.03 последното бе задължено да отговори публично, КОЙ държи и контролира данъчните складове за горива в България, основна пречка пред достъпа до пазара на горива и конкуренцията!

 1. 9. Като кандидат за народен предстаител, считате ли, че е нужно да се извърши щателна предварителна проверка на фактите и обстоятелствата, станали известни от записите по случая „Яневагейт”, като се изследват посочените връзки и неправомерни действия на замесените в тези разговори лица, независимо от общественото им положение и властови позиции? Дали този скандален случай, според Вас, представлява ярък пример за грубо нарушаване на принципа за разделение на властите, независимостта на съдебната система, като и на принципите на правовата държава, която да се управлява според Конституцията и законите на страната? Считате ли, че е нужно да се извърши независимо разследване дали са налице данни за извършени корупционни престъпления и търговия с влияние от висши държавни служители и ръководители в съдебната система? Считате ли, че бездействието на съдебната система, в лицето на прокуратурата и ВСС, по тези изключително важни въпроси представлява заплаха за националната ни сигурност?

– Краткият и категоричен отговор е „ДА“. Ясно е , че да се очаква замесените в скандала да разследват сами себе си, граничи с наивитет. Затова и народни представители на Нова Република предложиха /след приключване на конституционните промени и „опраскването“ на съд. Реформа/ в миналия парламент и по законодателен път да се въведе /поне частично/ румънския модел и независим зам.-главен прокурор за борба с корупцията.

 1. 10. По какви критерии ще предложите и подкрепите личности за членове на състава на новия ВСС?

При избора на следващия ВСС е изключително важно да не се случат обичайните „партийни пазарлъци“ между „системните партии“ и ан блок да  бъдат избрани хора с неясна професионална биография и качества. Затова от Нора Република ще настояваме за достатъчно дълга и прозрачна процедура по номинация и избор, качествено изсушване с включване за въпроси и на неправителствения сектор. Последният следва да участва активно и при номинациите, като /както направиха народни представители на Нова Република при изборът на нов КЗК/, сме готови да внесем официално номинации на авторитетни НПО-та.

 1. 11. Предвиждате ли и в какви срокове промени в ГПК относно процедурата по издаване и обжалване на заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК и осигуряване на ефективна защита по съдебен ред на правата на гражданите?

Народни представители на Нова Република бяха сред инициаторите в миналия Парламент, за премахване на т. 9 на чл. 417 /запис на заповед и менителници/, а също и извлеченията от книгите на банките като извънсъдебни изпълнителни основания. За съжаление, „системните партии“ отново предпочетоха корпоративните интереси пред тези на гражданите. Както и когато предложихме законопроекта за намаляване на наказателната лихва за просрочие на граждани – най-високите в ЕС!

 

Кой пое ангажимент за съдебна реформа: „Движение Да, България” 1

Кой пое ангажимент
за съдебна реформа:
„Движение Да, България”

By Новини, Събития

В самото навечерие на предсрочните парламентарни избори, които се провеждат на 26 март, идва краят на кампанията ни Поеми ангажимент за съдебна реформа. Повечето от адресираните политически формации не използваха тази възможност да изложат своите идеи за съдебната реформа и борбата с корупцията. Нямаше желания за дискусии и получихме само два попълнени въпросника.

Koalicia_DaBGЕто отговорите на коалиция „Движение Да, България“.

 1. 1. Като отговорна политическа сила, заявила готовност да бъде парламентарно представена, определяте ли съдебната реформа като основен свой приоритет?
Да  
2. Ако станете част от българския парламент ще инициирате ли процедура за изменение на Конституцията на Република България по предложенията на Инициатива „Правосъдие за всеки”, а именно :    
*  Въвеждане в Конституцията на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който е независим от главния прокурор. Той оглавява антикорупционна прокуратура към ВКП, която да разследва, привлича към отговорност и поддържа обвинения за корупционни престъпления и престъпления по служба, извършени по високите етажи на държавната власт Да  
*  Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори или уточняване на конституционния текст, като се определят вида, параметрите и начинът на прилагане на това ръководство. Същото може да бъде само във вид на задължителни инструкции – общо по прилагането на закона и задължително за всички прокурори по принцип. Да –

Като се уточни изрично обема и начина на прилагане на това методическо ръководство

 
*  Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 /единадесет/ на 5 /пет/ членове, като кандидатурите да постъпват от професионални, съсловни и граждански организации. Да  
*  Намаляване на мандата на членовете на ВСС от 5 на 3 години, без право на повторно избиране. Да  
*  Намаляване на мандатите на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС от 7 на 5 години. Да – за главния прокурор  
*  Изменение на чл. 120 от Конституцията, с цел да се премахне възможността  чрез закон да се изключват от съдебен контрол дадени административни актове. Да  

 

 1. 3. Какви са мерките, с които представляваната от вас политическа сила възнамерява да съдейства съдебният процес да стане:
  – по-бърз – специализация на съставите

– въвеждане на е-правосъдие

– регулиране на натовареността на съдиите

– въвеждане на нова съдебна карта

– изваждане на част от производствата от съда или включването на допълнителни квалифицирани длъжностни лица при тяхното решаване (напр. заповедното производство)

– по-ефективен въвеждане на е-правосъдие

– регулиране на натовареността на съдиите

– въвеждане на нова съдебна карта

 

– по-справедлив

– по-прозрачен

– структурни и организационни реформи във ВСС

– повишаване самоуправлението на съдилищата

– подобряване на механизма за атестиране и кариерно израстване

– подобряване на специализацията, вкл. по права на човека, право на ЕС

– въвеждане на е-правосъдие

 

 1. 4. Възнамерявате ли да работите за въвеждане на електронното правосъдие, с какви мерки и в какви срокове?

Да. Да се спазят сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт (след промените от 2016 г.), в секторната стратегия за електронно правосъдие, както и в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа.

 

 1. 5. Считате ли, че реформата в Българската адвокатура, в посока на осигуряване на реалното ù самоуправление, прозрачност в дейността и отговорност е неразделна част от цялостната съдебна реформа?

Да. Предвидили сме конкретни мерки.

 • Прозрачност в работата на адвокатурата като висшите и органи се задължават да публикуват решенията и протоколите от заседанията си на сайта на ВАдС.
 • Обсъждане на възможността за по-прецизно определяне в закона на действията, които могат да се извършват само от адвокати. По-добра уредба на статута на адвокатите и адвокатските дружества.
 • Обсъждане на възможността за изменение на закона за органите на адвокатурата и начина им на формиране, включително с възможност за формиране на ВАдС и ръководните органи на адвокатските колегии чрез използване на електронно гласуване. По-голяма автономия на адвокатските колегии.
 • Обсъждане на възможността за създаване на повече от една  адвокатска колегия на територията на съдебния район при наличие на повече от 2000 адвокати.

 

 1. 6. Смятате ли че главният прокурор трябва да се отчита за дейността си пред Народното събрание редовно и по конкретни поводи и при каква процедура? Следва ли и под каква форма да се уреди отделно дисциплинарната отговорност на главния прокурор за увреждащи върховенството на правото или престижа на съдебната власт, действия или бездействия, свързани с цялостното ръководство на прокуратурата? Считате ли направените изменения в ЗСВ в тази връзка за достатъчни?

Публичната отчетност на главния прокурор, вкл. пред парламента е от ключово значение за продължаването на съдебната реформа. Следва да се предвиди и възможност за неговото предсрочно освобождаване (импийчмънт) за извършени нарушения. В тази връзка предлагаме следните конкретни мерки:

 • Периодично отчитане на главния прокурор пред Народното събрание – упражняване на редовен надзор върху работата на прокуратурата от страна на Народното събрание чрез специална парламентарна комисия – в заседания открити за обществеността като бъде изслушан за движението на конкретни дела, обект на висок обществен интерес.
 • Намаляване мандата на главния прокурор на 5 години
 • Стриктно регламентиране на процесуалните възможности на главния прокурор при осъществяване на надзора за законност върху дейността на по-нискостоящите прокурори и формата на тяхното осъществяване;
 • Стриктно регламентиране на съдържанието, формата и правните последици на конституционното правомощие на главния прокурор за „даване на методически указания“ за дейността на прокурорите;
 • Незабавно премахване на правомощието на главния прокурор да сключва споразумения за създаване на съвместни звена с неидентифицирани процесуални права с други органи и институции.
 • В перспектива – Възможност за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор по предложение на парламента и указ на президента

Производството стратира по инициатива на ¼ от народните представители, подкрепено с мнозинство 2/3 от всички народни представители на основание тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Производството приключва с издаване на указ на държавния глава за освобождаване на главния прокурор.

 • Назначаване на независим заместник главен прокурор за противодействие на корупцията по висшите етажи на властта
  • определя се от пленума на ВСС и се отчита пред него и пред Народното събрание;
  • действията му по институционен контрол и движението на делата не подлежат на  контрол от  главния прокурор;
  • ръководи специализираната антикорупционна прокуратура (звено)
  • подпомага се най-пряко от ГДБОП и ДАНС, Агенция „Митници“, НАП
 • Механизъм за отчетност и възможност за ефективно разследване на главния прокурор, ако бъде обвинен по време на мандата си в извършването на тежко престъпление.
 • Отпадане на предварителните проверки – ограничаване на възможностите за злоупотреба с власт и натиск върху гражданите и бизнеса и по-добри гаранции за правото на защита в наказателния процес.
 • Въвеждане на изрична персонална отговорност на прокурорите, осъществяващи инстанционен контрол върху дейността на долустоящите прокурори, чрез забрана делата да се връщат за изпълняване на указания от долустоящия прокурор и пряко извършване на процесуалните действия от контролиращия прокурор.

 

7.Каква законодателна промяна е необходима според вас, за да се намали чувствително огромният брой наказателни преследвания, погасени по давност? Трябва ли да носят лична дисциплинарна и административна  отговорност магистратите, по чиято вина това се случва системно?

 • За да се реши този проблем, следва да се повиши капацитета на разследващите органи – прокуратура, следствие, полицейско разследване. От една страна, трябва да се подобри специализацията на полицейско разследване, да се подобри координацията между разследващите органи под надзора на прокурора. От друга страна, трябва да се създаде механизъм за оценка на качеството на  работата на прокурора в зависимост от тази на  следователя и разследващия полицай, които провеждат разследването под негово ръковоство и контрол и оценка на работата на следователя и разследващия полицай в зависимост от качеството на работата на прокурора и резултатите от разследването. Също така е необходимо да има съдебен контрол от пострадалия и неговите близки по отношение бездействието на прокуратурата по конкретни дела, както и съдебен контрол върху отказите за образуване на досъдебно производство.

 

 1. 8. Считате ли, че е нужно да се извършат независими разследвания по парламентарна процедура за наличие на данни за извършени и други престъпни деяния и от други лица около фалита и последващото ликвидиране на активите на КТБ, освен тези, за които има повдигнати обвинения; както и около възникването и изпълнението на задълженията на НЕК АД към руската компания „Атомекспортстрой“ по случая АЕЦ „Белене”, с резултатите от които да бъде сезирана прокуратурата?
 • Ако отговорът ви е положителен, моля посочете действията и мерките, чрез които възнамерявате да постигнете максимален ефект, както и в какъв срок.

Да. Предлагаме ефективно парламентарно разследване на случаи със сериозни съмения за политическа корупция – КТБ, АЕЦ „Белене“, Южен поток, „Яневагейт“ и др. Сроковете за създаване на независима разследваща комисия трябва да са възможно най-кратки след конституирането на новоизбраното Народно събрание.

9.Считате ли, че е нужно да се извърши щателна предварителна проверка на фактите и обстоятелствата, станали известни от записите по случая „Яневагейт”, като се изследват посочените връзки и неправомерни действия на замесените в тези разговори лица, независимо от общественото им положение и властови позиции? Следва ли да се предприеме процедура за временно отстраняване от длъжност на замесените лица, ако има основателни съмнения, че същите могат да повлияят на обективното и пълно разследване. Дали този скандален случай, според вас, представлява ярък пример за грубо нарушаване на принципа за разделение на властите, независимостта на съдебната система, като и на принципите на правовата държава, която да се управлява според Конституцията и законите на страната?

 • Ако отговорът ви е положителен, моля посочете подходящите мерки, които представляваната от вас политическа сила ще приложи в мандата си като парламентарно представена, за да се гарантира спазване принципа на разделение на властите и независимостта на съдебната система.

Да. Необходимо е конкретно и съдържателно разследване на „Яневагейт“, изясняващо участието на всички замесени лица, вкл. висши магистрати. Необходимо е да се гарантира независимост на разследващите от влияние както в рамките на строго йерархичната прокуратура, така и от политически влияния. Подобно разследване се изисква като мярка по доклада на ЕК в рамките на МСП.

За да не се случват подобни казуси, трябва да се гарантира независимост на съдебната власт. Конкретните мерки, които предлагаме са:

 •    Гарантиране на независимостта на съдиите чрез нов начин на формиране на членския състав на  Висшия съдебен съвет. Намаляване на парламентарната квота в съдийската колегия, за да се гарантира принципа за съдийско самоуправление от независим орган, състоящ в мнозинството си от съдии, избрани пряко от съдии
 • В перспектива – запазване на статута на ВСС като кадрови орган само по отношение на съдиите.
 • Намаляване на мандата на ВСС на 3 години.
 • Гарантиране на прозрачност на процедурата  и независимост на членовете на избирателното тяло, включително политическа и административна, при  изборите за попълване на състава на ВСС от съдебната, прокурорска и следствена квота.
 • Създаване право на органа, който е избрал съответния член на ВСС да поиска неговото отстраняване и прекратяване на мандата в случай на системни нарушения на етичните правила и уронване престижа на съдебната власт.
 • Председателите на ВКС и ВАС да се предлагат от съдийската колегия, а не от пленума на ВСС.
 • Последователно изпълняване на мерките от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система – постоянен мониторинг и отчетност с участието на граждански и професионални организации.
 • Увеличаване правомощията на общите събрания на съдиите във връзка с кадровите  и други въпроси на  организацията и  дейността на съда като гаранция за самоуправлението на системата и въвеждане на задължение за годишни анализи на противоречиво разрешаваните спорове от съдебните състави.
 • 10. По какви критерии ще предложите и подкрепите личности за членове на състава на новия ВСС?

– Да са изявени професионалисти и авторитети, получили признанието на съответната юридическа общност;

– Да имат доказана биография в отстояване принципите за независимост на съдебната власт, да са били ангажирани с правозащитна дейност, да са се ангажирали с публични каузи;

– да имат доказана независимост от различни лобита и корпоративни интереси;

– да имат международен опит;

 1. 11. Предвиждате ли и в какви срокове промени в ГПК относно процедурата по издаване и обжалване на заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК и осигуряване на ефективна защита по съдебен ред на правата на гражданите?

Със сигурност са необходими такива промени, които да защитят правата и законните интереси на гражданите от честите злоупотреби с посочената процедура.

Лаура Кьовеши:
Най-тежка беше битката
с начина на мислене

By Новини

IMG_219817 март 2017 г., зала Средец на “София Хотел Балкан-Шератон”.
Лаура Кьовеши, която пристигна по покана на ВКС, остана още един ден в София, за да се срещне с гражданите. За нас, от Инициатива „Правосъдие за всеки”, това е сбъдната мечта. Пътят ни започна с друга паметна среща. На 25 май 2015 г. в София дойде Моника Маковей – създателят на румънската Национална дирекция за борба с корупцията (ДНА), и ни каза: „Изчистете съдебната система и тя ще изчисти всичко останало.”
Laura_nadpisГлавният прокурор на ДНА, довел Дирекцията до рекордни успехи, сподели друго важно нещо:
„Най-тежката битка през тези години беше битката с начина на мислене, с манталитета, битката срещу консерватизма, срещу нежеланието да настъпи промяната.”
IMG_2357След като Велислав Величков изложи перипетиите на нашата неслучила се реформа, чухме от първо лице за прочутия румънски опит. Много от впечатляващите факти са добре известни. Но те звучаха особено вълнуващо, произнесени от една жена, посветила – по нейни думи – половината от живота си на прокурорската професия, на реформата в съдебната система на страната си, а в последните години – на най-важния фронт – битката срещу корупцията по високите и средни етажи на властта.
IMG_2371Всички очакваха от Лаура Кьовеши отговор на един въпрос: Как го направихте? Описаното от нея е сигурна рецепта за успехи и у нас, стига някога да се получи: синхрон между работата на съдии, адвокати, дори политици, подкрепящи борбата с корупцията, а също подходящо законодателство и антикорупционна служба с реални правомощия и капацитет за извършване на тази специализирана дейност.
IMG_2518В изложението за работата на ДНА и в последвалата дискусия имаше много данни за изключителната ефективност на Дирекцията. Някои от тях налагат отчайващи сравнения с родната ни действителност, като броят и статутът на осъдените за корупционни престъпления или размерът на възстановените на държавата щети.
IMG_2392В дискусията имаше изненадващи отговори, също знак за съществени различия. Гостенката подчерта например, че не е длъжна да се отчита пред парламента, както бихме искали да прави у нас главният прокурор. Тя обаче посочи, че всичко за дейността на ДНА се обявява на сайта – драстична разлика със сайта на родната прокуратура.
Тепърва предстоят анализ на чутото, отбелязване на поуките и изводи от събитието. Бяхме щастливи да научим, че Лаура Кьовеши и нейната сътрудничка прокурор Анка Журма са оценили високо организацията, усилията за подготовка на срещата и възможността за общуване с представители на гражданското общество, юристи и журналисти.
IMG_2627Сигурни сме, че тази среща е сбъдната мечта и за всички наши сънародници, които гледат с възхищение и завист ставащото отвъд Дунав. Идването на Лаура Кьовеши развълнува мнозина. Нека то бъде знак, че постиженията в северната ни съседка са възможни и у нас.
Гостенката получи от нас грамота, в знак на признание за изключителните ѝ заслуги, а най-много я трогна един личен подарък.
Laura_i_lamiataТази рисунка на единайсетгодишната Маги изобразява смелата героиня, която побеждава триглавата ламя на корупцията.
Lamia_PosolstvoПлакатът с приказната сцена беше издигнат на митинга в подкрепа на румънските протести пред посолството на Румъния в София, а сега ще стои в кабинета на Лаура Кьовеши в Букурещ.
В България тази приказка тепърва започва. Дали ще стигнем до щастлив край, дали ще спечелим най-важната битка – тази с начина на мислене на хората, това зависи от всички нас.

IMG_2609

Това е презентацията на Лаура Кьовеши.

http://