Ангажиментите
за съдебна реформа в графики

Девет политически формации бяха адресирани с анкети за съдебната реформа. Попълниха ги само две  – „Нова Република“ и „Движение Да, България“. Ето поетите ангажименти в графичен вид:

Table_IdeiTable_SudProces

Table_AdvocaturaTable_DavnostTable_CorruptionTable_VSS

Споделяне