Skip to main content
Monthly Archives

февруари 2017

Поеми ангажимент за съдебната реформа

Поеми ангажимент за съдебната реформа

By Новини, Събития

Papki_NGIНа 28 февруари Инициатива“Правосъдие за всеки“ обяви началото на кампанията „Поеми ангажимент за съдебната реформа“.
С нея предоставяме на партии и коалиции, участващи в надпреварата за парламентарните избори, да заявят своите идеи и ангажименти относно възстановяването на справедливостта, държавността и върховенството на правото в България, като отговорят на актуални въпроси, систематизирани в наша анкета. Предлагаме също така обсъждане на отговорите на среща с наши представители.
Водени от убеждението, че всичко това може да се постигне само с установяване на чрез независим съд и ефективно правораздаване, ние сме решени да работим за дълбока реформа в съдебната система в България. През последните години обществено доверие в нея рязко спада, а по отношение на държавното обвинение е катастрофално. Тази ситуация създава усещане за несигурност и нестабилност в държавата и поражда страхове в обществото.
Затова темата за върховенството на закона и особено за борбата с корупицията по върховете се наложи като основна в дневния ред на страната. Вярваме, че поемането на ангажименти от участниците в надпреварата за парламента ще бъде оценено от избирателите и ще им помогне да решат за кого да дадат гласовете си.

Анкетата включва идеите на „Правосъдие за всеки“ за радикална съдебна реформа и въпроси, свързани с емблематични корупционни скандали.

Logo_IPVВЪПРОСИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ,
УЧАСТВАЩИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2017 г.

1.    Като отговорна политическа сила, заявила готовност да бъде парламентарно представена, определяте ли съдебната реформа като основен свой приоритет?    Да    Не
2.    Ако станете част от българския парламент ще инициирате ли процедура за изменение на Конституцията на Република България по предложенията на Инициатива „Правосъдие за всеки”, а именно :
*    Въвеждане в Конституцията на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който е независим от главния прокурор. Той оглавява антикорупционна прокуратура към ВКП, която да разследва, привлича към отговорност и поддържа обвинения за корупционни престъпления и престъпления по служба, извършени по високите етажи на държавната власт.    Да    Не
*    Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори или уточняване на конституционния текст, като се определят вида, параметрите и начинът на прилагане на това ръководство. Същото може да бъде само във вид на задължителни инструкции – общо по прилагането на закона и задължително за всички прокурори по принцип.    Да    Не
*    Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 /единадесет/ на 5 /пет/ членове, като кандидатурите да постъпват от професионални, съсловни и граждански организации.    Да    Не
*    Намаляване на мандата на членовете на ВСС от 5 на 3 години, без право на повторно избиране.    Да    Не
*    Намаляване на мандатите на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС от 7 на 5 години.    Да    Не
*    Изменение на чл. 120 от Конституцията, с цел да се премахне възможността  чрез закон да се изключват от съдебен контрол дадени административни актове.    Да    Не
3.    Какви са мерките, с които представляваната от вас политическа сила възнамерява да съдейства съдебният процес да стане:
– по-бърз
– по-ефективен
– по-справедлив
– по-прозрачен
4.    Възнамерявате ли да работите за въвеждане на електронното правосъдие, с какви мерки и в какви срокове?
5.     Считате ли, че реформата в Българската адвокатура,  в посока на осигуряване на реалното ù самоуправление, прозрачност в дейността и отговорност е неразделна част от цялостната съдебна реформа?
6. Смятате ли че главният прокурор трябва да се отчита за дейността си пред Народното събрание редовно и по конкретни поводи и при каква процедура? Следва ли и под каква форма да се уреди отделно дисциплинарната отговорност на главния прокурор за увреждащи върховенството на правото или престижа на съдебната власт, действия или бездействия, свързани с цялостното ръководство на прокуратурата? Считате ли направените изменения в ЗСВ в тази връзка за достатъчни?
7.    Каква законодателна промяна е необходима според вас,
за да се намали чувствително огромният брой наказателни преследвания, погасени по давност? Трябва ли да носят лична дисциплинарна и административна  отговорност магистратите, по чиято вина това се случва системно?
8. Считате ли, че е нужно да се извършат независими разследвания по парламентарна процедура за наличие на данни за извършени и други престъпни деяния и от други лица около фалита и последващото ликвидиране на активите на КТБ, освен тези, за които има повдигнати обвинения; както и около възникването и изпълнението на задълженията на НЕК АД към руската компания „Атомекспортстрой“ по случая АЕЦ „Белене”, с резултатите от които да бъде сезирана прокуратурата?
–    Ако отговорът ви е положителен, моля посочете действията и мерките, чрез които възнамерявате да постигнете максимален ефект, както и в какъв срок.
9.    Считате ли, че е нужно да се извърши щателна предварителна проверка на фактите и обстоятелствата, станали известни от записите по случая „Яневагейт”, като се изследват посочените връзки и неправомерни действия на замесените в тези разговори лица, независимо от общественото им положение и властови позиции? Следва ли да се предприеме процедура за временно отстраняване от длъжност на замесените лица, ако има основателни съмнения, че същите могат да повлияят на обективното и пълно разследване. Дали този скандален случай, според вас, представлява ярък пример за грубо нарушаване на принципа за разделение на властите, независимостта на съдебната система, като и на принципите на правовата държава, която да се управлява според Конституцията и законите на страната?
–    Ако отговорът ви е положителен, моля посочете подходящите мерки, които представляваната от вас политическа сила ще  приложи в мандата си като парламентарно представена, за да се гарантира спазване принципа на разделение на властите и независимостта на съдебната система.
10.     По какви критерии ще предложите и подкрепите личности за членове на състава на новия ВСС?
11.     Предвиждате ли и в какви срокове промени в ГПК относно процедурата по издаване и обжалване на заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК и осигуряване на ефективна защита по съдебен ред на правата на гражданите?

sadebnareformasega

Отправихме покани за участие в кампанията „Поеми ангажимент за съдебната реформа“ към десет политически формации:
АБВ – „Движение 21“,  БСП, Воля, ГЕРБ, Да, България, ДОСТ, ДПС, Нова република, Обединени патриоти, Реформаторски блок.
Очакваме отговори на поставените в анкетата въпроси в срок до 14.03.2017 г. Ангажираме се да проведем срещи с представители на потвърдилите политически партии и коалиции в периода между 15.03.2017 г. и 22.03.2017 г., да систематизираме посланията и да ги обявим публично непосредствено преди провеждането на изборите.

Покана за среща с президента 1

Покана за среща с президента

By Новини, Становища

Rumen_Radev_photoНа 30.01.2017г. Инициатива „Правосъдие за всеки“ депозира в деловодството на президентството покана за среща с българския президент г-н Румен Радев. По време на предизборната кампания той заяви намерение да се срещне с наши представители:

Уважаеми господин Президент,
Бихме искали да Ви честитим встъпването в длъжност като президент на Република България и да Ви пожелаем мъдрост, смелост и воля да осъществите Вашата идея за налагане на върховенството на правото и създаване на усещане за справедливост в българското общество. Истинската съдебна реформа е също и наша мисия. За нас справедливият процес не е достатъчен, бихме искали да видим прекъсване на механизмите на абсолютна власт, чадъра на влияние и източване на ресурси, който позволява. Надяваме се, че поради Вашия ангажимент да бъдете безкомпромисен при защитата на българските интереси, ще намерим поле за общи действия.
В предизборен дебат на БНТ на 10.11.2016 г. заявихте, че ще проведете среща с Инициатива „Правосъдие за всеки“ по нашите седем идеи за съдебна реформа. Поехте ангажимент да се запознаете на място с румънския модел за антикорупционно законодателство и съдебната реформа там. С настоящото писмо напомняме за поетия ангажимент, още повече че темата е все по-актуална в светлината на мониторинговите доклади по правосъдие и вътрешен ред и за независим анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата. Бихме също така искали да чуем Вашите идеи, за да откроим къде са нашите общи позиции и в кои дейности ще можем да си партнираме с българския президент като активна гражданска общност.

          Моля, да приемете представители на нашата гражданска организация в подходящо за Вас време през първата половина на месец февруари, преди началото на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори, за да поговорим честно, откровено и задълбочено за реалните проблеми на съдебната система и необходимите промени, които трябва да се осъществят в структурата, дейността и отчетността на съдебната власт.

                                        С уважение,

                                                               Велислав Величков

                                             Председателп на НГИ “Правосъдие за всеки”

 До средата на февруари няма отговор на писмото и насрочване на исканата среща от канцеларията на държавния глава. Продължаваме да вярваме, че казаното от него и поетият публично ангажимент са нещо, което не подлежи на съмнение и тази среща ще се състои.

 

 

Румъния: България, твой ред е!

By Новини

Romanian Embassy 0502_4Пети февруари 2017 г., румънското посолство в София.
Вдъхновяващо е да гледаш как пред входа на посолството се стичат хора. За румънците това беше начин да се присъединят към своите сънародници, излезли масово по улиците на Букурещ и други градове, за да бранят демокрацията. Българите пожелаха да изкажат подкрепа и възхищение от румънските си събратя. Някои може би си представяха, че другия път ще се съберат, за да отстояват наша, родна кауза.
Romanian Embassy 0502_7Ние от Инициатива „Правосъдие за всеки“ с ентусиазъм се присъединихме към фейбук групата на румънци, живеещи в България, за да организираме митинга „Солидарност с протестиращите в Румъния“.
Thank you BulgariaВ това време стотици румънци написаха думи на благодарност в събитието в социалната мрежа, създадено от Иван Радев.

Думите „Благодаря ти, България“ се изписаха на една сграда в Букурещ. Научихме, че там за първи път виждат такава съпричастност от граждани на друг народ. Ключови думи на деня бяха „солидарност“, „обединение“, „заедно можем“.
Romanian Embassy 0502_1Любими хитове създадоха празнична атмосфера пред посолството в София – в деня, когато румънското правителство обяви, че отстъпва пред гражданския натиск, а гражданите проведоха най- масовия си протест.
Romanian Embassy 0502_6„Като гледам какво се случва в Румъния, нещо ми трепва“ – каза известният поп изпълнител Адриан Рачев – Румънеца. Той изтъкна, че хората в северната ни съседка са много по-единни от нас и призова да сравним двете ни страни преди години и сега.
Romanian Embassy 0502_5В Румъния защитават постигнатото, каза Велислав Величков и припомни, че там действа независима прокуратура за борба с корупцията по високите етажи на властта и провинилите се политици и държавни чиновници получават реални присъди. Те се вдигат, защото някой се опитва през нощта, по терлици да им открадне усещането за справедливост. Затова са мотивирани и не искат просто отмяна на указа, а оставка на хората, които предложиха тази кражба на справедливост в Румъния. Ние тук нямаме какво да браним, защото не сме го постигнали. Нямаме антикорупционно законодателство, нито независима прокуратура, нито ефективни присъди на политици, бизнесмени, магистрати, допълни Величков.
Bulgaria you're nextЩе запомним това събитие с две снимки, заснети оттатък Дунав, които предизвикаха безпрецедентни реакции на десетки хиляди българи на страницата на Инициативата във фейсбук.
Bulgaria tvoj red eВие сте наред. България, твой ред е. Този призив буквално бръкна в душите на толкова много наши сънародници. Така подкрепата за гражданското общество в Румъния донесе надежда, че и българите един ден ще поискат справедливост за всеки. Румънците обещаха да се реваншират за нашата съпричастност. Един от тях написа: „Няма да забравим да ви върнем услугата, когато му дойде времето.“
Надяваме се времето за нас да дойде по-скоро.

Ангажиментите за съдебна реформа в графики 6

Двайсет години след 4 февруари 1997-а:
Битката за справедливост продължава

By Новини

totem_sadpalata_nightДнес е 4 февруари. Помните ли тази дата, помните ли бурната 1997 година? Имате ли усещането, че 20 години по-късно водим същата битка срещу мафията, а вече и олигархията – битка за справедливост, за правосъдие, за законност, БИТКА ЗА МОРАЛ?!

Много е лошо да се чувстваш като в омагьосано дежавю, да се налага да викаш пак по площадите, а вече и във виртуалното пространство, за същите неща, заради които, заедно с глада и мизерията, беше и онзи истински народен бунт през 97-ма. Да си с 20 години по-възрастен, да виждаш радостта в очите на непорасналите си деца и да знаеш, че тя може да помръкне, когато разберат в какъв ужасен свят и фалшива държава живеят.

Преди малко повече от три години българското общество отново въстана за справедливост и морал, изгони един слуга на олигархията от ДАНС, но не успя да се пребори за правото и правата си. Понеже бяхме малко, бяхме почти само в София, бяхме наивни и неорганизирани, бяхме прекалено мълчаливи. Така беше и през декември 2015 година, когато ни излъгаха с поредната имитация на съдебна реформа.

Днес нещата с морала, справедливостта и правосъдието стоят по същия начин, както през 1997-а, 2001-а, 2013-а и 2015-а – просто ги НЯМА! Но ние сме тук – по-малко (голяма част от свободолюбивите и свестни хора заминаха навън), по-обезверени, по-уморени, по-натиснати от мафията и цинизма в държавата – но все така жадуващи свобода, права и справедливост!

Dan_Mihai_Balanescu_0302И се радваме като малки деца на румънските ни приятели, на тяхната смелост и непреклонност пред злото, на тяхната воля и упоритост да запазят успехите в борбата за истинско правосъдие за всеки, което постигнаха за 12 години неуморен път към доброто и морала. В неделя, 5 февруари, ще ги подкрепим и тук, но с малко огорчение и огромно съжаление, че не сме като тях, че нямаме какво да пазим и отстояваме, защото нищо още не сме постигнали за нашето истинско правосъдие и нашата справедливост!

И се сещаме за онази мисъл от забележителния филм „Операция „Валкирия“: „Мнозина видяха злото, малцина му се противопоставиха“. Това е нашата трагедия: виждаме, осъзнаваме, но не се противопоставяме на злото и постепенно свикваме с него и го приемаме.

Затова, ако призивът в Букурещ е #отстоявай, то нашият трябва да е #съпротива – срещу злото, фалша, лицемерието и липсата на правосъдие и справедливост, срещу окупирането на собствената ни държава от мафията и новоизлюпената олигархия от посттоталитарен тип.

През 1997 г., на 4-ти февруари, БСП върнаха мандата за съставяне на ново правителство, политическите партии приеха Декларация за национално съгласие по приоритетите за развитие на България и две години по-късно започнахме преговори за присъединяване към Европейския съюз, а от десет години сме пълноправен член на обединена Европа. Това постигнахме тогава. Какво бихме постигнали днес и какви цели си поставяме като общество е друг въпрос. Но битката за справедливост е започнала, а слънцето вече изгрява, ако имаме очи да го видим, душа да го усетим и воля да го пуснем в себе си!

Велислав Величков

Без независим съд няма правосъдие за всеки

By Новини

VSS_protestzaSRS

Инициатива „Правосъдие за всеки“ по повод решението на ВСС от 31 януари, с което за временен ръководител на СРС беше назначен доскорошен прокурор:

Висшият съдебен съвет избра за изпълняващ функциите административен ръководител на Софийски районен съд кандидатът със стаж от 6 месеца като съдия и дългогодишен прокурор. Това решение скандализира обществеността поради тежката демонстрация на сила за налагане на удобен кандидат.
Въпреки че Законът за съдебната власт формално е спазен, за пореден път беше погазен духът му и принципът на съдийското самоуправление. Назначаването на бивш прокурор за административен ръководител на съд, било то и временен, е особено тревожен знак. Крехкият стаж като съдия на Стефан Милев не успява да скрие категоричния знак от страна на ВСС, че не желае истинска съдебна реформа и дори не зачита и малкото промени, които бяха направени в тази сфера.
Прокуратурата е страна в съдебния процес. Съдът е арбитър и за да бъде независим, не може да бъде поставян в условия на администриране или контрол от която и да е от страните в процеса, било то пряко или косвено. Независимостта е основополагаща в правораздаването. Затова и ВСС беше разделен на две колегии.
Съдийската колегия наруши и собствените си указания, протоколирани на заседание от 06.12.2016г. Според тях, в случай на овакантяване на длъжността „административен ръководител“ за районен съд, предложението за изпълняващ функциите се прави от председателя на съответния окръжен съд. В случая това е председателят на СГС , който изцяло се съобрази с предложенията на Общото събрание на съдиите от СРС.
Нарушен е и основен принцип на административния процес, а именно принципа на предвидимост, заложен в единствения предложител на кандидати. Този фрапантен акт подобава повече на една силова групировка, но не и на висшия кадрови орган на съдебната власт. Решението е поредният есемес: „Ne go priehme„ , но този път адресат е най-големият и натоварен съд в България и неговите предложения за тази длъжност.
СРС е единственият съд, позволил си смелостта да се опълчи и да излезе на протест срещу посегателствата върху независимостта на съда и съдийското самоуправление. Преди една седмица, когато съдиите излязоха на втори протест, правосъдието си сложи траурна лента. Във всяка демократична държава това е огромна червена лампа за тежък проблем в системата. Върховенството на закона все по- видимо се заменя от върховенството на определени кръгове, които все по–грубо демонстрират грозното лице на тъмните сили.
Ние, от Инициатива „Правосъдие за всеки, изразяваме остро несъгласие и открита непримиримост срещу поредният скандален акт на ВСС и открито заявяваме, че независимостта на съдебната система е в основата на истинското правосъдие. Всяко посегателство срещу нея е посегателство над правосъдието за всеки.

Екипът на „Правосъдие за всеки“