Skip to main content

Без независим съд няма правосъдие за всеки

VSS_protestzaSRS

Инициатива „Правосъдие за всеки“ по повод решението на ВСС от 31 януари, с което за временен ръководител на СРС беше назначен доскорошен прокурор:

Висшият съдебен съвет избра за изпълняващ функциите административен ръководител на Софийски районен съд кандидатът със стаж от 6 месеца като съдия и дългогодишен прокурор. Това решение скандализира обществеността поради тежката демонстрация на сила за налагане на удобен кандидат.
Въпреки че Законът за съдебната власт формално е спазен, за пореден път беше погазен духът му и принципът на съдийското самоуправление. Назначаването на бивш прокурор за административен ръководител на съд, било то и временен, е особено тревожен знак. Крехкият стаж като съдия на Стефан Милев не успява да скрие категоричния знак от страна на ВСС, че не желае истинска съдебна реформа и дори не зачита и малкото промени, които бяха направени в тази сфера.
Прокуратурата е страна в съдебния процес. Съдът е арбитър и за да бъде независим, не може да бъде поставян в условия на администриране или контрол от която и да е от страните в процеса, било то пряко или косвено. Независимостта е основополагаща в правораздаването. Затова и ВСС беше разделен на две колегии.
Съдийската колегия наруши и собствените си указания, протоколирани на заседание от 06.12.2016г. Според тях, в случай на овакантяване на длъжността „административен ръководител“ за районен съд, предложението за изпълняващ функциите се прави от председателя на съответния окръжен съд. В случая това е председателят на СГС , който изцяло се съобрази с предложенията на Общото събрание на съдиите от СРС.
Нарушен е и основен принцип на административния процес, а именно принципа на предвидимост, заложен в единствения предложител на кандидати. Този фрапантен акт подобава повече на една силова групировка, но не и на висшия кадрови орган на съдебната власт. Решението е поредният есемес: „Ne go priehme„ , но този път адресат е най-големият и натоварен съд в България и неговите предложения за тази длъжност.
СРС е единственият съд, позволил си смелостта да се опълчи и да излезе на протест срещу посегателствата върху независимостта на съда и съдийското самоуправление. Преди една седмица, когато съдиите излязоха на втори протест, правосъдието си сложи траурна лента. Във всяка демократична държава това е огромна червена лампа за тежък проблем в системата. Върховенството на закона все по- видимо се заменя от върховенството на определени кръгове, които все по–грубо демонстрират грозното лице на тъмните сили.
Ние, от Инициатива „Правосъдие за всеки, изразяваме остро несъгласие и открита непримиримост срещу поредният скандален акт на ВСС и открито заявяваме, че независимостта на съдебната система е в основата на истинското правосъдие. Всяко посегателство срещу нея е посегателство над правосъдието за всеки.

Екипът на „Правосъдие за всеки“