Skip to main content

Поеми ангажимент за съдебната реформа

By 28.02.2017март 23rd, 2021Новини, Събития

Papki_NGIНа 28 февруари Инициатива“Правосъдие за всеки“ обяви началото на кампанията „Поеми ангажимент за съдебната реформа“.
С нея предоставяме на партии и коалиции, участващи в надпреварата за парламентарните избори, да заявят своите идеи и ангажименти относно възстановяването на справедливостта, държавността и върховенството на правото в България, като отговорят на актуални въпроси, систематизирани в наша анкета. Предлагаме също така обсъждане на отговорите на среща с наши представители.
Водени от убеждението, че всичко това може да се постигне само с установяване на чрез независим съд и ефективно правораздаване, ние сме решени да работим за дълбока реформа в съдебната система в България. През последните години обществено доверие в нея рязко спада, а по отношение на държавното обвинение е катастрофално. Тази ситуация създава усещане за несигурност и нестабилност в държавата и поражда страхове в обществото.
Затова темата за върховенството на закона и особено за борбата с корупицията по върховете се наложи като основна в дневния ред на страната. Вярваме, че поемането на ангажименти от участниците в надпреварата за парламента ще бъде оценено от избирателите и ще им помогне да решат за кого да дадат гласовете си.

Анкетата включва идеите на „Правосъдие за всеки“ за радикална съдебна реформа и въпроси, свързани с емблематични корупционни скандали.

Logo_IPVВЪПРОСИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ,
УЧАСТВАЩИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2017 г.

1.    Като отговорна политическа сила, заявила готовност да бъде парламентарно представена, определяте ли съдебната реформа като основен свой приоритет?    Да    Не
2.    Ако станете част от българския парламент ще инициирате ли процедура за изменение на Конституцията на Република България по предложенията на Инициатива „Правосъдие за всеки”, а именно :
*    Въвеждане в Конституцията на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който е независим от главния прокурор. Той оглавява антикорупционна прокуратура към ВКП, която да разследва, привлича към отговорност и поддържа обвинения за корупционни престъпления и престъпления по служба, извършени по високите етажи на държавната власт.    Да    Не
*    Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори или уточняване на конституционния текст, като се определят вида, параметрите и начинът на прилагане на това ръководство. Същото може да бъде само във вид на задължителни инструкции – общо по прилагането на закона и задължително за всички прокурори по принцип.    Да    Не
*    Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 /единадесет/ на 5 /пет/ членове, като кандидатурите да постъпват от професионални, съсловни и граждански организации.    Да    Не
*    Намаляване на мандата на членовете на ВСС от 5 на 3 години, без право на повторно избиране.    Да    Не
*    Намаляване на мандатите на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС от 7 на 5 години.    Да    Не
*    Изменение на чл. 120 от Конституцията, с цел да се премахне възможността  чрез закон да се изключват от съдебен контрол дадени административни актове.    Да    Не
3.    Какви са мерките, с които представляваната от вас политическа сила възнамерява да съдейства съдебният процес да стане:
– по-бърз
– по-ефективен
– по-справедлив
– по-прозрачен
4.    Възнамерявате ли да работите за въвеждане на електронното правосъдие, с какви мерки и в какви срокове?
5.     Считате ли, че реформата в Българската адвокатура,  в посока на осигуряване на реалното ù самоуправление, прозрачност в дейността и отговорност е неразделна част от цялостната съдебна реформа?
6. Смятате ли че главният прокурор трябва да се отчита за дейността си пред Народното събрание редовно и по конкретни поводи и при каква процедура? Следва ли и под каква форма да се уреди отделно дисциплинарната отговорност на главния прокурор за увреждащи върховенството на правото или престижа на съдебната власт, действия или бездействия, свързани с цялостното ръководство на прокуратурата? Считате ли направените изменения в ЗСВ в тази връзка за достатъчни?
7.    Каква законодателна промяна е необходима според вас,
за да се намали чувствително огромният брой наказателни преследвания, погасени по давност? Трябва ли да носят лична дисциплинарна и административна  отговорност магистратите, по чиято вина това се случва системно?
8. Считате ли, че е нужно да се извършат независими разследвания по парламентарна процедура за наличие на данни за извършени и други престъпни деяния и от други лица около фалита и последващото ликвидиране на активите на КТБ, освен тези, за които има повдигнати обвинения; както и около възникването и изпълнението на задълженията на НЕК АД към руската компания „Атомекспортстрой“ по случая АЕЦ „Белене”, с резултатите от които да бъде сезирана прокуратурата?
–    Ако отговорът ви е положителен, моля посочете действията и мерките, чрез които възнамерявате да постигнете максимален ефект, както и в какъв срок.
9.    Считате ли, че е нужно да се извърши щателна предварителна проверка на фактите и обстоятелствата, станали известни от записите по случая „Яневагейт”, като се изследват посочените връзки и неправомерни действия на замесените в тези разговори лица, независимо от общественото им положение и властови позиции? Следва ли да се предприеме процедура за временно отстраняване от длъжност на замесените лица, ако има основателни съмнения, че същите могат да повлияят на обективното и пълно разследване. Дали този скандален случай, според вас, представлява ярък пример за грубо нарушаване на принципа за разделение на властите, независимостта на съдебната система, като и на принципите на правовата държава, която да се управлява според Конституцията и законите на страната?
–    Ако отговорът ви е положителен, моля посочете подходящите мерки, които представляваната от вас политическа сила ще  приложи в мандата си като парламентарно представена, за да се гарантира спазване принципа на разделение на властите и независимостта на съдебната система.
10.     По какви критерии ще предложите и подкрепите личности за членове на състава на новия ВСС?
11.     Предвиждате ли и в какви срокове промени в ГПК относно процедурата по издаване и обжалване на заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК и осигуряване на ефективна защита по съдебен ред на правата на гражданите?

sadebnareformasega

Отправихме покани за участие в кампанията „Поеми ангажимент за съдебната реформа“ към десет политически формации:
АБВ – „Движение 21“,  БСП, Воля, ГЕРБ, Да, България, ДОСТ, ДПС, Нова република, Обединени патриоти, Реформаторски блок.
Очакваме отговори на поставените в анкетата въпроси в срок до 14.03.2017 г. Ангажираме се да проведем срещи с представители на потвърдилите политически партии и коалиции в периода между 15.03.2017 г. и 22.03.2017 г., да систематизираме посланията и да ги обявим публично непосредствено преди провеждането на изборите.