Category: Становища

Официални становища на ИПВ по теми свързани с организацията

Открито писмо до ВСС за избора на председател на ВАС

Открито писмо до ВСС
за избора на председател на ВАС

                                                                                                До г-н Боян Магдалинчев,                                                                                                    представляващ ВСС                                                                                                    и членовете на Пленума на ВСС   ОТКРИТО ПИСМО ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “ПРАВОСЪДИЕ...