Skip to main content

Становище по внесения Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията

By 02.10.2023ноември 18th, 2023Становища

Представяме нашето становище с оглед очертания вече дневен ред на настоящето ОНС, което включва разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на  Република България, което ще бъде четвърто поред в глава шеста „Съдебна власт“. Нито едно от тези приети изменения обаче на касаеше структурата на Прокуратурата и правомощията на главния прокурор, което едва с настоящия проект се поставя за пръв път на обсъждане, с оглед препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа и осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България от 2009 – 2010г.

Цялото становище.