Skip to main content

Становище по закриването на спецсъдилищата и прокуратури

„Правосъдие за всеки“ в срока за обществено обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се предлага закриването на специализраните наказателни съдилища и прокуратури, изпратихме становището си на отговорния по ресор министър на правосъдието.

Становището ни можете да достъпите на портала за обществено обсъждане, да изтеглите от тук или да прочетете по-долу:

Становище_ЗИДЗСВ_ИПВ.docx- e -signed