Skip to main content

За назначенията
в Конституционния съд

By 16.01.2024януари 23rd, 2024Становища

До политическите сили в 46-ото НС 1

ДО

народните представители от 49-ото НС

ДО

гражданските правни организации

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ

на „ИНИЦИАТИВА ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

по повод издигнатите кандидатури за конституционни съдии

СПРЕТЕ ТОЗИ ИЗБОР И ОТКРИЙТЕ

НОВА ПРОЦЕДУРАОТКРИТА И ПРОЗРАЧНА,

ПО УСТАНОВЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА ПРАВИЛА!

 

С голяма надежда за промяна очаквахме конституционните промени в глава „Съдебна власт“, които следваше да поставят рамката и началото на реалната съдебна реформа.

С голяма изненада и разочарование се запознахме с издигнатите от управляващото мнозинство в Народното събрание кандидатури за попълване състава на Конституционния съд и не можем да останем безучастни и безкритични към това, което се предлага на обществото, както и към унижението на институцията Конституционен съд с една от двете предложени личности, издигнати с подписите на лидерите на ГЕРБ-СДС, ДПС и ПП–ДБ! Става въпрос за откровено партийната и непрофесионална кандидатура на народния представител Десислава Атанасова от ПП ГЕРБ.

Всяка парламентарна република се управлява според Конституцията и законите на тази република. Една парламентарна и демократична държава се крепи на върховенството на Правото и не може да съществува като такава без Правото, което е неин фундамент! Правото, правата и свободите се гарантират от Конституцията, която има дори пряко приложение, и от законите, които не могат да ѝ противоречат и да я допълват. Пазителят на Конституцията, дори и от законите, е Конституционният съд, който единствен има право да я тълкува и обявява противоконституционност на закони или части от тях. Затова тази институция, която не е съд в класическия смисъл на думата, е най-важният орган в държавата, призван да пази самата държава и всички нейни граждани. Конституционните съдии следва да са хора с възможно най-високите професионална компетентност, интегритет и безупречен авторитет, за да имат увереността и независимостта да отменят закони и да дават точни и неразширителни тълкувания на Конституцията, както и да имат доверието на хората, когато постановяват своите актове. Тук компромис с професионализма и морала са недопустими и не подлежи на политически сделки и договорки техният избор!

С приетите изменения в Конституцията на Република България се въведе нов текст чл. 91б:  „Народното събрание следва да спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, с цел да бъде гарантирана независимостта на лицата/или на органите.“

За огромно съжаление първата работа на народните представители от управляващото мнозинство беше сами да нарушат собственото си конституционно творение, правейки политическа сделка по партийни квоти, без никакъв обществен и експертен дебат, без откритост, прозрачност и обоснованост, и зад гърба на обществото. Правят го точно в органа, който в най-висша степен символизира Правото, приравнявайки го с редови регулатор, и чрез партийни квоти. Лидерите на конституционното мнозинство се подписаха под озадачаващи и фактически неиздържани мотиви за кандидат, който е на Ти с политиката, но на Вие с Правото, на Ти със схемите и сделките, но на Вие с ценностите; човек на онова статукво, което отдавна се гаври с Правото и подписал срамната „Борисовска конституция“ през протестно лято на 2020 г. Така те поставиха под въпрос собствената си визия за приетите конституционни промени.

Въпреки това, времето за вземане на правилното решение все още не е изтекло. Най-полезното нещо, което вносителите на това предложение могат да направят, е да оттеглят  предложените кандидатури, да отменят процедурата и да я започнат отначало, като спазят и пряко приложат новия конституционен текст на чл. 91а, като осигурят откритост, публичност и прозрачност на процеса по номинации и дебат по издигнатите кандидатури,  както и на обоснованост откъм професионалната компетентност и интегритет на предложените личности.

Недопустимо е да се говори за „политическа сензитивност“ и за вземане на „стратегически политически решения“, понеже Конституционният съд  не е политически орган и в решенията му политиката не трябва да влияе по целесъобразност, а да пази Конституцията от политиците, които решат да обслужват себе си чрез противоконституционни текстове в законите! За съдии в КС се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, като положението на съдия в КС е несъвместимо дори с членство в политическа партия, като така самият конституционен законодател е подчертал, че политиката няма място в този съд!

Втората възможност е в изслушването на самите кандидати, което е насрочено за 18.01.2024 г., четвъртък, като там е мястото и времето да се зададат острите въпроси, които касаят мотивацията и компетентността на самите кандидати да приемат тези номинации; да посочат ясно какъв ще бъде положителният им принос в работата на този орган и как ще изпълняват задълженията си безпристрастно и политически неутрално, в съответствие само с Конституцията и вътрешното си убеждение! Но това изслушване е сериозно изпитание и за самите народни представители, направили тези номинации. Те дължат отговор на цялото общество и на професионалната общност защо подкрепят кандидат, който по думите на министъра на правосъдието „отговаря на минималните стандарти“ и как тези минимални стандарти се съотнасят към изискуемите по Конституция от тази длъжност високи нравствени и професионални качество. На лидерите, на чиито решения очевидно безропотно се подчинява вътрешното убеждение на народните представители, пък ще бъде задължението да обяснят колко ниско вече минава долната граница на „минималните стандарти“ в името на „висшите политически цели“!

Изслушването в Комисията по конституционни въпроси ще бъде и тест за гражданското общество и неговите правни организации, като нашият ангажимент би следвало да бъде да не допуснем срамната номинация на лидерите на мнозинството в НС да прерасне в безкритично завършен избор и така да се прокара не просто пътечка, а направо магистрала за предстоящия избор не само на всички членове на регулаторните органи, но и на новата Антикорупционна комисия и ключовите за съдебната власт органи – Висш съдебен съвет, Висш прокурорски съвет и Инспектората към ВСС. Ако допуснем това безобразие, то съдебната реформа се обезсмисля и всичко ще си остане същото!

В този смисъл се обръщаме директно към нашите колеги от гражданските организации и ги призоваваме спешно да сформираме своеобразен Граждански борд за осъществяване на граждански и експертен мониторинг при избора на членове от Народното събрание на всички гореизброени органи. Да покажем нагледно и силно мотивирано, че когато на дневен ред са смените в КС, съдебната власт и най-съществените за Правото и държавността регулатори, наложеният тихомълком принцип „политиката е изкуство на възможното“ има своите граници и непристъпни червени линии!

 

16.01.2024 г.                                                          С уважение:

 

Велислав Величков,

Председател на УС на „Правосъдие за всеки“