Skip to main content

НГИ „Правосъдие за всеки“ се обръща към омбудсмана

By 01.07.2016март 22nd, 2021Новини, Становища

OMBUDSMANИнициатива „Правосъдие за всеки” се обърна към омбудсмана на България г-жа Мая Манолова за съдействие по скандалния случай с Националната гражданска инициатива с предложения за истинска съдебна реформа.

Жалбата започва със следните искания:

Уважаема госпожо Манолова,
Ние, долуподписаните граждани на Република България, учредили и /или подкрепили с подписите си предложенията на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” се обръщаме към Вас в качеството Ви на Омбудсман на Република България, с искане да упражните конституционните си правомощия в защита на конституционните ни права, които бяха нарушени от Народното събрание на Република България, като очакваме от Вас:
–    да изискате от Народно събрание исканията на НГИ „Правосъдие за всеки” за промяна на Конституцията да бъдат внесени за обсъждане от пленарния му състав;
–    да изискате от Народно събрание да се проведе дебат по същeство на предложенията на НГИ „Правосъдие за всеки” за промяна на Конституцията;
–    да изискате от Народно събрание да постанови Решение по чл. 86, ал. 1, предл. 2, с което приемат по принцип или отхвърлят по принцип предложенията на НГИ „Правосъдие за всеки” за конституционна съдебна реформа, като в случай, че се приемат – да бъдат предоставени за упражняване на конституционна законодателна инициатива по реда на чл. 154, ал.1 от Конституцията.
–    да изискате от Народно събрание да разгледа по същество всички национални граждански инициативи, посочени по-долу, които са адресирани до него, но са останали без надлежния отговор

Пълния текст на жалбата вижте тук:
Jalba Ombudsman Maya Manolova

Припомняме, че учредената на 6.09 2015 г. НГИ „Правосъдие за всеки” внесе в Народното събрание седем предложения за съдебна реформа с подписите на над 5000 български граждани.
На 10.02.2016 г., на заседание на Правната комисия и Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите, предоженията бяха изпратени за разглеждане в пленарна зала, в съответствие сэс закона, по който бе учредена НГИ.
Стенограмата от заседанието може да се види тук:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/steno/ID/4059

Идеите на „Правосъдие за всеки”, сред които е темата табу за радикална реформа в прокуратурата, не прозвучаха в пленарната зала на парламента. Председателят Цецка Цачева ги върна обратно на Правната комисия, със съображения, че подписката „буди недоумение”. По този повод в жалбата до омбудсмана се посочва следното:
„Цитираният отказ на г-жа Цецка Цачева е в тежко нарушение на закона и Констиуцията, защото отхвърля правото на българските граждани, реализирали НГИ, да получат надлежно разглеждане на направените от тях предложения, както и надлежен отговор.„

Решихме да се обърнем към г-жа Манолова след заседанието на Правната комисия на НС на 26 май, на което НГИ „Правосъдие за всеки” беше изпратена окончателно в архивите на парламента и то дори без да се огласи решение по случая.
Стенограма от заседанието може да се види тук:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/steno/ID/4245
Тревога буди не само конкретният случай, а преди всичко изказвания на депутати, които оспорват самия Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Председателят на комисията г-н Данаил Кирилов нарече отправянето на гражданска инициатива до Народното събрание „злоупотреба с права” от „Правосъдие за всеки”.
Припомняме още, че на дебат за съдебната реформа, проведен на 19 април, председателят на НГИ „Правосъдие за всеки” Велислав Величков посочи, че ако парламентът не се произнесе, Инициативата ще сезира омбудсмана, президента и Европейската комисия. Имаме намерение да обсъдим с други граждански организации защитата на възожностите за гражданска активност.

Жалбата до омбудсмана е внесена на 30.06.2016 г. Под нея стоят подписите на видни юристи, съмишленици от ИПВ, обществено ангажирани личности:

Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, Христо Иванов, Ивайло Захариев, Миряна Захариева, Мирослав Мичев, Владимир Борачев, Димо Господинов, Стефания Гичева, Георги Пенчев, Биляна Ковачев, Камен Алипиев, Фани Аронова, Сева Памукчиева, Ануш Езегелян, Емил Димитров, Петромир Кънчев, Радостина Иванова, Емил Симеонов, Атанас Славов, Миглена Симеонова, Мария Петкова, Николай Петков, Емил Коен, Андрея Щерев, Мария Сиракова, Силия Иванова, Мануела Малеева, Душана Здравкова, Деян Василев, Христо Христев, Магдалина Тодорова, Велислав Величков, Мила Боянова, Николай Стайков.

OMBUDSMAN_1OMBUDSMAN_2OMBUDSMAN_3