Skip to main content

Открито писмо до ВСС
за избора на председател на ВАС

By 12.10.2017март 23rd, 2021Новини, Становища

                                                                                                До г-н Боян Магдалинчев,

                                                                                                   представляващ ВСС

                                                                                                   и членовете на Пленума на ВСС

 

ОТКРИТО ПИСМО
ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ”

ЕИК: 177275554

седалище: гр. София, бул. “Витоша” 4, ет.1

 

Уважаеми дами и господа,

Приемете нашите поздравления за избирането ви в този толкова важен и отговорен за съдебната система и достъпа до ефективно и прозрачно правосъдие орган, какъвто е Висшият съдебен съвет. Желаем Ви открита, ползотворна, отговорна и лека работа, която да бъде на висотата на обществените очаквания и да защитава принципите на правовата държава и съдебната независимост!

Пред всички вас стои един отговорен и нелек избор, който до голяма степен ще определи и началното доверие на обществото към вас като орган и вътрешното доверие и уважение между вас като колеги в ръководния орган на съдебната власт. Това е гласуването по върнатата за ново обсъждане кандидатура за председател на Върховния административен съд. Намирате се в нелека ситуация да приложите духа и смисъла, а не само не съвсем ясната буква на закона. Налага се да се произнесете в ситуацията на “повторно направено предложение” в хипотезата на чл. 173 от ЗСВ, по предложение, което досега не сте гласували в този нов състав, поради което няма и как да се произнесете повторно по избора, осъществен от друг състав! Вие не сте провеждали обсъждане на двете кандидатури за председател на ВАС, нито сте задавали своите въпроси към кандидатите. В този смисъл нямате преки и непосредствени впечатления за тяхната работа, професионални и нравствени качества.

Логиката и смисълът на закона изискват да проведете информиран избор, а ако президентът върне избраната от вас кандидатура, възползвайки се от правото си по чл.129, ал.2 от Конституцията, да може на това основание и убедени в качествата на кандидата, който сте избрали, да прегласувате този вече направен избор! Към настоящия момент вие ще гласувате за тези кандидати за първи път и в този смисъл това не може да бъде повторен вот, точно както и нов състав на Народното събрание не може да прегласува върнат от президента с отлагателно вето законопроект, приет от предишното Народно събрание!

Ние ви призоваваме да започнете своя петгодишен мандат с убедителен и достоен акт, като направите мотивиран и силен избор, а това значи да се убедите лично в качествата на кандидата, който избирате! При обсъждане на процедурата, която ще следвате при обсъждане на указа на президента, с който е върната избраната от вас кандидатура за ново гласуване, да проведете изслушване и на двамата допуснати до този избор кандидати и да зададете съответните въпроси, включително и за отхвърляне на всякакви съмнения относно техните качества – а такива, по отношение на един от тях, се появиха в публичното пространство на няколко пъти – или да стартирате нова процедура по избора от начален етап.
До края на мандата на настоящия председател на съда г-н Георги Колев има повече от месец. В това време може да проведете избор, с който да убедите и съдебната система, и адвокатурата, и обществото, че за вас водещо е правото, независимостта на съда и качествата на кандидатите, а не потвърждаването на един доста съмнителен откъм легитимност избор от предишния състав на ВСС. Така ще имате силен старт и достатъчна легитимност – вътрешна и външна, за да продължите с успех вашата отговорна дейност!

11.10.2017г., гр. София

С уважение:
Велислав Величков, председател
на УС на сдружение “Правосъдие
за всеки”