Skip to main content

Отворено писмо
за срива на Търговския регистър

By 20.08.2018март 23rd, 2021Новини, Становища

До

г-н Бойко Борисов, министър-председател

и Министерския съвет на Република България

До

г-жа Цвета Караянчева, председател

и депутатите в 44-ото Народно събрание на Република България

До

г-н Румен Радев, Президент на Република България

До

г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 

България от десет дни няма търговски регистър – безпрецедентно събитие не само у нас, но и в рамките на целия ЕС! Никой не може да свърши работата си и е блокиран търговски оборот за десетки милиони. Досега не чухме нито едно смислено обяснение, а накрая премиерът реши да успокои обществото с една оставка – на злополучния шеф на Агенцията по вписванията. Министърът на правосъдието промълви за някаква отговорност, ама чужда, чак седмица след началото на кризата.

Нямаме намерение да спекулираме с причините за тази криза, тъй като достоверни факти така и не бяха оповестени. От досегашните изявления на високопоставени политици не стана ясно какво е отношението им към действащото законодателство.
Не стана ясно прилаган ли е Законът за търговския регистър – съхранявани ли са данните по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се информация?

Не стана и ясно прилагана ли е Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в чийто чл. 100 се изисква Регистърът да се поддържа безсрочно, а съдържащата се в него информация да се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение?

Управленското мълчание по тези въпроси ни убеждава, че основната причина зад срива на Търговския регистър е надпартийна, прозаична и може да се обобщи с една дума: „пълно безхаберие”. Безхаберие на всички нива, във всички държавни институции, органи и ведомства. Не ни се иска да мислим, че причината може да е и друга и да касае умишлен опит за унищожаване или манипулиране на данни, с цел прикриване на определени известни имена, особени залози или апетитни сделки! Ако това е така, то вече нямаме държава, а управляваща мафия.

Ще посочим само, че оттеглянето на една чиновничка, което може да се сравни с изгарянето на поредния бушон на средно ниво, съвсем не е достатъчно.

Това е така, защото подобен срив засяга търговския оборот по безпрецедентен начин. Бизнесът във всичките му измерения беше напълно блокиран, тъй като първоначално недостъпни бяха дори справките по партидите на дружествата. Това направи невъзможно всякакви операции, свързани с легитимиране на представляващите лица, като теглене пари от сметки, сключване на договори или прехвърляне на МПС. Макар и справките да бяха възстановени, това се случи едва пет дни по – късно, а щетите продължават да се трупат. Все още не могат да се осъществяват вписвания, не могат да се прехвърлят дялове, да бъдат променяни адреси на фирми или вписвани нови управители.

Всичко това освен до вреди, доведе (и със сигурност продължава да води) до много пропуснати ползи за бизнеса и сигурен отлив на чужди инвеститори. За всички тях вероятно вече е напълно ясно колко ненадеждна държава е България, щом позволява Търговският ѝ регистър да стои сринат и функционално непригоден от 10 дни. Това говори както за тежка управленска неподготвеност за справяне в кризисна ситуация, така и за краен непрофесионализъм, в чийто резултат за пореден път триумфира престъпната небрежност.

Затова настояваме за:

– Незабавна и пълна оценка за мащаба на срива и оповестяване на неговите причини от независими експерти, излъчени от бизнеса, IT сектора и неправителствените организации;

– Реално разследване на действията на отговорните лица – както на служители в Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията, така и на търговските дружества, изпълнители по договори за доставка, изработка и техническа поддръжка, като информацията бъде публично оповестена;

– Поемането на личен ангажимент от министър-председателя, ако Регистърът не заработи с пълната си функционалност и при пълен достъп до всички данни от сряда, както той днес публично се ангажира;

– Пълна прозрачност при оповестяването на конкретните мерки, които се предприемат за възстановяването на пълната функционалност на Търговския регистър, както и колко ще струва всичко това на нас – данъкоплатците;

– Незабавна оставка на „изненадания от ситуацията“ министър на правосъдието, г-жа Цецка Цачева, която не е проконтролирала как са се изхарчили отпуснатите 4 милиона публични средства за надграждане системите за сигурност на ТР и дали са изпълнени препоръките за оптимизиране на дейността му от миналата година!

– Ако в сряда нямаме реално функциониращ Търговски регистър, с пълен достъп до него, то настояваме президентът да свика КСНС, понеже това вече е проблем, засягащ пряко националната сигурност! В този случай ще сезираме и прокуратурата с всички въпроси, които вече имаме по темата за осъществени длъжностни престъпления!