Skip to main content

Благодарим ви, че дарихте за ИПВ Подкаст!

С крайна дата 19.09.2021 г. в рамките на дарителската кампания за ИПВ Подкаст получихме 3307 лева и 1093 евро, което при курс евро за лев от 1.95583 означава, че общата сума постъпили дарения е в размер на 5 444 лева и 72 стотинки. Това е с 859 лева и 72 стотинки над необходимата ни по първоначална сметка сума от 4 585 лева. 

На тези 859 лева също ще намерим целево предназначение: ще купим още една камера, 3 стойки за осветитлените тела и по-дълги кабели. 

Благодарим ви, приятели, че ни подпомогнахте за ИПВ Подкаст, това ни задължава и мотивира! 

Този петък, 01.10.2021 ще направим първия ИПВ Подкаст на видео!