Skip to main content

Регистрация на Инициативния комитет в ЦИК

Инициативният комитет за издигане кандидатурите на Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе внесохме документите за регистрация в Централната избирателна комисия.

Инициативният комитет има следния състав:

Албена Белянова
Александър Кашъмов
Александър Пелев
Ангел Калайджиев
Атанас Шарков
Васил Гарнизов
Велислав Величков
Весислава Танчева
Вихрен Георгиев
Владимир Руменов
Галя Йончева
Деян Василев
Димитър Стоянов
Евгени Кънев
Емил А. Георгиев
Иван Брегов
Калин Манолов
Камен Алипиев
Коста Костов
Кремена Кунева
Леона Асланова
Любица Кулезич
Любомир Попйорданов
Марио Гаврилов
Мирослав Мичев
Надежда Цекулова
Надя Стойкова
Нели Огнянова
Огнян Ангелов
Петромир Кънчев
Радослав Бимбалов
Росен Рашков
Росица Генчовска
Фани Аронова
Христо Комарницки
Христо Христев
Юлия Берберян

Като следваща стъпка Инициативният комитет има да събере най-малко 2500 подписа на пълнолетни български граждани, които подкрепят издигнатите кандидатури.

Ще има съобщаения къде ще бъдат пунктовете на Инициативния комитет за събиране на подписи в цялата страна.

Важно да се знае е, че желаещите да подкрепят подписката не бива да са участвали в никаква друга подписка за президентските избори. Участието в подписка за парламентарните избори не е пречка.