Skip to main content

Среща на Инициативата с ПГ на БСП за съдебната реформа

BSP-IPV Meeting1 Представители на Инициатива „Правосъдие за всеки“ проведоха среща с депутати от ръководството на Парламентарната група на „БСП Лява България“ в Народното събрание и представиха предложенията си за конституционни и законодателни промени, свързани със съдебната реформа.

BSP-IPV Meeting2Срещата се организира по покана на Инициатива „Правосъдие за всеки“, която бе отправена до всички парламентарни групи. Целта на срещите е членовете на Инициативата да представят своите предложения за съдебна реформа пред различните парламентарни групи и да бъдат обсъдени позициите и бъдещите ангажименти на народните представители по обсъждането на предложенията ни, свързани със съдебната реформа.

Идеите на Инициатива „Правосъдие за всеки“, залегнали в „Тезите за съдебна реформа“ са за създаване на реални условия за работата на независим съд и ефективна прокуратура чрез конкретни законодателни промени, а именно: по-голяма оперативна самостоятелност на отделния прокурор, отпадане на методическото ръководство/чл. 126 от КРБ/ на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори, възможности за ангажиране на дисциплинарната отговорност на Главния прокурор и неговите заместници от ВСС, намаляването на парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 членове и избор на същата с квалифицирано мнозинство, избор на административните ръководители на съдилищата от общите събрания на магистратите, приемане на ясни и точни критерии за кариерното израстване, атестиране, преместване и командироване на магистратите. Предложенията можете да видите тук.

Народните представители от БСП се съгласиха с голяма част от изразените тези и аргументи на Инициативата, но изразиха съмнение, че управляващото мнозинство има реална воля за провеждането на съдебна реформа. Депутатите от левицата споделиха, че според тях с тези предложения за промени в Конституцията се симулира реформа, поради което е възможно БСП да не подкрепи предложените конституционни промени на първо четене. От своя страна представтителите на Инициативата изразиха ясно становището си, че ако не бъдат гласувани на първо четене промените в Конституцията, то дискусията по наложителните реформи ще бъде де факто прекратена. Юристите от гражданската инициатива изразиха мнение, че правилната позиция на БСП и на всяка отговорна партия ще бъде да се гласува „ЗА“ на измененията в КРБ на първо четене. Това би довело до възможност за реален дебат по Законопроекта и внасяне на нови предложения преди второ четене от отделни народни представители и до възможност от страна на БСП да предложи своите виждания за промени, както и да отхвърли аргументирано и по същество онези предложения, които не са правилни според експертизата на партията. Гласуване „ПРОТИВ“ би довело до край на дискусията и отлагане на реформата за неопределено бъдеще, тъй като ще блокира и приемането на промените в Закона за съдебната власт.

От инициативата, по чиято покана, се проведе дискусия с Моника Маковей през месец май, споделиха още, че политическите и партийни съображения трябва да бъдат оставени сега на заден план и да се осигури реален парламентарен дебат по реформите, с личен ангажимент и гласуване по съвест от всеки народен представител, което може да се случи единствено между първо и второ четене на предложенията за изменения в Конституцията. От Инициативата са представили тези свои тези и по време на срещата с Реформаторския блок, която се проведе в средата на миналия месец.

В заключение представителите на БСП предложиха да се организира следваща среща в по-широк формат, на която да бъдат обсъдени предложенията на Инициативата конкретно и по същество, както и тезите на народните представители от БСП. Тази среща следва да се състои преди гласуването на предложените промени в КРБ на първо четене на 27.07.2015г.

–––––––––––––––––

Инициатива „Правосъдие за всеки“ е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет.

Хората в тази общност са доказани професионалисти в своите области, в т. ч. юристи и лидери на мнение с изявен интерес към каузите в защита на Обществото, независимостта и свободата му. Основната цел на Инициатива „Правосъдие за всеки“ е предприемането на конкретни действия и реализиране на смела и смислена реформа в съдебната система. Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливостта за обикновения човек, върховенството на Закона и реалната борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта.