Skip to main content

bTV Новините: Гражданска инициатива иска по-малко правомощия за главния прокурор

Петромир Кънчев, Биляна Райкова, Велислав Величков, Деян Василев, Мирослава Петрова

Петромир Кънчев, Биляна Райкова, Велислав Величков, Деян Василев, Мирослава Петрова от Инициатива Правосъдие за всеки

За намаляване на правомощията на главния прокурор настояват от гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“. Експерти от организацията ще внесат в парламента 5 предложения за промени в Конституцията.

Основните им искания са мандатът на главния прокурор да се намали от 7 на 5 години, да отпадне функцията му на методически ръководител на всички прокурори, както и да се назначи специален и независим негов заместник, който пряко да отговаря за борбата с корупцията по високите етажи на властта.

 Експертите предлагат още да се намалят представителите на парламента във Висшия съдебен съвет (ВСС) от 11 на 7 души.

В подкрепа на идеите започва подписка в цялата страна. „Ако някога в някой момент се окаже, че един главен прокурор бездейства или действа избирателно. Ако той не може да бъде отзоваван, ако той има правото да го прави в тези 7 години, ние рискуваме да катастрофира държавата в този период от време”, уточни Велислав Величков от инициативата.