Skip to main content

Среща с министър-председателя на България Бойко Борисов

Срещата се състоя в момента на истината за политическата воля в страната за съдебна реформа и предстоящето гласуване на структурните конституционни промени в парламента в края на юли 2015 г.

На 17 юли Инициатива „Правосъдие за всеки” проведе едночасова среща с премиера Борисов в резултат от  поканата за разговор, която Инициативата отправи към всички парламентарни групи за концентриране на внимание към важността от дълбока съдебна реформа, независимо от партийната директива и гласуване по съвест на предстоящите промени в Конституцията в тази връзка – златен шанс за политическият елит да покаже отгорността си към демократичните процеси в страната.

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА изразиха убедително позицията си, че обществото няма да приеме отлагане на гласуването на Конституционните промени, ограничаване на реформата, както и сделки между политическите партии и депутати. Премиерът Бойко Борисов заяви, че политическият и институционален елит трябва да се съобрази със стратегическите за страната стъпки в посока съдебна реформа и застана зад тезата за разделението на Висшия съдебен съвет, намаляването на мандата на Главния прокурор от 7 на 5 години и премахване на делегатския принцип за избор на членове на ВСС от магистратската квота.

ИНИЦИАТИВАТА УВЕРИ ПРЕМИЕРА, че ще настоява за намаляването на парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 членове и ефективното децентрализиране на Прокуратурата в посока независимостта и оперативната самостоятелност на редовите прокурори по конкретните преписки, досъдебни производства и дела. Членовете на Инициативата подчертаха, че децентрализирането не означава безконтролност и може да бъде постигнато чрез мерките заложени в пресдставените от тях предложения.

ЦЕЛТА на проведената среща бе Инициатива “Правосъдие за всеки” да доведе до знанието на всички политически сили, включително министър-председателя на България категоричната си воля за отстояване на справедливостта, загубена в българското общество и реалните мерки за борба с корупцията в ежедневието и високите етажи на властта. Това са практическите дългосрочни гаранции за социален и икономически просперитет в държавата. Това са и мотивите, включени в Закона за изменение и допълнение на конституцията на Република България, внесен от правителството. Такива са и международните стандарти за провеждане на реформата и спазването им ще бъде отразено в предстоящия доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка – като ключов фактор за напредъка на България.

ПРЕДСТОЯЩИТЕ СТЪПКИ на Инициативата са отражение на нетърпимостта на гражданското общество към политическата игра и силната му воля за промяна и освобождаване от зависимостите, които определени кръгове трябва да преустановят веднъж-завинаги. Екипът на „Правосъдие за всеки” връчи на премиера своите 5 ключови идеи, изготвени в съгласие с широк конституционален елит и гарантиращи според експертите, реална структурна съдебна реформа и дълбока прогресивна промяна в системата – към независим съд и ефективно правораздаване. На срещата премиерът Борисов се запозна и с Манифеста за правосъдие, който беше представен на събитието с гост г-жа Моника Маковей. Дебатът с г-жа Маковей, които Инициативата организира, се проведе при голям обществен интерес на 23-ти май 2015 г. Г-н Бойко Борисов получи лично писмото-призив на Инициативата, което всеки депутат ще получи преди гласуването на промените в края на юли.