Skip to main content

Призив към президента да наложи вето на промените в АПК

By 27.07.2018март 23rd, 2021Новини, Становища

ДО: Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми господин Президент,

Молим, настояваме даже, да върнете за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Административно- процесуалния кодекс (АПК)!

Като държавен глава Вие следва да съблюдавате внимателно и непоколебимо опазването на принципите на правовата държава и върховенството на правото. С този законопроект те бяха брутално погазени, най-общо казано достъпът на гражданите до правосъдие бе силно ограничен, а самото правосъдие бе поставено в нещо като затворена клетка. И то не какво да е правосъдие, а административното такова – онова, което в най-висока степен трябва да брани конституционно гарантираните права на гражданите от произвола на властта, свободите от опитите за тяхното меко ограничаване, собствеността и принципите на пазарната икономика от агресивна и недопустима държавна намеса!

С гласувания от парламентарното мнозинство законопроект – въпреки отрицателните становища на граждански и съсловни организации, правни корифеи и дори на Общото събрание на съдиите от ВАС, се увеличават в десетки пъти таксите за касационно обжалване на решения на първоинстанционните съдилища, за пръв път се въвежда таксуване по материален интерес. В някои видове дела и по правни субекти таксите стават практически непосилни!

Тук напомняме, че административното правосъдие е двуинстанционно и при невъзможност за достигане на касационна инстанция, не може дори да бъде проверена валидността, допустимостта, правилността и законосъобразността на решението! Това противоречи на конституционно заложените гаранции за съдебен контрол на актовете на държавните органи.

Въвежда се възможност за провеждане на закрити заседания на касационна инстанция, при липса на изрично искане за открити такива от страните и прокурора по делото. Това влиза в грубо противоречие както с Конституцията, така и с основни принципи на процеса, като устност, състезателност и непосредственост! Така страните се лишават най-малкото от възможността да заявят нови факти и обстоятелства или да представят нови писмени доказателства, които не са им били известни към момента на приключване на първоинстанционното производство, а това би довело до неправилност на редица съдебни актове и нарушаване на основополагащия принцип на справедливостта в правото!

Сменят се необосновано местни подсъдности, като се сваля нивото от ВАС на местно за актовете по служебни правоотношения на министри и МС, а така се изкривява и опорочава смисълът на закона въобще. Въвежда се едноинстанционно съдебно производство по актовете по редица закони, ограничавайки недопустимо правото на съдебна защита. Въвежда се местна подсъдност по постоянен адрес/седалище или съдилища по редица закони, дори и по ревизионните актове на НАП. Така се създава неоправдан риск в условията на местен непотизъм или в някои райони с особено развити партийно-кланови връзки – направо феодализъм, да се обезсмисли напълно правораздаването. Например съдия с роднина в ръководството на местна властова структура ще решава еднолично и спокоен, че евентуално незаконосъобразен или дори нищожен негов акт не би подлежал на съдебен контрол от ВАС.

Тук не бихме излагали още аргументи и по други спорни текстове, доколкото този правен анализ вече е направен от доста експерти, но отново бихме акцентирали, че правосъдието следва да брани правата на гражданите от властта, а не привилегиите и незаконните актове на властта от гражданите! И тук аргументът на управляващите, че Върховният съд трябвало да бъде „разтоварен“ от множеството дела, е непълно несъстоятелен и дори циничен. Върховният административен съд следва да е стожер на законността и правото и открито да ги брани точно от всяка отклонила се от правните принципи власт, а не „на закрито“ да потвърждава нейните актове! А ако делата там са наистина много в последните години, то следва точно властта да се замисли защо това е така и да се огледа в самата себе си. Ако са нужни още съдийски щатове или отделения във ВАС, то нека ги осигури – от правосъдие пари не се пестят, защото това води винаги до мека диктатура. А има и откъде да се вземат, например ако със закони не се опрощават дългове на олигарси!

Затова отново призоваваме за аргументирано и бързо вето, господин президент, точно като го направихте за приватизационния закон, защото правото е основата на държавността!