Skip to main content

Продължаваме битката за АПК, продължаваме битката за правосъдие за всеки!

Днес имаше заседание на парламентарната комисия по правни въпроси. Тема: наложеното от президента Радев вето на измененията в Административнопроцесуалния кодекс. Инициатива „Правосъдие за всеки“ бяхме една от организациите, които не само остро осъдихме приетите от парламента изменения в един от най-важните процесуални закони, но и призовахме президента Радев да им наложи вето. Именно заради това нямаше как да не участваме в днешното обсъждане, поради което пратихме нашия член адв. Емил А. Георгиев да изложи отново основните ни аргументи.

Първи думата за изказвания получиха проф. Емилия Друмева, която е автор на мотивите към президентското вето и адв. Александър Кашъмов от „Програма за достъп до обществена информация“. Те говориха толкова дълго, че комисията по правни въпроси гласува ограничаване на времето на получаващите думата след това, които в допълнение бяха призовавани да поднесат становищата си в “тезисен вид”.

Предлагаме на вниманието ви нашето становище във вида, в който колегата Георгиев го представи:

– Въвеждането на едноинстанционно съдебно производство по редица закони и с това на частично отпадане на касационната инстанция е недопустимо ограничаване на правото на съдебна защита в условията на липсващ легитимен интерес и съответно присъща пропорционалност;

– С изменението на принципа на местна подсъдност се създават сериозни предпоставки за местен феодален непотизъм в райони с особено развити партийно-кланови връзки;

– Въвеждането на закритите заседания на касационна инстанция е де факто връщане към инквизиторския процес и „кабинетното правосъдие“ от 18-ти и 19-ти век, а не модерно правосъдие, присъщо на едно демократично общество;

– Увеличаването на таксите за обжалване на първоинстанционните решения действа възпиращо на гражданите да търсят съдебна защита срещу непрестанно бълващата несправедливост родна администрация;

– Поради което призоваваме Нардното събрание да се съобрази с президентското вето и изложените в него мотиви;

– Защото този парламент не бива да става съучастник в бълването на несправедливост от страна на администрацията и не следва да се превръща в удължена ръка на изпълнителната власт, а да застане на страната на своите избиратели – българските граждани!

В подобен дух бяха становищата на всички други представители на граждански организации.

Въпреки тях, депутатите от управляващата коалиция са твърдо решени да прокарат лобистките поправки в АПК. Съдейки по поведението и изказванията на Хамид Хамид, те могат да разчитат и на гласовете на ДПС. Това означава, че президентското вето по всяка вероятност ще бъде преодоляно.

Какво следва по-нататък ли?

Тогава на ред ще бъде Конституционният съд. „Правосъдие за всеки“ ще възложим на членовете си – адвокати да оказват натиск върху Висшия адвокатски съвет, така че той да упражни конституционното си правомощие и атакува измененията пред върховния блюстител на основния ни закон.

За развитието ще ви информираме своевременно.

Към вас имаме само следната молба – бъдете с нас и ни помогнете, стъпка по стъпка – с време или средствазаедно да постигнем повече справедливост и правосъдие за всеки!