Изборът на председател на КПКОНПИ: ИПВ с 6 въпроса към Цацаров

На 02.12.2019 г. внесохме своите въпроси към кандидата за председател на КПКОНПИ Сотир Стефанов Цацаров. Те са структурирани както като такива по концепцията на кандидата, така и като попадащи извън нея, но от особено значение за правосъдието и ефективното правораздаване, от което част е и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чийто председател неслучайно бива наричан „втори главен прокурор“.

С оглед публично достъпната информация в медиите, решението за изслушване на кандидатите за председател на КПКОНПИ е взето на заседание на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, проведено на 28-ми ноември, като изслушването на кандидатите е насрочено от комисията за 3-ти декември,тоест само пет дни след заседанието.

Същевременно, съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от ЗПКОНПИ гражданските организации могат да представят въпросите си не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите. Така излиза, че е трябвало да внесем въпросите си в деня, предшестващ заседанието на парламентарната комисия, на което е определен денят на изслушването, което е нонсенс. Самата комисия не е съобразила срока, даден от закона, а и не е публикувала протокола от въпросното заседание, като така е поставила в невъзможност гражданските организации да изпълнят предписанията на закона.

Обръщаме внимание, че стенограмата от заседанието на парламентарната комисия от 28.11.2019 г. не е достъпна на сайта на НС към момента на изготвяне на настоящото писмо.

По тази причина, приемаме, че поставените от нас въпроси са в законовия седемдневен срок от датата на обявяване на изслушването на кандидата, който иначе няма откъде да ни бъде известна и настояваме същите да се приемат за редовно подадени.

20191202_Въпроси към Цацаров_ИПВ

Споделяне