Skip to main content

Изборът на председател на КПКОНПИ: ИПВ с 6 въпроса към Цацаров

By 02.12.2019март 22nd, 2021Новини, Становища

На 02.12.2019 г. внесохме своите въпроси към кандидата за председател на КПКОНПИ Сотир Стефанов Цацаров. Те са структурирани както като такива по концепцията на кандидата, така и като попадащи извън нея, но от особено значение за правосъдието и ефективното правораздаване, от което част е и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чийто председател неслучайно бива наричан „втори главен прокурор“.

С оглед публично достъпната информация в медиите, решението за изслушване на кандидатите за председател на КПКОНПИ е взето на заседание на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, проведено на 28-ми ноември, като изслушването на кандидатите е насрочено от комисията за 3-ти декември,тоест само пет дни след заседанието.

Същевременно, съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от ЗПКОНПИ гражданските организации могат да представят въпросите си не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите. Така излиза, че е трябвало да внесем въпросите си в деня, предшестващ заседанието на парламентарната комисия, на което е определен денят на изслушването, което е нонсенс. Самата комисия не е съобразила срока, даден от закона, а и не е публикувала протокола от въпросното заседание, като така е поставила в невъзможност гражданските организации да изпълнят предписанията на закона.

Обръщаме внимание, че стенограмата от заседанието на парламентарната комисия от 28.11.2019 г. не е достъпна на сайта на НС към момента на изготвяне на настоящото писмо.

По тази причина, приемаме, че поставените от нас въпроси са в законовия седемдневен срок от датата на обявяване на изслушването на кандидата, който иначе няма откъде да ни бъде известна и настояваме същите да се приемат за редовно подадени.

20191202_Въпроси към Цацаров_ИПВ