Skip to main content

За гражданските права и свободи
в условията на извънредно положение

By 12.04.2020март 23rd, 2021Новини, Становища

До ВСС: Оттеглете номинацията на Иван Гешев за главен прокурорПОЗИЦИЯ

на Инициатива „Правосъдие за всеки“

относно извънредното положение в страната

 

Измина един мeсец от началото на извънредното положение и въведените с него ограничителни мерки и законови промени, с които се засягат граждански права и свободи, гарантирани от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Изчакахме достатъчно време, за да дадем своята оценка. След удължаването на извънредното положение с още един месец се чувстваме длъжни да изразим настоящата позиция:

  • Безспорно живеем в тежко време и много трудна ситуация в световен мащаб, в която човечеството е изправено пред огромно предизвикателство. Ние оценяваме високо работата на всички наши медици и хората, които са на първа линия в борбата с новия вирус. Приветстваме усилията на Националния оперативен щаб и всички експерти за справяне с разпространението на заразата, спасяване на човешки животи и ограничаване на щетите. Не се чувстваме компетентни и няма да даваме оценка на медицинските мерки, прилагани по Закона за здравето и специалния закон за извънредното положение. Надяваме се това да са правилните мерки!
  • Не можем да не вземем отношение обаче по мерките, с които непропорционално се засягат основни и констиуционно гарантирани права и свободи на гражданите! Тук на първо място ни притеснява дадената с норма от извънредния закон почти безконтролна възможност на МВР да следи трафичните данни на неограничен кръг български граждани, при липсата на съдебен контрол в реално време. Мярката се прилага от полицията, без да има реална възможност за проверка на заявената причина за проследяване на мобилни телефони и устройства. Остава напълно неясна процедурата, по която може да се осъществи последващ съдебен контрол, а това застрашава пряко основни права и дава възможност за тотален виртуален контрол върху живота ни. Това категорично не може да бъде прието за нормално. Непропорционална мярка е и възможността за образуване на наказателни производства за изказано мнение в медиите или социалните мрежи в условия на епидемия. Това застрашава сериозно свободата на словото и противоречи на всички основни ценности и права на ЕС! Вече се чуват предложения от народни представители и се внасят законопроекти за ограничаване свободата на словото и правото на мнение. Това е абсолютно недопустимо и ще се противопоставим твърдо!
  • Най-притеснително за нас, като организация за защита на върховенството на правото, справедливостта и равнопоставеността пред закона, е фактическото затваряне на две от трите власти в демократична държава с парламентарно управление. Не може в правова държава за два месеца да спре да работи съдебната система и да се затворят съдилищата! Това е хипотезата на така нареченото „отложено правосъдие“. Но с удължаването на извънредното положение това ще продължи два месеца и скоро ще се превърне в отказ от правосъдие, което е недопустимо! Няма логично обяснение защо работят полицейските органи, прокуратурата, общините и държавни институции, а са затворени съдилищата. Това предполага липса на ефективен (навременен) контрол върху дейността на силовите и репресивни органи и институции и е открита възможност за опасно засягане на основни права и свободи! Не работи и Народното събрание, освен по мерките в закона за извънредното положение и актуализацията на бюджета. Недопустимо е, че депутатите прехвърлиха свои правомощия на изпълнителната власт, което напълно обезсмисля същността и ролята на парламентарната република. Отделно от това, изпълнителната власт и Главният прокурор се освобождават от парламентарен контрол, което е особено опасно в условията на извънредно положение!
  • Главният прокурор е иззел функции и права на другите две власти и на практика действа като втори премиер, но с далеч по-големи правомощия, доколкото разполага с възможността да упражнява принуда и да ограничава права под страх от наказателна репресия. Тази репресия вече се прилага с голяма сила и без реален съдебен контрол. Граждани се привличат към наказателна отговорност, арестуват се и после се освобождават срещу огромни и непропроционални парични гаранции за изказани лични мнения, за медийни участия и дори за публикации в социалните мрежи. Това става по архаичен и напълно неприложим в случая текст от НК (чл.326), касаещ терористични действия и подаване на фалшиви сигнали. На практика всеки е застрашен, ако упражни свободата на словото, и може би целта е точно това – да се заглушат и накажат хората с различно мнение и свободен глас. Това обаче се нарича диктатура, а не демокрация и тя е упражнявана успешно в едни отминали времена. Отделно от това в ареста стоят адвокати, обвинени в участие в организирана престъпна група, защото са обслужвали свои клиенти; повдигат се обвинения и се запорират сметки и възбраняват имущества в големи размери, без ефективен съдебен контрол; изнасят се доказателства и данни от висящи съдебни производства, в нарушение на следствената тайна, за да се правят внушения за извършени престъпления от определени лица, с което грубо се нарушава презумпцията за невиновност и се прави опит да се въздава „медийно правосъдие“ – нещо недопустимо в правова държава!
  • Главният прокурор и правосъдният министър явно са обединили усилия в остра и опасна атака срещу съда. Използвайки таен одитен доклад за пропуски в сигурността на системата за случайно разпределение на делата, те изнасят избирателно непроверени факти и голословни твърдения в публичното пространство, за да предизвикат скандал в съдебната система. Главният покурор прави недопустими внушения, споменавайки като „заподозрени“ председателя на ВКС съдия Лозан Панов и още трима членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той забравя факта, че въпросната система е въведена от предишния състав на Съвета и това се случило и със съгласието на предишния главен прокурор. Все повече се засилва съмнението, че това „активно мероприятие“ е опит да се овладее ВКС, като единственият важен съд, все още неконтролиран от прокурорското лоби, а това минава през отстраняването на г-н Лозан Панов като негов председател. Случилото се тази седмица във ВСС при засекретеното заседание по одитния доклад е най-сериозното доказателство, че се играе опасен театър за пред публиката, а „пушката на стената“ е готова да гръмне в трето действие зад завесите! И така, при затворени съдилища, има реална опасност след отварянето им там да влезе през парадната врата червеният прокурорски плащ и да се насочи право към съдийската банка, а това ще е краят и на демокрацията, и на правовата държава, и на личните ни права в голяма степен!
  • Прави впечатление отпускането на сериозна сума за подкрепа на банковия сектор чрез държавната Българска банка за развитие (ББР), уж за подкрепа на малкия и среден бизнес, без последващ контрол. Оказа се, че това е удобно алиби за финансиране на съмнителни компании и обслужване финансовите интереси на едър бизнес и мастити олигарси!

В смисъла на гореказаното, ние изразяваме сериозна тревога от случващото се с правото, парламентаризма и независимостта на съда и съдебната власт. Ще уведомим за това делегацията на ЕК в България и също така настояваме:

– Народното събрание да възстанови незабавно своята работа и да започне да осъществява парламентарен контрол, като изслуша на първо място министър-председателя и министрите на вътрешните работи и правосъдието относно гаранциите за спазване на неотменимите конституционни права на гражданите. – Народното събрание да изслуша Главния прокурор по мерките и действията на прокуратурата по прилагане на НК, с оглед въведените ограничителни мерки и тези по закона за извънредното положение. НС да даде аватентично тълкуване на нормата на чл. 326 от НК, с оглед действителния смисъл, вложен в нея от законодателя. Да посочи приложим ли е същият и в какви хипотези в настоящата ситуация и с оглед разпоредбите на специалния закон за извънредното положение. Де се изиска отчет за всички образувани досъдебни производства от компетентните прокуратури за периода на извънредното положение и определените и наложени принудителни мерки!

– Да се промени законът за извънредното положение, като се въведе текущ съдебен контрол върху мерките, свързани със събирането на информация за трафични данни и проследяване на мобилни устройства.

– След като премиерът Борисов поиска оставките на целия УС и главния изпълнителен директор на ББР, заради скандалния кредит, Министерски съвет следва да сезира официално Главния прокурор за съмнително разходване на средства от ББР в полза на частни субекти. Да се поиска проверка за наличието на данни и законен повод за образуване на досъдебно производство срещу длъжностни лица от УС и главния изпълнителен директор на държавната банка.

След края на извънредното положение – в рамките на консултациите за промени в Конституцията при президента, като и чрез граждански конституционен дебат, Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще предложи пълна преоценка на ролята, статута и правомощията на Главния прокурор в правова и демократична държава, децентрализация на Прокуратурата и съществено разширяване на парламентарния контрол върху работата на Прокуратурата, като орган, осъществяващ държавната наказателна политика.

„Пренебрегването на закона в ситуация, която според нас го налага, води до това, че същият закон в бъдеще ще се нарушава постоянно и повсеместно.“ Гай Юлий Цезар, доказано точно по негово време!

12.04.2020 г.