Skip to main content

Правосъдие за всеки издигаме кандидатурата на Лозан Панов за президент

Управителният съвет на „Правосъдие за всеки“ взехме решение да издигнем Лозан Панов като кандидат в избора за президент.

В изпълнение на законовите изисквания образуваме Инициативен комитет. Членовете му са поканени на среща – сборен пункт днес, 2-ри октомври, в 17 ч. пред сградата на Президентството. Заседанието на Иницитивния комитет ще се проведе след това в зала „Сохо“ на ул. Искър.

Използвана снимка – автор Георги Кожухаров