Skip to main content

Кой спира интерконектора с Гърция?

Обсъждаме отмененото от министъра на енергетиката протоколно решение за избор на членове на Надзорен съвет в Ай Си Би Джи АД – дружеството, което оперира интерконектора с Гърция и отказа на длъжностно лице по регистрацията да впише заявените изменения по партидата на дружеството в Търговския регистър.