Skip to main content

Покана за учредяване на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки”

Logo_IPVНа 6 септември в Пловдив ще се учреди Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки”. Изборът на датата и мястото не са случайни. В деня на Съединението и в този исторически град, ние, инициаторите, искаме да обединим енергията на граждани, политици и институции в борбата за постигане на истинско правосъдие в страната.

„Историческият компромис” в края на парламентарния сезон, договорен след силен отпор и забавяне на процеса, буди опасения, че и този опит за съдебна реформа може да остане в историята. Затова решихме да издигнем предприетите усилия на нов етап.

Възползваме се от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и по-точно от формата „гражданска инициатива”, която не е използвана до момента. Чрез нея „гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.”

НГИ „Правосъдие за всеки” започва подписка за подкрепа на седем ключови идеи, формулирани от нашите правни експерти. Те допълват вече договорените от политическите сили предложения за промени в Конституцията. Уверени сме, че само със залагането на всички тези елементи може да се започне дълбока и ефективна съдебна реформа. Целта е в България да има независим съд, отговорна и отчетна прокуратура и достъп до всички граждани до бързо и справедливо правосъдие.

Със събраните подписи ще внесем предложенията на Инициативата за промени в Конституцията в Народното събрание.

Припомняме, че Инициатива „Правосъдие за всеки” е разрастваща се общност от граждани, които са готови да действат за изчистване на съдебната система от порочни практики и корупция, а оттам – за постигане на същите промени във всички сфери на обществения живот.

Инициативата представи своя Манифест за правосъдие на 25 май на среща с Моника Маковей – архитектът на съдебната реформа в Румъния. Изпратихме покани за диалог до всички парламентарни групи. До момента проведохме срещи с представители на Реформаторския блок и БСП, а също с министър-председателя Бойко Борисов и неформална с лидера на ДПС Лютви Местан.

Учредяването на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” ще се състои на 6 септември от 12:00 до 15:00 в музеен център Тракарт, Пловдив. Както изисква законът[1], това ще се реши на събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права. Ще бъде избран Инициативен комитет от 7 членове. Така се слага началото на кампания за разясняване на идеите и събиране на подписи в страната. В закона няма изискване за техния брой.  [1] Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: http://parliament.bg/referendum/?page=act

Дневният ред на събитието е както следва:
11:45 – 12:15 – Регистрация на участниците
12:15 – 12:30 – Избор на протоколчик, на председателстващ събранието и преброители
12:30 – 12:35 – Представяне на Инициативата и идеята за Национална Гражданска Инициатива
12:35 – 12:45 – Общи проблеми на съдебната система
12:45 – 13:00 – Представяне на 7-те идеи на Инициативата за съдебна реформа
12:55 – 13:05 – Цели, задачи и юридическа работа / дейности и график на Инициативата
13:05 – 13:45 – Свободна дискусия, 3-минутни изказвания
13:45 – 13:50 – Номинациите- представянена процедура за номинациите
13:50 – 14:00 – Кафе-пауза
14:00 – 14:10 – Представяне на Националния Обществен и Експертен Съвет
14:10 – 14:40 – Номинации и Избор на Инициативен комитет и председател
14:40 –  15:00 – Нетъуркинг и закриване на събранието

 

Предложение за предмет на подписката на НГИ:

  1. Изменение в чл. 126 от Конституцията, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори.
  2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години и въвеждане на оценка на дейността му по ръководене на прокуратурата и осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му.
  3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от Конституцията на длъжността “Заместник главен прокурор” за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който може да образува и ръководи досъдебни производства и да внася обвинителни актове в съда на самостоятелно основание и без възлагане от Главния прокурор, по сигнали и жалби на граждани и държавни институции. Избира се и се отчита за дейността си пред Висшия съдебен съвет ежегодно. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на съдебната власт.
  4. Намаляване на Парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители.
  5. Подкрепяме предложеното в Конституционния проект на управляващото мнозинство за разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии – съдийска и прокурорска. Предложението за избор на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да се прави до Пленума на Висшия съдебен съвет само от съдийската колегия, като прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването. Пленумът на Висшия съдебен съвет, в който влизат и прокурорите и следовател да не може да взима решения по никакви въпроси, отнасящи се до съдийски назначения, кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии.
  6. Въвеждане на конституционно ниво на явно гласуване по всички въпроси в колегиите и Пленума на Висшия съдебен съвет, с цел пълна прозрачност и носене на лична отговорност за решенията в ръководния и административен орган на съдебанта власт.
  7. Намаляване мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от пет на три години, без право на повторно избиране.

[1] Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: http://parliament.bg/referendum/?page=act